RAMOWY ROZKŁAD DNIA

v  7:00 – 8:00 – schodzenie się dzieci, zabawy dowolne – indywidualne i zespołowe służące realizacji pomysłów dzieci, zgodne z zainteresowaniami, w wybranych kącikach tematycznych, rysowanie, zabawy ruchowe, zabawy w kole i przy muzyce;

v  8:00 – 8:30 – praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, wychowawczym i wyrównawczym; praca z dzieckiem zdolnym; indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka, indywidualne zajęcia
z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; gry dydaktyczne, +zabawy integracyjne;

v  8:30 – 9:00 – czynności porządkowe w sali, ćwiczenia poranne, elementy integracji sensorycznej; zabiegi higieniczne;

v  9:00 – 9:30 – śniadanie; wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków; mycie zębów;

v  9:30 – 11:45 – zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową: realizacja zadań edukacyjnych, w różnych sferach aktywności dziecka, dostosowanych do jego możliwości (praca grupowa, zespołowa, indywidualna); działania inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, plastycznej, muzycznej, językowej, matematycznej; inspirowanie dziecka do podejmowania zabaw tematycznych, badawczych i ruchowych; zajęcia rewalidacji indywidualnej; zabawy zorganizowane i swobodne w sali lub ogrodzie przedszkolnym oraz spacery i wycieczki;

v  11:45 – 12:00 – czynności porządkowo – higieniczne, przygotowanie do obiadu;

v  12:00 – 12:30 – obiad;

v  12:30 – 14:00 – relaksacja przy muzyce:

dzieci młodsze: odpoczynek poobiedni, leżakowanie połączone ze słuchaniem bajek;

dzieci starsze: zabawy relaksacyjne, słuchowiska słowno-muzyczne; zajęcia dodatkowe: język angielski, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne, artystyczne, teatralne, taneczne, karate, judo;

zindywidualizowana praca reedukacyjna;

v  14:00 – 14:15 – podwieczorek; kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych;

v  14:15 – 17:00 – kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy dydaktyczne, czytanie literatury dziecięcej; aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe, układanki, gry, zajęcia w małych zespołach; zabawy integracyjne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym;

kontakty indywidualne z rodzicami (w miarę potrzeb i oczekiwań); czynności porządkowo – gospodarcze w sali;