Niepubliczny żłobek Mini College w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Rejowskiej

Dla większości maluchów przebywanie wśród rówieśników jest wskazane i bardzo korzystne. Chodzi nie tylko o przyjemne spędzanie czasu, ale także o nabieranie umiejętności współżycia z innymi. Maluchy potrzebują miejsca, gdzie mogłyby się wybiegać, wyskakać i spożytkować nadmiar energii. Żłobek jest miejscem gdzie dziecko uczy się nawiązywania kontaktów z innymi dziećmi, ale także z dorosłymi innymi niż najbliższa rodzina. Nie podlega dyskusji rola takich placówek w przypadku, gdy rodzice pracują zawodowo.

Nasza oferta
W Niepublicznym Żłobku  „Mini College” zapewniamy maluchom profesjonalną opiekę  od 7.00 do 17.00.

W czasie pobytu w żłobku dzieci:

 • bawią się pięknymi i bezpiecznymi zabawkami w przyjemnych i estetycznych wnętrzach,
 • codziennie, poprzez zabawę uczą się, poznają świat,
 • uczestniczą w różnorodnych zajęciach wychowawczo-edukacyjnych:
  • teatralnych,
  • rytmicznych,
  • relaksacyjnych (muzykoterapia, bajkoterapia),
 • Biorą udział w spotkaniach z ciekawymi osobami.

Dla prawidłowego rozwoju dziecka potrzebna jest właściwa opieka, pielęgnacja, żywienie zgodne z normami, a także stymulowanie rozwoju psychoruchowego. Zależy nam, aby rozwój Państwa dzieci przebiegał harmonijnie. W związku z tym w  żłobku  „Mini College” prowadzimy zajęcia:

 • pozwalające wdrożyć nawyki higieniczne i nauczyć samodzielnego spożywania posiłków,
 • muzyczne i rytmiczne,
 • poznawania pojęć z najbliższego otoczenia, rozwijania słownictwa biernego i czynnego,
 • ruchowe, pomagające opanować świadomość własnego ciała i orientacji przestrzennej,
 • plastyczne, wspomagające poznawanie pojęć dotyczących kolorów, kształtów, faktur itp.
 • zabawowe, rozwijające sferę poznawczą dziecka,

Poznaj naszą kadrę dydaktyczną

Kadrę Niepublicznego Żłobka  „Mini College” stanowią kreatywni nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym, którzy zapewniają profesjonalną opiekę edukacyjną i wychowawczą nad dziećmi. To  ludzie o wysokiej kulturze osobistej i wrażliwości, nastawieni na zaspokajanie indywidualnych potrzeb i pobudzenie zainteresowań zgodnie z możliwościami intelektualnymi każdego dziecka. Cechuje ich otwartość, empatia, umiejętność organizacji i kreatywność w działaniu. Najważniejsze jest jednak to, że kochają pracę z dziećmi, wykonują ją z pasją, posiadają predyspozycje do wykonywanego zawodu.

Dyrektor: mgr Magdalena Kozłowska

Nauczyciel języka angielskiego.  Ukończyła magisterskie studia o kierunku Rewalidacja z terapią pedagogiczną na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, Edukację wczesnoszkolną i przedszkolną na Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach; Dydaktykę języka angielskiego w edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz Zarządzanie Oświatą na Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu.

Posiada 5 letnie doświadczenie zawodowe jako nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz nauczyciel języka angielskiego w edukacji przedszkolnej, koordynator projektów edukacyjno-badawczych w edukacji wczesnoszkolnej, prowadzenie zajęć: język angielski z przyrodą. Wykształcenie oraz doświadczenie wzbogacają liczne szkolenia i kursy z zakresu pracy
z dziećmi. Motto życiowe ,,Dzieci są skrzydłami człowieka”

Zainteresowania: psychologia, muzyka, malarstwo. 


Nauczyciel i lektor : mgr inż. Katarzyna Lipa

Kasia Lipa
Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, przekładoznawstwa w Wyższej Szkole Umiejętności, finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz zarządzania na Politechnice Świętokrzyskiej. Jest współautorką i nauczycielem realizującym sztandarowy program przedszkola Mini College „Naukowe przedszkole”. Z wielkim zaangażowaniem dba o to, by „dociekanie naukowe” przedszkolaków stanowiło pełną atrakcji okazję do rozwijania szeregu umiejętności. Działaniom małych naukowców towarzyszy ekscytacja odkrywania oraz radość doświadczania. Program edukacyjny „Naukowe przedszkole” uzyskał patronat honorowy Ministra Edukacji Narodowej.

