Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne Mini College z oddziałem Montessori w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Rejowskiej 99

Szukasz miejsca przychylnego Twojemu dziecku oraz odpowiadającego Twojej rodzicielskiej wizji wychowania, działającego w zgodzie z potrzebami psychologicznymi i rozwojowymi dziecka? Zapraszamy do Przedszkola Mini College z oddziałem Montessori.

 Holistyczne podejście, podążanie za dzieckiem, wpajane wartości, brak stresu związanego z rywalizacją, motywacja wewnętrzna, rodzinna i ciepła atmosfera, spokój w świecie pełnym chaosu, poszanowanie indywidualności, samodzielność dzieci oraz niedyrektywność nauczycieli to jedne z wielu walorów, które pokazują, że system Montessori jest właśnie tym, czego szukasz.

Pedagogika, którą poprzez wieloletnią pracę z dziećmi, badania i wnikliwe obserwacje, ponad 100 lat temu opracowała Maria Montessori, nadal fascynuje i inspiruje ludzi na całym świecie, a najnowsze badania pokazują jej niezwykły wpływ na kształtowanie się i rozwój młodego człowieka.

 

„Dziecko, któremu poświęcono więcej uwagi i opieki, wyrasta na osobę silniejszą, bardziej zrównoważoną duchowo i energiczniejszą”

Maria Montessori

 

W naszym przedszkolu każde dziecko uczy się i rozwija we własnym, indywidualnym tempie oraz odpowiednio przystosowanym otoczeniu, dającym mu możliwość swobody i niezależności, co wspiera jego samodzielność. Na półkach znajdują się pomoce Montessori, wykonane z drewna i innych materiałów naturalnego pochodzenia. Przedszkolaki pracują z wybraną przez siebie pomocą, dostosowaną do jego rozwoju, potrzeb i zainteresowań. Same wybierają czas, rodzaj i miejsce pracy, a ich działania nie są motywowane przymusem, ale naturalną chęcią i ciekawością. Cisza i spokój panujące w sali, charakterystyczne dla placówek Montessori, pozwalają na skupienie i koncentrację. Dorośli oraz dzieci  rozmawiają ze sobą spokojnym, delikatnym i cichym głosem. Nauczyciele zamiast dyrektywnej postawy są dla podopiecznych pomocnikami i partnerami. Inspirują do nauki poprzez atrakcyjne lekcje, pokazywanie nowych i alternatywnych sposobów działania, edukację wielozmysłową, rozbudzanie ciekawości i różnorodne przekazywanie wiedzy.

Zgodnie z przesłaniem Marii Montessori, która usłyszała od pewnego dziecka znamienne słowa „pomóż mi, abym mógł zrobić to samodzielnie”, wychowawcy służą dzieciom pomocą i radą, ale nie wyręczają ich w czynnościach, w których dzieci są w stanie sobie poradzić. Samodzielność i niezależność prowadzą do samodyscypliny, nie wymuszanej krzykiem i nakazem dorosłych. W takich warunkach, w atmosferze wzajemnego szacunku i zaufania, malec może swobodnie się uczyć i rozwijać. Kwitnie, nie tłumiony w swojej naturalnej spontaniczności i wrodzonej ciekawości świata.

W placówkach działających w duchu pedagogiki Montessori zamiast porównywania, rywalizacji, oceniania, nagród i kar, dzieci otrzymują pozytywne wzmocnienie i docenianie, co buduje w nich pewność siebie i motywację wewnętrzną. Uczą się i podejmują działania nie dla pochwał i nagród, ale dla samych siebie, czując wewnętrzną potrzebę i chęci.

Wspieramy naszych wychowanków w ich rozwoju emocjonalnym, fizycznym, edukacyjnym i społecznym. Dzieci są wymieszane wiekowo, co odzwierciedla naturalną grupę społeczną, jaką jest np. rodzina. Starsi uczą się przy tym odpowiedzialności, cierpliwości i empatii, a młodsi szybciej się usamodzielniają.

Pomiędzy wychowawcami a rodzinami podopiecznych panuje ciepła, rodzinna atmosfera, co buduje obustronne zaufanie. Dzięki temu maluchy odczuwają harmonię w swoim otoczeniu.

Nauczyciel nie ingeruje w relacje dzieci jeśli nie jest niezbędny. Wchodzi w rolę obserwatora, mediatora i pomocnika. Sprawia to, że przedszkolaki nabywają umiejętności społecznych i budują relacje oparte na rozmowie i kompromisach. Z czasem, w chwilach konfliktów nie szukają wzrokiem kogoś dorosłego, ponieważ czują się na siłach aby samodzielnie znaleźć rozwiązanie trudnej sytuacji.

