Niepubliczny żłobek Mini College w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Rejowskiej

Dla większości maluchów przebywanie wśród rówieśników jest wskazane i bardzo korzystne. Chodzi nie tylko o przyjemne spędzanie czasu, ale także o nabieranie umiejętności współżycia z innymi. Maluchy potrzebują miejsca, gdzie mogłyby się wybiegać, wyskakać i spożytkować nadmiar energii. Żłobek jest miejscem gdzie dziecko uczy się nawiązywania kontaktów z innymi dziećmi, ale także z dorosłymi innymi niż najbliższa rodzina. Nie podlega dyskusji rola takich placówek w przypadku, gdy rodzice pracują zawodowo.

Nasza oferta
W Niepublicznym Żłobku  „Mini College” zapewniamy maluchom profesjonalną opiekę  od 7.00 do 17.00.

W czasie pobytu w żłobku dzieci:

 • bawią się pięknymi i bezpiecznymi zabawkami w przyjemnych i estetycznych wnętrzach,
 • codziennie, poprzez zabawę uczą się, poznają świat,
 • uczestniczą w różnorodnych zajęciach wychowawczo-edukacyjnych:
  • teatralnych,
  • rytmicznych,
  • relaksacyjnych (muzykoterapia, bajkoterapia),
 • Biorą udział w spotkaniach z ciekawymi osobami.

Dla prawidłowego rozwoju dziecka potrzebna jest właściwa opieka, pielęgnacja, żywienie zgodne z normami, a także stymulowanie rozwoju psychoruchowego. Zależy nam, aby rozwój Państwa dzieci przebiegał harmonijnie. W związku z tym w  żłobku  „Mini College” prowadzimy zajęcia:

 • pozwalające wdrożyć nawyki higieniczne i nauczyć samodzielnego spożywania posiłków,
 • muzyczne i rytmiczne,
 • poznawania pojęć z najbliższego otoczenia, rozwijania słownictwa biernego i czynnego,
 • ruchowe, pomagające opanować świadomość własnego ciała i orientacji przestrzennej,
 • plastyczne, wspomagające poznawanie pojęć dotyczących kolorów, kształtów, faktur itp.
 • zabawowe, rozwijające sferę poznawczą dziecka,

Poznaj naszą kadrę dydaktyczną

Kadrę Niepublicznego Żłobka  „Mini College” stanowią kreatywni nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym, którzy zapewniają profesjonalną opiekę edukacyjną i wychowawczą nad dziećmi. To  ludzie o wysokiej kulturze osobistej i wrażliwości, nastawieni na zaspokajanie indywidualnych potrzeb i pobudzenie zainteresowań zgodnie z możliwościami intelektualnymi każdego dziecka. Cechuje ich otwartość, empatia, umiejętność organizacji i kreatywność w działaniu. Najważniejsze jest jednak to, że kochają pracę z dziećmi, wykonują ją z pasją, posiadają predyspozycje do wykonywanego zawodu.

Dyrektor: mgr Magdalena Kozłowska

Nauczyciel języka angielskiego.  Ukończyła magisterskie studia o kierunku Rewalidacja z terapią pedagogiczną na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, Edukację wczesnoszkolną i przedszkolną na Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach; Dydaktykę języka angielskiego w edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz Zarządzanie Oświatą na Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu.

Posiada 5 letnie doświadczenie zawodowe jako nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz nauczyciel języka angielskiego w edukacji przedszkolnej, koordynator projektów edukacyjno-badawczych w edukacji wczesnoszkolnej, prowadzenie zajęć: język angielski z przyrodą. Wykształcenie oraz doświadczenie wzbogacają liczne szkolenia i kursy z zakresu pracy
z dziećmi. Motto życiowe ,,Dzieci są skrzydłami człowieka”

Zainteresowania: psychologia, muzyka, malarstwo. 


Nauczyciel i lektor : mgr inż. Katarzyna Lipa

Kasia Lipa
Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, przekładoznawstwa w Wyższej Szkole Umiejętności, finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz zarządzania na Politechnice Świętokrzyskiej. Jest współautorką i nauczycielem realizującym sztandarowy program przedszkola Mini College „Naukowe przedszkole”. Z wielkim zaangażowaniem dba o to, by „dociekanie naukowe” przedszkolaków stanowiło pełną atrakcji okazję do rozwijania szeregu umiejętności. Działaniom małych naukowców towarzyszy ekscytacja odkrywania oraz radość doświadczania. Program edukacyjny „Naukowe przedszkole” uzyskał patronat honorowy Ministra Edukacji Narodowej.

Troskliwa i serdeczna, jest idealną osobą do wprowadzania przedszkolaków w krainę języka obcego. Pragnie, aby zajęcia były dla dzieci przyjemną zabawą, a język angielski naturalnym sposobem porozumiewania się. W swojej pracy wykorzystuje najnowsze koncepcje i metody, które sprawiają, że dzieci poznają świat wszechstronnie i wielozmysłowo. Ciepły, twórczy nauczyciel, który wykonuje swój zawód z wielką pasją i ogromnym sercem dla każdego dziecka.


Psycholog: Joanna Piasta

Wykształcenie: Absolwentka studiów magisterskich o kierunku psychologia ze specjalizacją wspierania jakości życia na module: psychoprofilaktyka, psychoterapia i zdrowie uzyskany na Katolickim Uniwersytecie Lubelski. im. Jana Pawła II. Studiuja podyplomowe: Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów oraz Psychologia Transportu.
Posiada tytuł trenera uzyskany w Centrum Dobrego Wychowania, tytuł Instruktora Uzależnień
Certificate of Vocational Qualification. Ukończyła również liczne kursy i szkolenia w kierunku pracy z drugim człowiekiem w tym Trening Umiejętności Społecznych.
Swoje doświadczenia zawodowe zdobywała będąc wolontariuszem programu Eleutheria współpracującym z zakładami karnymi na terenie Lubelszczyzny, jako asystent psychologa w Towarzystwie Nowa Kuźnia w Lublinie oraz jako psycholog szkolny i przedszkolny na terenie województwa świętokrzyskiego oraz mazowieckiego.

Jest cierpliwą i empatyczną osobą, kochającą pracę z dziećmi, stale poszerzającą swoje kompetencję zawodowe.

Zainteresowania: kryminalistyka, psychiatria dzieci i młodzieży