Troskliwa i serdeczna, jest idealną osobą do wprowadzania przedszkolaków w krainę języka obcego. Pragnie, aby zajęcia były dla dzieci przyjemną zabawą, a język angielski naturalnym sposobem porozumiewania się. W swojej pracy wykorzystuje najnowsze koncepcje i metody, które sprawiają, że dzieci poznają świat wszechstronnie i wielozmysłowo. Ciepły, twórczy nauczyciel, który wykonuje swój zawód z wielką pasją i ogromnym sercem dla każdego dziecka.


Kierownik administracyjny: mgr Dorota Janakowska

Absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, magister na kierunku – Resocjalizcja i profilaktyka społeczna. Ukończyłam studia podyplomowe z Zarządzania Oświatą na Świętokrzyskiej Szkole Wyższej w Kielcach.
Posiada 4 letnie doświadczenie na stanowisku pracownika biurowego. Jest osobą odpowiedzialną i zorganizowaną. Do powierzonych zadań podchodzi ze skupieniem i zawsze stara się doprowadzić sprawy do końca. Bardzo łatwo nawiązuje kontakty z rodzicami i dziećmi, jest otwarta i kontaktowa. Prywatnie dumna mama 9 letniej córeczki.

 

 


Opiekunka żłobkowa: mgr Katarzyna Żak

Wykształcenie: absolwentka studiów licencjackich o kierunku praca socjalna w Wyższej Szkole Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach. Studia magisterskie o kierunku pedagogika opiekuńczo – wychowawcza na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Praktyka zawodowa: asystent nauczyciela przedszkola. Jest osobą pełną energii, uśmiechniętą, życzliwą, cierpliwą, kochającą dzieci.

 


Opiekunka żłobkowa: Joanna Krupińska

 Ukończyła kurs „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym” prowadzonym przez Placówkę Kształcenia Ustawicznego College Medyczny w Kielcach. Zdobyła doświadczenie podczas praktyk w żłobku, wolontariatu w przedszkolu i placówce opiekuńczo-wychowawczej. Uczestniczyła w licznych zajęciach animacyjnych dla dzieci. Jest cierpliwą i spokojną osobą, kochającą pracę z dziećmi.

Rozstrzygnięcie zapytań ofertowych

Fundacja Mini College ul. Duża 21, 25-305 Kielce w związku z zakończeniem postępowań dla Niepublicznego Żłobka Mini College 2 w Skarżysku – Kamiennej ul. Rejowska 99, 26-110 Skarżysko – Kamienna przekazuje rozstrzygnięcia zapytań ofertowych:

 

icon-pdf Rozstrzygnięcie dla zapytania 4/2024/M+ – : Zakup i montaż wyposażenia (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, wyposażenie kuchenne, zabawki)
icon-pdf Rozstrzygnięcie dla zapytania 5/2024/M+ – Prace wykończeniowe, malowanie, ułożenie podług inne prace przygotowawcze oraz  montaż z dostawą placu zabaw
icon-pdf Rozstrzygnięcie dla zapytania 6/2024/M+ – Zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 4/2024/M+

Data publikacji 04.03.2024 r.

Zaproszenie do składania ofert w trybie zasady konkurencyjności na wyłonienie Wykonawcy: zakup i montaż wyposażenia (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, wyposażenie kuchenne, zabawki) dla Niepublicznego Żłobka Mini College w Skarżysku – Kamiennej, ul. Rejowska 99, 26-110 Skarżysko – Kamienna

Na potrzeby realizacji zadania w ramach programu FERS: PL – Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+ / z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach priorytetu 3 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 oraz na podstawie art. 14 ll i art. 14 ln ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 5/2024/M+

Data publikacji 04.03.2024 r.

Zaproszenie do składania ofert w trybie zasady konkurencyjności na wyłonienie Wykonawcy: Prace wykończeniowe, malowanie, ułożenie podług inne prace przygotowawcze oraz  montaż z dostawą placu zabaw dla Niepublicznego Żłobka Mini College 2 w Skarżysku – Kamiennej ul. Rejowska 99, 26-110 Skarżysko – Kamienna

Na potrzeby realizacji zadania w ramach programu FERS: PL – Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+ / z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach priorytetu 3 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 oraz na podstawie art. 14 ll i art. 14 ln ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 6/2024/M+

Data publikacji 04.03.2024 r.

Zaproszenie do składania ofert w trybie zasady konkurencyjności na wyłonienie Wykonawcy: Zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych dla Niepublicznego Żłobka Mini College w Skarżysku – Kamiennej, ul. Rejowska 99, 26-110 Skarżysko – Kamienna

Na potrzeby realizacji zadania w ramach programu FERS: PL – Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+ / z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach priorytetu 3 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 oraz na podstawie art. 14 ll i art. 14 ln ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju