Niepubliczny żłobek Mini College w Kielcach przy ulicy Jurajskiej

Żłobek „Mini College” to miejsce pełne miłości i uśmiechu. Przytulne i bezpieczne, niczym dom rodzinny. Tworzy go wykwalifikowana kadra, która pomaga dzieciom szybciej się rozwijać, nabywać umiejętności społeczne, nawiązywać relacje z innymi dziećmi, uczyć się samodzielnej zabawy w komfortowych warunkach. Nasze zajęcia poprzez zabawę i opiekę pozwalają maluchowi poznawać świat wielozmysłowo i na miarę jego możliwości. Dostrzegamy indywidualność każdego dziecka, jego pragnienia i potrzeby. Rodzicom tworzącym naszą żłobkową społeczność zapewniamy porady i konsultacje w zakresie pracy z dziećmi.

Nasza oferta:
W Niepublicznym Żłobku „Mini College” zapewniamy maluchom profesjonalną opiekę od 7.00 do 17.00. Oferujemy smaczne i zdrowe jedzenie: pierwsze, drugie śniadanie, obiad składający się z dwóch dań oraz podwieczorek).

Czesne to jedyne 1000,00 zł w przypadku pobytu dziecka do 5 godzin, powyżej pięciu godzin kwota wzrasta o 200,00zł.

W czasie pobytu w żłobku dzieci:

 • bawią się pięknymi i bezpiecznymi zabawkami w przyjemnych i estetycznych wnętrzach,
 • codziennie, poprzez zabawę uczą się, poznają świat,
 • uczestniczą w różnorodnych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych: teatralnych, rytmicznych, ruchowych, sensomotorycznych, relaksacyjnych oraz z zakresu muzykoterapii, bajkoterapii, dogoterapii,
 • mają zapewnioną opiekę psychologa, logopedy i innych specjalistów,
 • biorą udział w spotkaniach z ciekawymi osobami,
 • uczą są samodzielnego spożywania posiłków oraz nawyków higienicznych,
 • poznają najbliższe otoczenie,
 • rozwijają słownictwo bierne i czynne, doskonalą procesy poznawcze,
 • uczą się świadomości własnego ciała i orientacji przestrzennej,
 • uczą się wyrażania własnych emocji oraz rozumienia innych,

Poznaj naszą kadrę dydaktyczną:
Kadrę Niepublicznego Żłobka „Mini College” stanowią kreatywni nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym, którzy zapewniają profesjonalną opiekę edukacyjną i wychowawczą nad dziećmi. To ludzie o wysokiej kulturze osobistej i wrażliwości, nastawieni na zaspokajanie indywidualnych potrzeb i pobudzenie zainteresowań zgodnie z możliwościami intelektualnymi każdego dziecka. Cechuje ich otwartość, empatia, umiejętność organizacji i kreatywność w działaniu. Najważniejsze jest jednak to, że kochają pracę z dziećmi, wykonują ją z pasją, posiadają predyspozycje do wykonywanego zawodu.

Ramowy plan dnia Żłobka Mini College

7:00 – 8:30 SCHODZENIE SIĘ DZIECI. WŁASNA AKTYWNOŚĆ:

 • przyjmowanie dzieci, wymiana informacji z rodzicami
 • zabawy swobodne według zainteresowań dzieci,
 • indywidualne zabawy edukacyjne z opiekunami,
 • sprzątanie zabawek

8:30-8:45 ĆWICZENIA OGÓLNOROZWOJOWE

8:45 – 9:00 PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA:

 • zabiegi higieniczne i pielęgnacyjne,
 • wdrażanie elementów higieny osobistej,
 • kształtowanie umiejętności samoobsługowych

9:00 – 9:30 ŚNIADANIE

9:30 – 9:45 CZYNNOŚCI PIELĘGNACYJNE I HIGIENICZNE:

 • nauka korzystania z nocnika i sedesu,
 • wdrażanie elementów higieny osobistej.

9:45 – 10:15 ZABAWY EDUKACYJNO – ROZWOJOWE. REALIZACJA PLANU ŻŁOBKA:

 • zajęcia organizowane stymulujące rozwój psychoruchowy dziecka,
 • zabawy ruchowe koordynujące całe ciało dziecka, doskonalące zmysł równowagi,
 • zabawy plastyczne,
 • zabawy z elementami muzykoterapii, bajkoterapii
 • zabawy logopedyczne, wspomagające rozwój mowy,
 • zabawy manipulacyjne i paluszkowe, sensomotoryczne,
 • zabawy parateatralne,
 • dogoterapia

10:15 – 10:30 II ŚNIADANIE

10:30 – 11:00 ZABAWY RUCHOWE NA ŚWIEŻYM POWIETRZU (W RAZIE NIEPOGODY W SALI):

 • zabawy organizowane i swobodne,
 • aktywność pozwalająca na odkrywanie, kreatywność, rozwijanie zainteresowań,
 • pobyt na świeżym powietrzu.

11:00– 11:15 PRZYGOTOWANIE DO OBIADU:

 • zabiegi higieniczne i pielęgnacyjne,
 • wdrażanie elementów higieny osobistej,
 • kształtowanie umiejętności samoobsługowych

11:15-11:45 OBIAD

11:45 – 12:00 PRZYGOTOWANIE DO LEŻAKOWANIA/WYPOCZYNKU

12:00-13:30 WYPOCZYNEK LUB LEŻAKOWANIE

 • słuchanie bajek, kołysanek, muzyki relaksacyjnej.

13:30 – 13:45 CZYNNOŚCI PIELĘGNACYJNE I HIGIENICZNE:

 • nauka korzystania z nocnika i sedesu,
 • wdrażanie elementów higieny osobistej.

13.45-14.00 PODWIECZOREK

14:00 – 17:00 ZABAWY TEMATYCZNE ROZWIJAJĄCE INDYWIDUALNE ZDOLNOŚCI DZIECI. ZABAWY SWOBODNE. ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI.

 • zabawy ruchowe,
 • układanki,
 • rysowanki,
 • indywidualne rozmowy rodziców z opiekunami.