Tworzymy miejsce, w którym dzieci, ich indywidualność, potrzeby psychiczne, rozwojowe i emocjonalne są najważniejsze. Dorastając w takich warunkach czują się kochane, szczęśliwe, spokojne, pewne siebie, odważne, twórcze, empatyczne i ciekawe świata.

Pedagogika Montessori wywiera ogromny, pozytywny wpływ na kształtowanie i rozwój dzieci.

Jesteście ciekawi jak to wygląda w praktyce? Zapraszamy do kontaktu.

 

Wpisy do ewidencji placówek oświatowych:

Oferta przedszkola:

W naszym przedszkolu każde dziecko miło, aktywnie spędza czas i nigdy się nie nudzi. Dzieci, które pierwszy raz przekraczają mury przedszkola mają możliwość uczestniczenia wraz z rodzicami w dniach otwartych, organizowanych co roku w sierpniu, przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Zwiedzają wówczas przedszkole, poznają wychowawców, uczestniczą we wspólnych zabawach i zajęciach artystycznych.

W każdym półroczu zapraszamy rodziców na zajęcia otwarte, które pozwalają lepiej poznać placówkę, metody pracy nauczycieli, dają możliwość obserwacji swojego dziecka podczas zajęć edukacyjnych, pracy wychowawczej i kontaktów z rówieśnikami.

Praca z dziećmi w naszym przedszkolu opiera się na realizacji podstawy programowej, która wyznacza obowiązujące kierunki działań nauczyciela zmierzające do opanowania przez dzieci potrzebnych umiejętności, warunkujących powodzenie w szkole, a także realizacji programów autorskich. Zapewniamy bardzo dobre przygotowanie dzieci 6-letnich do nauki w szkole podstawowej.

W Mini College dbamy wspieranie mocnych stron dzieci, prowadzenie działań diagnostycznych, dotyczących możliwości psychofizycznych wychowanków, minimalizowanie zaburzeń zachowań, wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 

Przedszkole ściśle współpracuje z Niepubliczną Poradnią Psychologiczo-Pedagogiczną „Świętokrzyska”.

Oferta przedszkola: 

 • zajęcia edukacyjne wynikające z realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego MEiN,
 • zajęcia naukowe,
 • język angielski każdego dnia,
 • karate,
 • rytmika,
 • dogoterapia,
 • logopedia grupowa, badania przesiewowe,
 • zajęcia karate,
 • warsztaty kulinarne,
 • bajkoterapia,
 • warsztaty malarskie i muzyczne,
 • opieka psychologa,
 • wsparcie specjalistów.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców organizujemy również inne zajęcia dodatkowe np.:

 • zajęcia taneczne,
 • zajęcia matematyczne
 • zajęcia sportowe,
 • sensoplastyka,
 • lektorat z języków obcych,
 • robotyka,
 • inne

 Realizacja programu „Naukowe przedszkole” – dziecięca ciekawość i potrzeba uczynienia świata bardziej przewidywalnym z pewnością napędza je do badania i wyciągania wniosków z własnych doświadczeń oraz do tworzenia teorii. Jednak pozostawione samym sobie nie są w stanie rozwinąć swojego potencjału. Dzieci potrzebują wskazówek i struktur, które przełożą ich naturalną ekspresyjną ciekawość i aktywność w bardziej naukową. Podczas zajęć stawiany jest nacisk na zaangażowanie każdego z przedszkolaków w poznanie danego zjawiska. Dlatego też dzieci wykonują szereg prostych eksperymentów własnoręcznie, przy minimalnej pomocy nauczyciela, ale pod jego staranną pieczą. Przedszkole wyposażone jest w specjalny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Każde dziecko wyposażone jest w odpowiedni strój, okulary i inne atrybuty naukowa, dedykowane do konkretnych zajęć. Działaniom małych naukowców towarzyszy ekscytacja odkrywania oraz radość doświadczania. Poprzez logiczny ciąg zależności dzieci poznają otaczający je, fascynujący świat. Efektem realizacji Programu jest wzbogacanie wiedzy o świecie, nabywanie umiejętności i zdobywanie nowych doświadczeń poprzez postrzeganie, odkrywanie i przeżywanie w działaniu. Dzieci spontaniczne i aktywnie mają badać i odkrywać rzeczywistość, bo tak zdobywana wiedza ma największą wartość, jest pełniejsza i trwalsza.

Język angielski każdego dnia – model edukacyjny „English Every Day” wykorzystuje autentyczne materiały dla dzieci uczących się języka angielskiego jako swojego ojczystego oraz zestaw ćwiczeń towarzyszących, których celem głównym jest wzmocnienie umiejętności globalnego rozumienia historyjek obrazkowych wspomaganych dźwiękiem. Ćwiczenia wspomagające zrozumienie historyjek obrazkowych pozwalają dzieciom na pracę z tekstem składającym się z wyrazów dzieciom nieznanym. Proces zrozumienia globalnego wspomaga nauczyciel wykorzystując ilustracje, interaktywne zadania, piosenki, stosowne dźwięki gry i zabawy. Dzięki połączeniu wielu kanałów edukacyjnych, percepcja dzieci przebiega wielokanałowo, angażując je fizycznie i umysłowo w proces kształcenia. Historyjka obrazkowa zawiera morał, który powoduje, że dzieci angażują się emocjonalnie. Przyjazne doświadczenia i codzienne obcowanie dzieci z językiem angielskim w przedszkolu stanowią fundament do kontynuowania nauki na kolejnych szczeblach edukacji.

Dogoterapia doskonale łączy naukę oraz zabawę, prowadzona jest przez wykwalifikowanego dogoterapeutę, w której motywatorem jest odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony pies. Wspomaga rozwój osobowości, edukuje i rehabilituje. Dzieci w sposób naturalny podążają za psem, okazują mu zainteresowanie, to niezawodna formuła przyciągania uwagi przedszkolaków. Dzięki takiej zabawie, realizujemy cele terapii ukierunkowane na indywidualne potrzeby podopiecznych. Zajęcia mają formę pokazów i zabaw, które zachęcają dzieci do aktywnego udziału.  Dla wielu maluchów bliski kontakt z psem jest też nowym, życiowym doświadczeniem. Dogoterapia pomaga w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności okazywania emocji i uczuć. Dzieci uczą się respektowania potrzeb zwierząt. Poznają zasady bezpiecznego zachowywania się w obecności psów.

Zajęcia rytmiczne uczą koncentracji, poprawiają pamięć, zachęcają do aktywności ruchowej, mają korzystny wpływ na motorykę i orientację przestrzenną u dzieci. Dają im także solidne podstawy do podjęcia nauki w szkole, ponieważ kształtują umiejętności językowe oraz matematyczne. Podczas zajęć dzieci uczą się świadomie słuchać muzyki oraz wyrażać ją poprzez rytmiczne akompaniowanie i grę na różnych instrumentach oraz poprzez taniec. Ponadto uczą się reagować na zmianę dynamiki i tempa muzyki. Rozróżniają wysokość i barwę dźwięku, dzięki czemu rozwija się u nich muzyczna wrażliwość. Dzieci reagują na muzykę zachwytem i radością.
Poprzez naukę piosenek z dziecięcego repertuaru, dzieci poznają nowe słowa i znaczenie różnych pojęć. Wiedza przekazywana dzieciom w połączeniu z rytmicznymi dźwiękami dużo łatwiej i zdecydowanie szybciej jest przez nie przyswajana i zapamiętywana.

Profilaktyka logopedyczna to szereg działań mających na celu zapobieganie zaburzeniom mowy. Grupowe zajęcia logopedyczne mają na celu doskonalenie umiejętności językowych dzieci z prawidłowym rozwojem mowy, jak i z trudnościami w wymowie. Mając na uwadze, że mowa jest aktem ruchowym uwarunkowanym prawidłowym oddychaniem, wykorzystaniem głosu, sprawnością narządów artykulacyjnych oraz sprawnością w zakresie słuchu fonematycznego, gwarantującego odpowiednie brzmienie dźwięków mowy, program został skonstruowany tak, by oscylować przede wszystkim wokół kształtowania i usprawniania właśnie tych umiejętności. Dzieci wdrażane są twórczej aktywności słownej, praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń, a wszystko to podczas dobrej zabawy.

Karate – zajęcia mają na celu wszechstronny rozwój cech motorycznych i psychicznych dziecka wykorzystując przy tym ćwiczenia gimnastyczne oraz różne zabawy. Ma to na celu naukę postaw, bloków, uderzeń oraz kopnięć. Karate to nie tylko sztuka walki, karate to dyscyplina, sprawność ciała i ducha, kształtowanie charakteru, przyjaźnie, karate to droga, którą raz obraną chcemy iść do końca życia. To także nauka samodyscypliny, koncentracji oraz doskonalenia swojego charakteru. Karate uczy dojrzałości i skupienia, to ćwiczenia ogólnorozwojowe, nauka etykiety, a także zabawy ruchowe. Pozwalają one dzieciom na harmonijny rozwój psychofizyczny i wspólną zabawę z rówieśnikami.

