Niepubliczny żłobek Mini College w Końskich

Dla większości maluchów przebywanie wśród rówieśników jest wskazane i bardzo korzystne. Chodzi nie tylko o przyjemne spędzanie czasu, ale także o nabieranie umiejętności współżycia z innymi. Maluchy potrzebują miejsca, gdzie mogłyby się wybiegać, wyskakać i spożytkować nadmiar energii. Żłobek jest miejscem gdzie dziecko uczy się nawiązywania kontaktów z innymi dziećmi, ale także z dorosłymi innymi niż najbliższa rodzina. Nie podlega dyskusji rola takich placówek w przypadku, gdy rodzice pracują zawodowo.

Nasza oferta
W Niepublicznym Żłobku  „Mini College” zapewniamy maluchom profesjonalną opiekę  od 7.00 do 17.00.

W czasie pobytu w żłobku dzieci:

 • bawią się pięknymi i bezpiecznymi zabawkami w przyjemnych i estetycznych wnętrzach,
 • codziennie, poprzez zabawę uczą się, poznają świat,
 • uczestniczą w różnorodnych zajęciach wychowawczo-edukacyjnych:
  • teatralnych,
  • rytmicznych,
  • relaksacyjnych (muzykoterapia, bajkoterapia),
 • Biorą udział w spotkaniach z ciekawymi osobami.

Dla prawidłowego rozwoju dziecka potrzebna jest właściwa opieka, pielęgnacja, żywienie zgodne z normami, a także stymulowanie rozwoju psychoruchowego. Zależy nam, aby rozwój Państwa dzieci przebiegał harmonijnie. W związku z tym w  żłobku  „Mini College” prowadzimy zajęcia:

 • pozwalające wdrożyć nawyki higieniczne i nauczyć samodzielnego spożywania posiłków,
 • muzyczne i rytmiczne,
 • poznawania pojęć z najbliższego otoczenia, rozwijania słownictwa biernego i czynnego,
 • ruchowe, pomagające opanować świadomość własnego ciała i orientacji przestrzennej,
 • plastyczne, wspomagające poznawanie pojęć dotyczących kolorów, kształtów, faktur itp.
 • zabawowe, rozwijające sferę poznawczą dziecka,

Poznaj naszą kadrę dydaktyczną

Kadrę Niepublicznego Żłobka  „Mini College” stanowią kreatywni nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym, którzy zapewniają profesjonalną opiekę edukacyjną i wychowawczą nad dziećmi. To  ludzie o wysokiej kulturze osobistej i wrażliwości, nastawieni na zaspokajanie indywidualnych potrzeb i pobudzenie zainteresowań zgodnie z możliwościami intelektualnymi każdego dziecka. Cechuje ich otwartość, empatia, umiejętność organizacji i kreatywność w działaniu. Najważniejsze jest jednak to, że kochają pracę z dziećmi, wykonują ją z pasją, posiadają predyspozycje do wykonywanego zawodu.

Dyrektor: mgr Joanna Chojnacka

Absolwentka studiów pedagogicznych o specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończyła studia podyplomowez zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, edukacji i rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zarządzania oświatą. Jest logopedą, oligofrenopedagogiem i terapeutą pedagogicznym. Posiada certyfikat trenera wspomagania oraz ukończyła Świętokrzyską Szkołę Liderów. Systematycznie podnosi swoją wiedzę na licznych szkoleniach, webinarach i kursach min. „Animator terapeutyczny dziecka autystycznego w przedszkolu”, „ Integracja sensoryczna w placówce oświatowej inwestycją w lepszą przyszłość”, „ Rola edukacji zdrowotnej w profilaktyce i terapii cukrzycy”, „Ratujemy i uczymy ratować”.

Dba o wszechstronny rozwój dzieci, zwraca dużą uwagę na indywidualne podejście do wychowanka oraz innowacyjne metody pracy. Jej celem jest owocna współpraca i dbanie
o pozytywne relacje pomiędzy dziećmi, rodzicami i nauczycielami. Praca to jej pasja i traktuje ją jak misję. Zaangażowana i odpowiedzialna, w swoim życiu kieruje się myślą Jana Pawła II „Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta”.

Prywatnie jest żoną i mamą Wiktorii, Zuzi i Mateusza. Lubi podróżować, fotografować, czytać książki.

 


Kasia LipaNauczyciel i lektor: mgr inż. Katarzyna Lipa

Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, przekładoznawstwa w Wyższej Szkole Umiejętności, finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz zarządzania na Politechnice Świętokrzyskiej. Jest współautorką i nauczycielem realizującym sztandarowy program przedszkola Mini College „Naukowe przedszkole”. Z wielkim zaangażowaniem dba o to, by „dociekanie naukowe” przedszkolaków stanowiło pełną atrakcji okazję do rozwijania szeregu umiejętności. Działaniom małych naukowców towarzyszy ekscytacja odkrywania oraz radość doświadczania. Program edukacyjny „Naukowe przedszkole” uzyskał patronat honorowy Ministra Edukacji Narodowej.

Troskliwa i serdeczna, jest idealną osobą do wprowadzania przedszkolaków w krainę języka obcego. Pragnie, aby zajęcia były dla dzieci przyjemną zabawą, a język angielski naturalnym sposobem porozumiewania się. W swojej pracy wykorzystuje najnowsze koncepcje i metody, które sprawiają, że dzieci poznają świat wszechstronnie i wielozmysłowo. Ciepły, twórczy nauczyciel, który wykonuje swój zawód z wielką pasją i ogromnym sercem dla każdego dziecka.


Nauczyciel: mgr Justyna Szczyrba

Magdalena Sidor
Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach na kierunku Ekonomia. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w zakresie Zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną.

Jest osobą życzliwą i cierpliwą, wrażliwą na potrzeby dzieci. Praca z nimi daje jej wiele radości. Pragnie przekazywać wiedzę najmłodszym poprzez zabawę oraz dawać im możliwość wszechstronnego rozwoju.

Prywatnie mama trójki dzieci. Lubi śpiewać, czytać książki i spacerować.

 

 


Opiekun: mgr Magdalena Sidor

Magdalena Sidor
Absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na wydziale dziennikarstwa i bibliotekoznawstwa. Jej wielkim marzeniem od zawsze była praca z dziećmi dlatego pracowała kilkanaście lat jako niania, a także ukończyła Kurs na Opiekuna w żłobku. Zdobyła wszystkie niezbędne uprawnienia z zakresu pracy z najmłodszymi. Należą do nich miedzy innymi :kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, kurs bajkoterapii czy plastyki sensorycznej. Posiada certyfikat z zakresu Terapii Ręki – wspomaganie pisania i umiejętności motorycznych terapii ręki i grafomotoryki. Pogłębiała również swoją wiedzę na licznych szkoleniach, praktykach i stażach. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, aby praca z dziećmi była jak najbardziej efektywna. Jednak największą wiedzę osiągnęła z własnego doświadczenia bowiem jest mamą czwórki dzieci a to niezwykła i niezastąpiona skarbnica wiedzy. Do każdego malucha podchodzi w sposób indywidualny a relację opiera na zaufaniu i szacunku. Pani Magdalena jest osobą bardzo otwartą, życzliwą i zaangażowaną w pracę z dziećmi, dzięki umiejętnościom interpersonalnym dobrze sprawdza się w kontaktach z najmłodszymi, aby były zadowolone i bezpieczne w żłobku.