Istniej wiele definicji programów nauczania dla dzieci. Z jednej strony istnieją programy i style nauczania oparte na pomysłach dziecka. Programy te są opracowywane przez nauczyciela i dziecko. Znajdziemy również programy z niewielkim wkładem dziecięcych pomysłów, poza pozostawionym dziecku „wolnym czasem”.

Prawidłowy program nauczania dzieci w wieku przedszkolnym, to taki znajdujący się pomiędzy przedstawionymi powyżej podejściami. Właściwy program nauczania to taki, w którym zjawiska i podstawowe zagadnienia są ustalane przez nauczyciela. Być może wynikają one z zainteresowania zaobserwowanego w grupie dzieci, jednak nie może to nigdy być wybór przypadkowy. Kiedy już zagadnienie zostaje przedstawione dzieciom, ich własna ciekawość prowadzi je do poszukiwania i odkrywania. Z tej perspektywy, nie należy zadawać pytania „ Kto zadał pytanie?” lecz raczej „Czy dzieci są zaangażowane?”. Dzieci muszą pojmować treść zagadnienia, ale nie muszą go inicjować.