Niepubliczny żłobek Mini College w Kielcach przy ulicy Jurajskiej

Żłobek „Mini College” to miejsce pełne miłości i uśmiechu. Przytulne i bezpieczne, niczym dom rodzinny. Tworzy go wykwalifikowana kadra, która pomaga dzieciom szybciej się rozwijać, nabywać umiejętności społeczne, nawiązywać relacje z innymi dziećmi, uczyć się samodzielnej zabawy w komfortowych warunkach. Nasze zajęcia poprzez zabawę i opiekę pozwalają maluchowi poznawać świat wielozmysłowo i na miarę jego możliwości. Dostrzegamy indywidualność każdego dziecka, jego pragnienia i potrzeby. Rodzicom tworzącym naszą żłobkową społeczność zapewniamy porady i konsultacje w zakresie pracy z dziećmi.

Nasza oferta:

W Niepublicznym Żłobku „Mini College” zapewniamy maluchom profesjonalną opiekę od 6.30 do 17.00. Oferujemy smaczne i zdrowe jedzenie: pierwsze, drugie śniadanie, obiad składający się z dwóch dań oraz podwieczorek.

W czasie pobytu w żłobku dzieci:

 • bawią się pięknymi i bezpiecznymi zabawkami w przyjemnych i estetycznych wnętrzach,
 • codziennie, poprzez zabawę uczą się, poznają świat,
 • uczestniczą w różnorodnych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych: teatralnych, rytmicznych, ruchowych, sensomotorycznych, relaksacyjnych oraz z zakresu muzykoterapii, bajkoterapii,
 • mają zapewnioną opiekę psychologa, logopedy i innych specjalistów,
 • biorą udział w spotkaniach z ciekawymi osobami,
 • uczą są samodzielnego spożywania posiłków oraz nawyków higienicznych,
 • poznają najbliższe otoczenie,
 • rozwijają słownictwo bierne i czynne, doskonalą procesy poznawcze,
 • uczą się świadomości własnego ciała i orientacji przestrzennej,
 • uczą się wyrażania własnych emocji oraz rozumienia innych.

Ramowy plan dnia Żłobka Mini College

6:30 – 8:15 SCHODZENIE SIĘ DZIECI. WŁASNA AKTYWNOŚĆ:

 • przyjmowanie dzieci, wymiana informacji z rodzicami
 • zabawy swobodne według zainteresowań dzieci,
 • indywidualne zabawy edukacyjne z opiekunami,
 • sprzątanie zabawek

8:15 – 8:30 ĆWICZENIA OGÓLNOROZWOJOWE

8:30 – 8:45 PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA:

 • zabiegi higieniczne i pielęgnacyjne,
 • wdrażanie elementów higieny osobistej,
 • kształtowanie umiejętności samoobsługowych

8:45 – 9:15 ŚNIADANIE

9:15 – 9:30 CZYNNOŚCI PIELĘGNACYJNE I HIGIENICZNE:

 • nauka korzystania z nocnika i sedesu,
 • wdrażanie elementów higieny osobistej.

9:30 – 10:00 ZABAWY EDUKACYJNO – ROZWOJOWE. REALIZACJA PLANU ŻŁOBKA:

 • zajęcia organizowane stymulujące rozwój psychoruchowy dziecka,
 • zabawy ruchowe koordynujące całe ciało dziecka, doskonalące zmysł równowagi,
 • zabawy plastyczne,
 • zabawy z elementami muzykoterapii, bajkoterapii
 • zabawy logopedyczne, wspomagające rozwój mowy,
 • zabawy manipulacyjne i paluszkowe, sensomotoryczne,
 • zabawy parateatralne,

10:00 – 10:15 II ŚNIADANIE

10:15 – 10:45 ZABAWY RUCHOWE NA ŚWIEŻYM POWIETRZU (W RAZIE NIEPOGODY W SALI):

 • zabawy organizowane i swobodne,
 • aktywność pozwalająca na odkrywanie, kreatywność, rozwijanie zainteresowań,
 • pobyt na świeżym powietrzu.

10:45 – 11:00 PRZYGOTOWANIE DO OBIADU:

 • zabiegi higieniczne i pielęgnacyjne,
 • wdrażanie elementów higieny osobistej,
 • kształtowanie umiejętności samoobsługowych

11:00 – 11:30 OBIAD II DANIE

11:30 – 11:45 PRZYGOTOWANIE DO LEŻAKOWANIA/WYPOCZYNKU

11:45 – 13:00 WYPOCZYNEK LUB LEŻAKOWANIE

 • słuchanie bajek, kołysanek, muzyki relaksacyjnej.

13:00 – 13:15 CZYNNOŚCI PIELĘGNACYJNE I HIGIENICZNE:

 • nauka korzystania z nocnika i sedesu,
 • wdrażanie elementów higieny osobistej.

13:15 – 13:30 OBIAD I DANIE

13:30 – 13:45 CZYNNOŚCI PIELĘGNACYJNE I HIGIENICZNE:

 • nauka korzystania z nocnika i sedesu,
 • wdrażanie elementów higieny osobistej.

13:45 – 14:15 ZABAWY TEMATYCZNE ROZWIJAJĄCE INDYWIDUALNE ZDOLNOŚCI DZIECI. ZABAWY SWOBODNE.

