Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne Mini College z oddziałem Montessori w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Rejowskiej 99

Szukasz miejsca przychylnego Twojemu dziecku oraz odpowiadającego Twojej rodzicielskiej wizji wychowania, działającego w zgodzie z potrzebami psychologicznymi i rozwojowymi dziecka? Zapraszamy do Przedszkola Mini College z oddziałem Montessori.

 Holistyczne podejście, podążanie za dzieckiem, wpajane wartości, brak stresu związanego z rywalizacją, motywacja wewnętrzna, rodzinna i ciepła atmosfera, spokój w świecie pełnym chaosu, poszanowanie indywidualności, samodzielność dzieci oraz niedyrektywność nauczycieli to jedne z wielu walorów, które pokazują, że system Montessori jest właśnie tym, czego szukasz.

Pedagogika, którą poprzez wieloletnią pracę z dziećmi, badania i wnikliwe obserwacje, ponad 100 lat temu opracowała Maria Montessori, nadal fascynuje i inspiruje ludzi na całym świecie, a najnowsze badania pokazują jej niezwykły wpływ na kształtowanie się i rozwój młodego człowieka.

 

„Dziecko, któremu poświęcono więcej uwagi i opieki, wyrasta na osobę silniejszą, bardziej zrównoważoną duchowo i energiczniejszą”

Maria Montessori

 

W naszym przedszkolu każde dziecko uczy się i rozwija we własnym, indywidualnym tempie oraz odpowiednio przystosowanym otoczeniu, dającym mu możliwość swobody i niezależności, co wspiera jego samodzielność. Na półkach znajdują się pomoce Montessori, wykonane z drewna i innych materiałów naturalnego pochodzenia. Przedszkolaki pracują z wybraną przez siebie pomocą, dostosowaną do jego rozwoju, potrzeb i zainteresowań. Same wybierają czas, rodzaj i miejsce pracy, a ich działania nie są motywowane przymusem, ale naturalną chęcią i ciekawością. Cisza i spokój panujące w sali, charakterystyczne dla placówek Montessori, pozwalają na skupienie i koncentrację. Dorośli oraz dzieci  rozmawiają ze sobą spokojnym, delikatnym i cichym głosem. Nauczyciele zamiast dyrektywnej postawy są dla podopiecznych pomocnikami i partnerami. Inspirują do nauki poprzez atrakcyjne lekcje, pokazywanie nowych i alternatywnych sposobów działania, edukację wielozmysłową, rozbudzanie ciekawości i różnorodne przekazywanie wiedzy.

Zgodnie z przesłaniem Marii Montessori, która usłyszała od pewnego dziecka znamienne słowa „pomóż mi, abym mógł zrobić to samodzielnie”, wychowawcy służą dzieciom pomocą i radą, ale nie wyręczają ich w czynnościach, w których dzieci są w stanie sobie poradzić. Samodzielność i niezależność prowadzą do samodyscypliny, nie wymuszanej krzykiem i nakazem dorosłych. W takich warunkach, w atmosferze wzajemnego szacunku i zaufania, malec może swobodnie się uczyć i rozwijać. Kwitnie, nie tłumiony w swojej naturalnej spontaniczności i wrodzonej ciekawości świata.

W placówkach działających w duchu pedagogiki Montessori zamiast porównywania, rywalizacji, oceniania, nagród i kar, dzieci otrzymują pozytywne wzmocnienie i docenianie, co buduje w nich pewność siebie i motywację wewnętrzną. Uczą się i podejmują działania nie dla pochwał i nagród, ale dla samych siebie, czując wewnętrzną potrzebę i chęci.

Wspieramy naszych wychowanków w ich rozwoju emocjonalnym, fizycznym, edukacyjnym i społecznym. Dzieci są wymieszane wiekowo, co odzwierciedla naturalną grupę społeczną, jaką jest np. rodzina. Starsi uczą się przy tym odpowiedzialności, cierpliwości i empatii, a młodsi szybciej się usamodzielniają.

Pomiędzy wychowawcami a rodzinami podopiecznych panuje ciepła, rodzinna atmosfera, co buduje obustronne zaufanie. Dzięki temu maluchy odczuwają harmonię w swoim otoczeniu.

Nauczyciel nie ingeruje w relacje dzieci jeśli nie jest niezbędny. Wchodzi w rolę obserwatora, mediatora i pomocnika. Sprawia to, że przedszkolaki nabywają umiejętności społecznych i budują relacje oparte na rozmowie i kompromisach. Z czasem, w chwilach konfliktów nie szukają wzrokiem kogoś dorosłego, ponieważ czują się na siłach aby samodzielnie znaleźć rozwiązanie trudnej sytuacji.

Tworzymy miejsce, w którym dzieci, ich indywidualność, potrzeby psychiczne, rozwojowe i emocjonalne są najważniejsze. Dorastając w takich warunkach czują się kochane, szczęśliwe, spokojne, pewne siebie, odważne, twórcze, empatyczne i ciekawe świata.

Pedagogika Montessori wywiera ogromny, pozytywny wpływ na kształtowanie i rozwój dzieci.

Jesteście ciekawi jak to wygląda w praktyce? Zapraszamy do kontaktu.

 

Wpisy do ewidencji placówek oświatowych:

 

icon-pdf Statut przedszkola Montessori Mini College w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Rejowskiej

 

Dyrektor: mgr Magdalena Kozłowska

Nauczyciel języka angielskiego.  Ukończyła magisterskie studia o kierunku Rewalidacja z terapią pedagogiczną na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, Edukację wczesnoszkolną i przedszkolną na Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach; Dydaktykę języka angielskiego w edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz Zarządzanie Oświatą na Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu.

Posiada 5 letnie doświadczenie zawodowe jako nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz nauczyciel języka angielskiego w edukacji przedszkolnej, koordynator projektów edukacyjno-badawczych w edukacji wczesnoszkolnej, prowadzenie zajęć: język angielski z przyrodą. Wykształcenie oraz doświadczenie wzbogacają liczne szkolenia i kursy z zakresu pracy
z dziećmi. Motto życiowe ,,Dzieci są skrzydłami człowieka”

Zainteresowania: psychologia, muzyka, malarstwo. 


Nauczyciel i lektor : mgr inż. Katarzyna Lipa

Kasia Lipa
Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, przekładoznawstwa w Wyższej Szkole Umiejętności, finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz zarządzania na Politechnice Świętokrzyskiej. Jest współautorką i nauczycielem realizującym sztandarowy program przedszkola Mini College „Naukowe przedszkole”. Z wielkim zaangażowaniem dba o to, by „dociekanie naukowe” przedszkolaków stanowiło pełną atrakcji okazję do rozwijania szeregu umiejętności. Działaniom małych naukowców towarzyszy ekscytacja odkrywania oraz radość doświadczania. Program edukacyjny „Naukowe przedszkole” uzyskał patronat honorowy Ministra Edukacji Narodowej.

Troskliwa i serdeczna, jest idealną osobą do wprowadzania przedszkolaków w krainę języka obcego. Pragnie, aby zajęcia były dla dzieci przyjemną zabawą, a język angielski naturalnym sposobem porozumiewania się. W swojej pracy wykorzystuje najnowsze koncepcje i metody, które sprawiają, że dzieci poznają świat wszechstronnie i wielozmysłowo. Ciepły, twórczy nauczyciel, który wykonuje swój zawód z wielką pasją i ogromnym sercem dla każdego dziecka.


Psycholog: Joanna Piasta

Wykształcenie: Absolwentka studiów magisterskich o kierunku psychologia ze specjalizacją wspierania jakości życia na module: psychoprofilaktyka, psychoterapia i zdrowie uzyskany na Katolickim Uniwersytecie Lubelski. im. Jana Pawła II. Studiuja podyplomowe: Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów oraz Psychologia Transportu.
Posiada tytuł trenera uzyskany w Centrum Dobrego Wychowania, tytuł Instruktora Uzależnień
Certificate of Vocational Qualification. Ukończyła również liczne kursy i szkolenia w kierunku pracy z drugim człowiekiem w tym Trening Umiejętności Społecznych.
Swoje doświadczenia zawodowe zdobywała będąc wolontariuszem programu Eleutheria współpracującym z zakładami karnymi na terenie Lubelszczyzny, jako asystent psychologa w Towarzystwie Nowa Kuźnia w Lublinie oraz jako psycholog szkolny i przedszkolny na terenie województwa świętokrzyskiego oraz mazowieckiego.

Jest cierpliwą i empatyczną osobą, kochającą pracę z dziećmi, stale poszerzającą swoje kompetencję zawodowe.

Zainteresowania: kryminalistyka, psychiatria dzieci i młodzieży