Kielce, 24.05.2018

Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne „Mini College”

Oświadczenie

            W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które zacznie obowiązywać z dniem 25 maja 2018 roku zmianie ulegną następujące zapisy umowy na świadczenie usług edukacyjnych:

§9 ust 6. Przez podpisanie Umowy Rodzic/Opiekun wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie przez Przedszkole danych osobowych jego oraz Dziecka, do celów niezbędnych w związku z zawarciem i realizacją Umowy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

§9 ust 7 lit e. fotografowanie Dziecka w Przedszkolu i wykorzystanie fotografii do materiałów promocyjnych, dziennikarskich, do kroniki przedszkolnej, Facebook oraz YouTube.

§17 Podgląd internetowy sal jest dostępny za pośrednictwem serwisu internetowego www.minicollege.pl. Przedszkole Mini College może  udostępnić rodzicom login i hasło dostępu do serwisu internetowego http://www.minicollege.pl.

§18 Rodzice wyrażają zgodę na zainstalowanie kamer internetowych w salach przedszkola.

§ 19 Rodzice wyrażają zgodę na publikację zdjęć, nagrań radiowych i telewizyjnych, z udziałem swojego Dziecka, na stronach internetowych, w materiałach reklamowych i środkach masowego przekazu w celach promocyjno-marketingowych Przedszkola Mini College. Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne Mini College zobowiązuje się nie udostępniać do publikacji materiałów obraźliwych i negatywnie wpływających na wizerunek Dziecka i Rodziców.

Powyższe zapisy zostaną zmienione stosownym aneksem.