Bajkoterapia – pomaga w przezwyciężeniu lęków związanych z różnymi sytuacjami. Zaspokaja potrzeby psychiczne dzieci, szczególnie potrzebę miłości i poczucia bezpieczeństwa. Magiczny sposób myślenia ułatwia dzieciom zrozumienie skutków zdarzeń i daje wsparcie, a szczęśliwe zakończenie zapewnia dzieciom radość i optymizm. Dzieci zaczynają wyjaśniać sobie świat, próbują oceniać postacie oraz zastanawiać się nad ich zachowaniem. Dzięki odpowiednio dobranym tekstom w psychice dziecka pojawia się pozytywne myślenie, dzieci zaczynają rozumieć swoje uczucia, ich przejawy, a także przyczyny. Bajki terapeutyczne pokazują jak trzeba sobie radzić i przedstawiają pewne wzorce postępowania. Sprawiają, że najmłodszym łatwiej rozumieć świat.

Warsztaty kulinarne – w trosce o zdrowie naszych podopiecznych, prowadzimy zajęcia na temat zdrowej diety, aby już od najmłodszych lat dzieci wiedziały, jak prawidłowo się odżywiać i prowadzić aktywny styl życia. Zajęcia kulinarne pozwalają nauczyć dzieci bezpiecznego krojenia warzyw i owoców, wzbudzają ciekawość, poszerzają wiedzę i kreatywność. Przedszkolaki mogą poznawać różne tajemnice kuchni, przygotowywać samodzielnie smakowite potrawy, dotykać, wąchać i smakować, bawić się kolorem i kształtem, rozbudzać swoją wyobraźnię i fantazję.  Takie działania wpływają też na przezwyciężenie niechęci do niektórych potraw, a dodatkowo uczą właściwego zachowania przy stole, posługiwania sztućcami, dbałości o porządek. 

Warsztaty plastyczne – budzą zainteresowania dziecka, kształtują umiejętności plastyczne i zapoznają z kulturą plastyczną, która przez swoją różnorodną działalność ma bardzo szeroki zakres oddziaływania wychowawczego. Zajęcia plastyczne wyzwalają ekspresję dziecka, rozwijają twórczą inicjatywę, pomysłowość a przede wszystkim wiarę we własne siły, pobudzają one rozwój umysłowy i emocjonalny. Tworzenie daje dziecku radość, poczucie ważności, siły sprawczej, przez co staje się zdolne do rozwoju Zajęcia tego typu są dobrym źródłem uczenia się i zdobywania wiedzy o otaczającym świecie. Dodatkowo wywołują radość i są sposobem na dobrą zabawę. Poza tym zajęcia plastyczne doskonale przygotowują ręce do pisania w późniejszych etapach edukacji, ćwiczą koncentrację uwagi i zaangażowanie. Przeżycia pojawiające się w czasie tworzenia mogą być motywacją do podejmowania dalszych wysiłków.

Czesne: 435 zł

Wyprawka: 280 zł

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 • 06:30 – 8:00  schodzenie się dzieci, zabawy dowolne – indywidualne i zespołowe służące realizacji pomysłów dzieci, zgodne z zainteresowaniami, w wybranych kącikach tematycznych, rysowanie, zabawy ruchowe, zabawy w kole i przy muzyce;
 • 08:00 – 08:30 praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, wychowawczym i wyrównawczym; praca z dzieckiem zdolnym; indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka, indywidualne zajęcia z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; gry dydaktyczne, zabawy integracyjne;
 • 08:30 – 09:00 czynności porządkowe w sali, ćwiczenia poranne, elementy integracji sensorycznej; zabiegi higieniczne;
 • 09:00 – 09:30 śniadanie; wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków; mycie zębów
 • 09:30 –11:45 zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową: realizacja zadań edukacyjnych, w różnych sferach aktywności dziecka, dostosowanych do jego możliwości (praca grupowa, zespołowa, indywidualna); działania inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, plastycznej, muzycznej, językowej, matematycznej; inspirowanie dziecka do podejmowania zabaw tematycznych, badawczych i ruchowych; zajęcia rewalidacji indywidualnej; zabawy zorganizowane i swobodne w sali przedszkolnej lub ogrodzie przedszkolnym oraz spacery i wycieczki;
 • 11:45 – 12:00 czynności porządkowo – higieniczne, przygotowanie do obiadu;
 • 12:00 – 12:30 obiad;
 • 12:30 – 14:00 relaksacja przy muzyce: dzieci młodsze: odpoczynek poobiedni, leżakowanie połączone ze słuchaniem bajek; dzieci starsze: zabawy relaksacyjne, słuchowiska słowno-muzyczne; zajęcia dodatkowe: język angielski, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne, artystyczne, teatralne, taneczne, karate, judo; zindywidualizowana praca reedukacyjna;
 • 14:00 – 14:15 podwieczorek; kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych;
 • 14:15 – 17:00 kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy dydaktyczne, czytanie literatury dziecięcej; aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe, układanki, gry, zajęcia w małych zespołach; zabawy integracyjne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym; kontakty indywidualne z rodzicami (w miarę potrzeb i oczekiwań); czynności porządkowo – gospodarcze w sali;

