Laureatem nagrody gospodarczej Liderzy Regionu 2022 w kategorii Oświata jest Fundacja Mini College. Fundacja ta została powołana do realizacji wizji stworzenia najbardziej efektywnej przestrzeni do nauczania i uczenia się dzieci. W wyniku konsolidacji placówek w Kielcach i województwie świętokrzyskim Fundacja obecnie jest organem prowadzącym 11 oddziałów przedszkoli naukowych – Niepublicznych Przedszkoli Mini College, gdzie kształci się ponad siedemset dzieci.

Misją naukowych przedszkoli Mini College jest przede wszystkim stworzenie bezpiecznego, przyjaznego i rozwijającego otoczenia dla dzieci w wieku przedszkolnym, które zapewni rozwój ich potencjału, zainteresowań, uzdolnień dzięki realizacji innowacyjnego programu edukacyjno-wychowawczego, który rozbudza postawy twórcze przez wprowadzenie w świat naukowego poznania w sposób dostosowany dla dzieci w wieku przedszkolnym. To holistyczne podejście do edukacji najmłodszych zostało stworzone aby wzbogacić standardy nauczania przedszkolnego i przygotować dzieci do koncepcji uczenia i rozwijania się przez całe życie.

Poza realizacją podstawy programowej obowiązującej dla przedszkolnych placówek oświatowych, podążając za światowymi trendami w dziecinie edukacji dzieci, przedszkole Mini College w Piekoszowie w 2014 roku, jako pierwsze rozpoczęło realizację programu “Naukowe przedszkole” i przyjęło nazwę Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne „Mini College”.

Przedszkola Mini College oferują swoim podopiecznym szereg zajęć stymulujących ich całościowy rozwój. Dzieci uczestniczą w zajęciach z lektorem języka angielskiego, karate, rytmiki, dogoterapii oraz logopedii w ramach czesnego. W placówkach, spełniając oczekiwania rodziców w godzinach popołudniowych dzieci fakultatywnie mogą wziąć udział w zajęciach dodatkowych, tj. taniec, tenis ziemny, język angielski, język hiszpański, zajęcia ruchowe. Wszystkie te zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę. Większość placówek posiada gabinet do zajęć Integracji Sensorycznej wyposażony w specjalistyczny sprzęt. Dzieciom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zapewniana jest wszechstronna pomoc wielu specjalistów w tym logopedy, psychologa, terapeuty SI, czy rehabilitanta. Rodzice tych dzieci są zwolnieni z opłat czesnego.

Mając na uwadze wyzwania edukacyjne przed jakimi stają nasi przyszli uczniowie przykładamy wszelkich starań, by dzieci w trakcie przebywania w przedszkolu mogły rozwijać swoje umiejętności, które przygotują je do dalszych etapów kształcenia. Realizując potrzebę przygotowania dzieci do nauki języka nowożytnego, w naszych przedszkolach rozpoczęliśmy realizację modelu edukacyjnego „English Every Day”, który umożliwia dzieciom obcowanie z językiem angielskim w przedszkolu co- dziennie w sposób systematyczny i uporządkowany.

Przedszkola Mini College posiadają pięć placówek w Kielcach, przy ulicach: Uniwersyteckiej, Jurajskiej, Klonowej, Chodkiewicza, Starodomaszowskiej oraz na terenie województwa świętokrzyskiego, tj. w Piekoszowie (dwa oddziały), Łopusznie, Skarżysku – Kamiennej, Jędrzejowie i Końskich. Ogółem Fundacja zatrudnia 150 osób. Wykształcona kadra pedagogiczna, to niewątpliwie atut placówek. W myśl koncepcji uczenia się przez całe życie, Fundacja dbając o ciągły rozwój kadry dydaktycznej finansuje poszerzanie wy- kształcenia kadry na poziomie akademickim oraz organizuje warsztaty oraz szkolenia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci czy treningu umiejętności społecznych.

Fundacja Mini College jako odpowiedzialny uczestnik lokalnego życia społecznego organizuje i przyłącza się do lokalnych i ogólnopolskich akcji charytatywnych, m. in.: zbiórki zabawek i organizację zajęć naukowych na Oddziale Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, zbiórki żywności, zabawek, koców dla zwierząt przebywających w Przytulisku „Białogon- ki”, „Góra grosza” – zbiórka dla dzieci wychowujących się nie we własnej rodzinie.

Katarzyna Lipa
Prezes Fundacji
Barbara Luścińska
Rada Fundacji

W imieniu wszystkich zaangażowanych w nasze działania, serdecznie dziękujemy Redakcji Echa Dnia za wyróżnienie jakim jest nagroda Lidera Regionu. Fundacja w prowadzonych placówkach oświatowych zatrudnia 150 osób, które codziennie dbają o zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa oraz wysokiego poziomu kształcenia.
Niezmiernie cieszy nas fakt przyznania nagrody podmiotowi działającemu w sektorze edukacji dla najmłodszych, który jest kluczowy w rozwoju człowieka zarówno jako jednostki oraz uczestnika życia społecznego.
Niniejszą nagrodę przyjmujemy jako motywację do dalsze- go tworzenia otoczenia dla najmłodszych, gdzie kultura osobista i szacunek dla drugiej osoby pozwala na swobodne uczestniczenie w życiu społecznym i harmonijny rozwój jednostki.