14:15 – 14.30 PODWIECZOREK

14:30 – 17:00 ZABAWY TEMATYCZNE ROZWIJAJĄCE INDYWIDUALNE ZDOLNOŚCI DZIECI. ZABAWY SWOBODNE. ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI.

 • zabawy ruchowe,
 • układanki,
 • rysowanki,
 • indywidualne rozmowy rodziców z opiekunami.

AgnieszkaAngielskaDyrektor: mgr Agnieszka Angielska

Absolwentka studiów magisterskich o specjalności Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe w zakresie:

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika
 • Pedagogika specjalna – Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera
 • Pedagogika specjalna – logopedia

W codziennej pracy wykorzystuje zdobyte wiadomości i umiejętności z kursów, szkoleń, webinarów. Życzliwa, otwarta, kreatywna, nieustannie podnosząca swoje kwalifikacje. Stwarzająca przestrzeń do działania oraz podążająca za dzieckiem. Działająca w myśl maksymy Owidiusza „Kropla drąży skałę nie siłą, lecz często padając”.


Opiekunka żłobkowa: Karolina Sobczyk

Jestem studentką pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończyłam kurs „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym” prowadzonym przez Placówkę Kształcenia Ustawicznego College Medyczny w Kielcach. Posiadam również ukończone kursy:

 • Pierwsza pomoc
 • Integracja sensoryczna jako metoda pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Plastyka Sensoryczna jako nowoczesna metoda pracy z dzieckiem
 • Nowe spojrzenie na Autyzm i zespół Aspergera ( wg ICD- 11)
 • Kryteria diagnostyczne i specyfika funkcjonowania dzieci w spektrum autyzmu

W pracy z dziećmi stawiam na zrozumienie ich potrzeb oraz wspieranie ich w emocjonalnym, społecznym i poznawczym rozwoju. Dążę do tworzenia przyjaznej i bezpiecznej atmosfery, gdzie dzieci mogą swobodnie uczyć się i rozwijać poprzez zabawę. Ważne dla mnie są empatia, cierpliwość i budowanie pozytywnych relacji, które sprzyjają rozwojowi dzieci. Ich szczerość i spontaniczność sprawiają, że każdy dzień jest pełen niespodzianek i radości


Opiekunka żłobkowa: Kamila Stefańczyk

Ukończyła kurs „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym”. Zdobyła doświadczenie podczas praktyk w żłobku. Dba o higienę, zdrowie oraz prawidłowy rozwój fizyczny
 i emocjonalny dzieci. Wspiera w codziennych aktywnościach, zachęca do rozwoju
i kreatywności, oraz tworzy bezpieczne i przyjazne środowisko dla małych podopiecznych. Cierpliwa, empatyczna, zaangażowana

Rozstrzygnięcie zapytań ofertowych

Fundacja Mini College ul. Duża 21, 25-305 Kielce w związku z zakończeniem postępowań dla Niepublicznego Żłobka Mini College  w Kielcach, ul. Jurajska, 1D/U18, 25-640 Kielce przekazuje rozstrzygnięcia zapytań ofertowych:

 

icon-pdf Rozstrzygnięcie dla zapytania 1/2024/M+ – Zakup i montażu wyposażenia (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, wyposażenie kuchenne, zabawki)
icon-pdf Rozstrzygnięcie dla zapytania 2/2024/M+ – Prace wykończeniowe, malowanie, ułożenie podług inne prace przygotowawcze oraz montaż z dostawą placu zabaw
icon-pdf Rozstrzygnięcie dla zapytania 3/2024/M+ – Zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych  i edukacyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 1/2024/M+

Data publikacji 04.03.2024 r.

Zaproszenie do składania ofert w trybie zasady konkurencyjności na wyłonienie Wykonawcy: zakup i montaż wyposażenia (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, wyposażenie kuchenne, zabawki) dla Niepublicznego Żłobka Mini College w Kielcach, ul. Jurajska, 1D/U18, 25-640 Kielce

Na potrzeby realizacji zadania w ramach programu FERS: PL – Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+ / z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach priorytetu 3 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 oraz na podstawie art. 14 ll i art. 14 ln ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 2/2024/M+

Data publikacji 04.03.2024 r.

Zaproszenie do składania ofert w trybie zasady konkurencyjności na wyłonienie Wykonawcy: Prace wykończeniowe, malowanie, ułożenie podług inne prace przygotowawcze oraz  montaż z dostawą placu zabaw dla Niepublicznego Żłobka Mini College w Kielcach, ul. Jurajska, 1D/U18, 25-640 Kielce

Na potrzeby realizacji zadania w ramach programu FERS: PL – Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+ / z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach priorytetu 3 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 oraz na podstawie art. 14 ll i art. 14 ln ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 3/2024/M+

Data publikacji 04.03.2024 r.

Zaproszenie do składania ofert w trybie zasady konkurencyjności na wyłonienie Wykonawcy: zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych dla Niepublicznego Żłobka Mini College w Kielcach, ul. Jurajska, 1D/U18, 25-640 Kielce

Na potrzeby realizacji zadania w ramach programu FERS: PL – Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+ / z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach priorytetu 3 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 oraz na podstawie art. 14 ll i art. 14 ln ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju