Bezpłatne Przedszkole Mini College przy UJK w Kielcach

Naukowe Przedszkole Integracyjne „Mini College” od stycznia działa na terenie kampusu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Mimo, że jest placówką niepubliczną, funkcjonuje na takich samych zasadach jak przedszkola publiczne. Dzięki otrzymanej dotacji początkowo wprowadzone czesne zostało zniesione. Przedszkole zapewnia dzieciom naukę, opiekę i zabawę bezpłatnie w czasie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego tj. od godziny 8:00 do 13:00. Opłata za każdą dodatkową godzinę pobytu dziecka w przedszkolu wynosi złotówkę. Ponadto placówka oferuje bezpłatne zajęcia dodatkowe: realizację programu naukowego, naukę języka obcego, karate.

Mini College to pierwsza w Polsce inicjatywa naukowego przedszkola, w którym oprócz podstawy programowej wychowania przedszkolnego MEN realizowany jest autorski program edukacyjny pt. „Naukowe przedszkole”. Ten innowacyjny program nauczania uzyskał patronat honorowy Ministra Edukacji Narodowej.

Funkcjonowanie przedszkola na terenie kampusu, w bezpośrednim sąsiedztwie budynków dydaktycznych uniwersytetu, daje możliwość aktywnego współdziałania z uczelnią, zarówno w realizacji działalności programowej przedszkola, jak i kształcenia studentów oraz prowadzenia badań naukowych. Profil naukowego przedszkola znakomicie wpisuje się w misję współczesnej uczelni, stawiającej na pierwszym planie kształcenie i działalność naukowo-badawczą, angażującej się w procesy rozwoju społecznego na różnych poziomach. Priorytety rozwoju uniwersytetu takie jak nauka, wysoka jakość edukacji i różnorodna oferta kształcenia są również priorytetami Mini College na etapie edukacji przedszkolnej, uznawanej za pierwszy szczebel systemu oświaty.