Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne Mini College

Dla większości maluchów przebywanie wśród rówieśników jest wskazane i bardzo korzystne. Każde dziecko powyżej drugiego roku życia potrzebuje towarzystwa dzieci w podobnym wieku. Chodzi nie tylko o przyjemne spędzanie czasu, ale także o nabieranie umiejętności współżycia z innymi. Maluchy potrzebują miejsca, gdzie mogłyby się wybiegać, wyskakać i spożytkować nadmiar energii. Żłobek czy przedszkole jest miejscem gdzie dziecko uczy się nawiązywania kontaktów z innymi dziećmi, ale także z dorosłymi innymi niż najbliższa rodzina. Nie podlega dyskusji rola takich placówek w przypadku, gdy rodzice pracują zawodowo.

MiniCollegeNasza Oferta

W Niepublicznym Naukowym Przedszkolu Integracyjnym „Mini College” zapewniamy maluchom profesjonalną opiekę przedszkolną od 7 do 17.

W czasie pobytu w przedszkolu dzieci:

 • bawią się pięknymi i bezpiecznymi zabawkami w przyjemnych i estetycznych wnętrzach,
 • realizują program nauczania dla przedszkola zatwierdzony przez MEN,
 • codziennie, poprzez zabawę uczą się j. angielskiego podczas zajęć z profesjonalnymi lektorami,
 • uczestniczą w różnorodnych zajęciach wychowawczo-edukacyjnych:
  • teatralnych,
  • twórczych,Patronat MEN
  • rytmiczno – tanecznych,
  • relaksacyjnych (muzykoterapia, bajkoterapia),
 • biorą udział w spotkaniach z ciekawymi osobami.

Dodatkowo proponujemy:

 • zajęcia rekreacyjne z elementami sztuk walki (Karate Kyokushin),
 • zajęcia taneczne,
 • kursy językowe dla najmłodszych,
 • kursy pierwszej pomocy.

Dla prawidłowego rozwoju dziecka potrzebna jest właściwa opieka, pielęgnacja, żywienie zgodne z normami, a także stymulowanie rozwoju psychoruchowego. Zależy nam, aby rozwój Państwa dzieci przebiegał harmonijnie. W związku z tym w przedszkolu „Mini College” prowadzimy zajęcia:

 • pozwalające wdrożyć nawyki higieniczne i nauczyć samodzielnego spożywania posiłków,
 • muzyczne i rytmiczne,
 • poznawania pojęć z najbliższego otoczenia, rozwijania słownictwa biernego i czynnego,
 • ruchowe, pomagające opanować świadomość własnego ciała i orientacji przestrzennej,
 • plastyczne, wspomagające poznawanie pojęć dotyczących kolorów, kształtów, faktur itp.
 • zabawowe, rozwijające sferę poznawczą dziecka,
 • językowe, pozwalające opanować podstawy języków obcych.

Naszym celem jest odkrywanie u dzieci talentów: muzycznych, plastycznych, matematycznych, językowych oraz innych. Dlatego też chcemy zaproponować konsultacje z psychologiem i logopedą, dzięki którym zostaną wyznaczone kierunki indywidualnej pracy z dzieckiem.

Poznaj naszą kadrę dydaktyczną

Kadrę Niepublicznego przedszkola „Mini College” stanowią kreatywni nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym, którzy zapewniają profesjonalną opiekę edukacyjną i wychowawczą nad dziećmi. To  ludzie o wysokiej kulturze osobistej i wrażliwości, nastawieni na zaspokajanie indywidualnych potrzeb i pobudzenie zainteresowań zgodnie z możliwościami intelektualnymi każdego dziecka. Cechuje ich otwartość, empatia, umiejętność organizacji i kreatywność w działaniu. Najważniejsze jest jednak to, że kochają pracę z dziećmi, wykonują ją z pasją, posiadają predyspozycje do wykonywanego zawodu.

Priorytetem nauczycieli jest ciągły rozwój zawodowy poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach, kursach, warsztatach metodycznych oraz studiach podyplomowych. Dzięki podnoszeniu kwalifikacji nauczyciele wzbogacają swój warsztat pracy, który korzystnie wpływa na rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci. Przekłada to się także na charakter i specyfikę zajęć w przedszkolu, czyniąc je za każdym razem ciekawszymi, bogatszymi i bardziej interesującymi dla wychowanków. W takim miejscu dzieci czują się bezpiecznie i chętnie przychodzą do przedszkola.