Dyrektor: mgr Magdalena Kozłowska

Nauczyciel języka angielskiego.  Ukończyła magisterskie studia o kierunku Rewalidacja z terapią pedagogiczną na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, Edukację wczesnoszkolną i przedszkolną na Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach; Dydaktykę języka angielskiego w edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz Zarządzanie Oświatą na Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu.

Posiada 5 letnie doświadczenie zawodowe jako nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz nauczyciel języka angielskiego w edukacji przedszkolnej, koordynator projektów edukacyjno-badawczych w edukacji wczesnoszkolnej, prowadzenie zajęć: język angielski z przyrodą. Wykształcenie oraz doświadczenie wzbogacają liczne szkolenia i kursy z zakresu pracy
z dziećmi. Motto życiowe ,,Dzieci są skrzydłami człowieka”

Zainteresowania: psychologia, muzyka, malarstwo. 


Nauczyciel i lektor : mgr inż. Katarzyna Lipa

Kasia Lipa
Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, przekładoznawstwa w Wyższej Szkole Umiejętności, finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz zarządzania na Politechnice Świętokrzyskiej. Jest współautorką i nauczycielem realizującym sztandarowy program przedszkola Mini College „Naukowe przedszkole”. Z wielkim zaangażowaniem dba o to, by „dociekanie naukowe” przedszkolaków stanowiło pełną atrakcji okazję do rozwijania szeregu umiejętności. Działaniom małych naukowców towarzyszy ekscytacja odkrywania oraz radość doświadczania. Program edukacyjny „Naukowe przedszkole” uzyskał patronat honorowy Ministra Edukacji Narodowej.

Troskliwa i serdeczna, jest idealną osobą do wprowadzania przedszkolaków w krainę języka obcego. Pragnie, aby zajęcia były dla dzieci przyjemną zabawą, a język angielski naturalnym sposobem porozumiewania się. W swojej pracy wykorzystuje najnowsze koncepcje i metody, które sprawiają, że dzieci poznają świat wszechstronnie i wielozmysłowo. Ciepły, twórczy nauczyciel, który wykonuje swój zawód z wielką pasją i ogromnym sercem dla każdego dziecka.


Kierownik administracyjny : mgr Dorota Janakowska

Absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, magister na kierunku – Resocjalizacja i profilaktyka społeczna. Ukończyła studia podyplomowe z Zarządzania Oświatą na Świętokrzyskiej Szkole Wyższej w Kielcach.
Posiada 4 letnie doświadczenie na stanowisku pracownika biurowego. Jest osobą odpowiedzialną i zorganizowaną. Do powierzonych zadań podchodzi ze skupieniem i zawsze stara się doprowadzić sprawy do końca. Bardzo łatwo nawiązuje kontakty z rodzicami i dziećmi, jest otwarta i kontaktowa. Prywatnie dumna mama 9 letniej córeczki.

 

 


Nauczyciel: mgr Weronika Szlufik

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna. Absolwentka Liceum Plastycznego na kierunku rzeźba artystyczna. Ukończyła kurs pedagogiki Montessori. Współzałożycielka Fundacji Ludzie z Natury. Całym sercem oddana pedagogice Marii Montessori. Praca z dziećmi jest jej pasją i powołaniem. Uwielbia kontakt z naturą, sport, książki i sztukę. Praktykuje wychowanie w bliskości i zaufaniu. Fundamentem jej pracy jest cisza, spokój i najgłębsze zrozumienie samego dziecka, podążanie za nim.

“Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku. Nie ma dzieci – są ludzie.”

 


Nauczyciel: mgr Martyna Gałązka-Sztandera

Absolwentka UJK w Kielcach na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego oraz studiów podyplomowych na WSB-NLU w Nowym Sączu na kierunku Edukacja Włączająca. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu animacji dla dzieci. Osoba ciepła, życzliwa i zawsze uśmiechnięta. Kocha dzieci i podchodzi do nich z otwartym sercem. Zainteresowania: literatura, muzyka, psychologia, podróże