Niepubliczny żłobek Mini College w Końskich

Dla większości maluchów przebywanie wśród rówieśników jest wskazane i bardzo korzystne. Chodzi nie tylko o przyjemne spędzanie czasu, ale także o nabieranie umiejętności współżycia z innymi. Maluchy potrzebują miejsca, gdzie mogłyby się wybiegać, wyskakać i spożytkować nadmiar energii. Żłobek jest miejscem gdzie dziecko uczy się nawiązywania kontaktów z innymi dziećmi, ale także z dorosłymi innymi niż najbliższa rodzina. Nie podlega dyskusji rola takich placówek w przypadku, gdy rodzice pracują zawodowo.

Nasza oferta
W Niepublicznym Żłobku  „Mini College” zapewniamy maluchom profesjonalną opiekę  od 7.00 do 17.00.

W czasie pobytu w żłobku dzieci:

 • bawią się pięknymi i bezpiecznymi zabawkami w przyjemnych i estetycznych wnętrzach,
 • codziennie, poprzez zabawę uczą się, poznają świat,
 • uczestniczą w różnorodnych zajęciach wychowawczo-edukacyjnych:
  • teatralnych,
  • rytmicznych,
  • relaksacyjnych (muzykoterapia, bajkoterapia),
 • Biorą udział w spotkaniach z ciekawymi osobami.

Dla prawidłowego rozwoju dziecka potrzebna jest właściwa opieka, pielęgnacja, żywienie zgodne z normami, a także stymulowanie rozwoju psychoruchowego. Zależy nam, aby rozwój Państwa dzieci przebiegał harmonijnie. W związku z tym w  żłobku  „Mini College” prowadzimy zajęcia:

 • pozwalające wdrożyć nawyki higieniczne i nauczyć samodzielnego spożywania posiłków,
 • muzyczne i rytmiczne,
 • poznawania pojęć z najbliższego otoczenia, rozwijania słownictwa biernego i czynnego,
 • ruchowe, pomagające opanować świadomość własnego ciała i orientacji przestrzennej,
 • plastyczne, wspomagające poznawanie pojęć dotyczących kolorów, kształtów, faktur itp.
 • zabawowe, rozwijające sferę poznawczą dziecka,

Poznaj naszą kadrę dydaktyczną

Kadrę Niepublicznego Żłobka  „Mini College” stanowią kreatywni nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym, którzy zapewniają profesjonalną opiekę edukacyjną i wychowawczą nad dziećmi. To  ludzie o wysokiej kulturze osobistej i wrażliwości, nastawieni na zaspokajanie indywidualnych potrzeb i pobudzenie zainteresowań zgodnie z możliwościami intelektualnymi każdego dziecka. Cechuje ich otwartość, empatia, umiejętność organizacji i kreatywność w działaniu. Najważniejsze jest jednak to, że kochają pracę z dziećmi, wykonują ją z pasją, posiadają predyspozycje do wykonywanego zawodu.