Przedszkole Mini College
ul. Czarnowska 2a
26-065 Piekoszów
Telefon: 533 565 800
E-mail:

O nas
Przedszkole niepubliczne „Mini College” działa na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych nr ewidencyjny 17/P/2013.

Jesteśmy przedszkolem o profilu naukowym.