mc starodomaszowska frontW związku z rosnącym wciąż zainteresowaniem mieszkańców Kielc miejscami w Mini College, w styczniu 2017 r. został uruchomiony kolejny oddział w nowoczesnym i nowym lokalu przy ul.Starodomaszowskiej 20. Zostały tu utworzone kolejne cztery grupy, w jednej z nich przez rok realizowany był projekt unijny „Naukowe Przedszkole”. Pomieszczenia przedszkolne, jasne i przestronne są odpowiednio wyposażenie (w tym środki dydaktyczne), pozwalają na realizację przyjętych programów. Dzięki profesjonalnym narzędziom dydaktycznym, przedszkolna kadra w kompetentny i efektywny sposób pozwala dzieciom odkrywać świat. Wnętrza naszego przedszkola są bezpieczne, nowoczesne i funkcjonalne. Materiały użyte do wykończenia sal posiadają odpowiednie certyfikaty i są przystosowane do użytkowania przez dzieci w określonych przedziałach wiekowych.Przedszkole zapewnia wszystkim dzieciom warunki do wszechstronnego rozwoju w atmosferze akceptacji i szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Dzieci zdobywają tu nie tylko wiedzę, ale odkrywają i rozwijają swoje zainteresowania oraz talenty, uczą się samodzielności w działaniu i myśleniu, nawiązywania prawidłowych relacji społecznych, zdobywają doświadczenia pomagające w rozwiązywaniu problemów i radzeniu sobie w różnych sytuacjach. Naszą kadrę tworzą wykształceni i zaangażowani nauczyciele oraz specjaliści. Przedszkole Mini College jest placówką integracyjną, otwartą na dzieci z różnymi stopniami niepełnosprawności i orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, którym zapewni wszechstronną, specjalistyczną pomoc. Mini College działa w oparciu o najlepsze wzorce, doświadczoną kadrę i sprawdzone procedury, a priorytetem jest radość dzieci i zadowolenie rodziców. Dzieci i ich potrzeby inspirują kadrę, gwarantującą swoim podopiecznym bezpieczne, szczęśliwe dzieciństwo i prawidłowy rozwój, ze zwróceniem szczególnej uwagi na ich indywidualne potrzeby i talenty.
W Mini College dzieci nie wiedzą co to nuda i spędzają czas bardzo aktywnie na różnorodnych , ciekawych zajęciach dodatkowych:
na rytmice – uczą się dostrzegać i naśladować rytmy, odkrywają nowe instrumenty, na których tworzą własną muzykę oraz śpiewają piosenki
na karate – ćwiczą i doskonalą sprawność ruchową , wzmacniają mięśnie i uczą się samodyscypliny
na języku angielskim – w radosnej atmosferze zabaw i gier poznają język angielski, najbardziej przydatne zwroty i słownictwo oraz masę piosenek
na dogoterapii – wraz ze swoimi czworonożnym przyjacielem uczą się opieki nad zwierzętami, wzmacniają więzi emocjonalne oraz po prostu dobrze się bawią
na zajęciach tanecznych – kształtują koordynację i pamięć ruchową, świadomość własnego ciała czerpiąc z tego ogromną przyjemność.W każdej placówce Mini College College oprócz podstawy programowej wychowania przedszkolnego MEN realizowany jest autorski program edukacyjny pt. „Naukowe przedszkole”, który uzyskał patronat honorowy Ministra Edukacji Narodowej. Podczas cyklicznych zajęć przedszkolaki doświadczają, eksperymentują i odkrywają tajemnice otaczającego nas świata, świetnie się przy tym bawiąc.

Wpisy do ewidencji placówek oświatowych:

Oferta Przedszkola:

W naszym przedszkolu każde dziecko miło, aktywnie spędza czas i nigdy się nie nudzi. Dzieci, które pierwszy raz przekraczają mury przedszkola mają możliwość uczestniczenia wraz z rodzicami w dniach otwartych, organizowanych co roku w sierpniu, przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Zwiedzają wówczas przedszkole, poznają wychowawców, uczestniczą we wspólnych zabawach i zajęciach artystycznych.

W każdym półroczu zapraszamy rodziców na zajęcia otwarte, które pozwalają lepiej poznać placówkę, metody pracy nauczycieli, dają możliwość obserwacji swojego dziecka podczas zajęć edukacyjnych, pracy wychowawczej i kontaktów z rówieśnikami.

Praca z dziećmi w naszym przedszkolu opiera się na realizacji podstawy programowej, która wyznacza obowiązujące kierunki działań nauczyciela zmierzające do opanowania przez dzieci potrzebnych umiejętności, warunkujących powodzenie w szkole, a także realizacji programów autorskich. Zapewniamy bardzo dobre przygotowanie dzieci 6-letnich do nauki w szkole podstawowej.

W Mini College dbamy wspieranie mocnych stron dzieci, prowadzenie działań diagnostycznych, dotyczących możliwości psychofizycznych wychowanków, minimalizowanie zaburzeń zachowań, wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 

Przedszkole ściśle współpracuje z Niepubliczną Poradnią Psychologiczo-Pedagogiczną „Świętokrzyska”.

Oferta przedszkola: 

 • zajęcia edukacyjne wynikające z realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego MEiN,
 • zajęcia naukowe,
 • język angielski każdego dnia,
 • karate,
 • rytmika,
 • dogoterapia,
 • logopedia grupowa, badania przesiewowe,
 • zajęcia karate,
 • warsztaty kulinarne,
 • bajkoterapia,
 • warsztaty malarskie i muzyczne,
 • opieka psychologa,
 • wsparcie specjalistów.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców organizujemy również inne zajęcia dodatkowe np.:

 • zajęcia taneczne,
 • zajęcia sportowe,
 • sensoplastyka,
 • lektorat z języków obcych,
 • robotyka,
 • inne

 Realizacja programu „Naukowe przedszkole” – dziecięca ciekawość i potrzeba uczynienia świata bardziej przewidywalnym z pewnością napędza je do badania i wyciągania wniosków z własnych doświadczeń oraz do tworzenia teorii. Jednak pozostawione samym sobie nie są w stanie rozwinąć swojego potencjału. Dzieci potrzebują wskazówek i struktur, które przełożą ich naturalną ekspresyjną ciekawość i aktywność w bardziej naukową. Podczas zajęć stawiany jest nacisk na zaangażowanie każdego z przedszkolaków w poznanie danego zjawiska. Dlatego też dzieci wykonują szereg prostych eksperymentów własnoręcznie, przy minimalnej pomocy nauczyciela, ale pod jego staranną pieczą. Przedszkole wyposażone jest w specjalny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Każde dziecko wyposażone jest w odpowiedni strój, okulary i inne atrybuty naukowa, dedykowane do konkretnych zajęć. Działaniom małych naukowców towarzyszy ekscytacja odkrywania oraz radość doświadczania. Poprzez logiczny ciąg zależności dzieci poznają otaczający je, fascynujący świat. Efektem realizacji Programu jest wzbogacanie wiedzy o świecie, nabywanie umiejętności i zdobywanie nowych doświadczeń poprzez postrzeganie, odkrywanie i przeżywanie w działaniu. Dzieci spontaniczne i aktywnie mają badać i odkrywać rzeczywistość, bo tak zdobywana wiedza ma największą wartość, jest pełniejsza i trwalsza.

Język angielski każdego dnia – model edukacyjny „English Every Day” wykorzystuje autentyczne materiały dla dzieci uczących się języka angielskiego jako swojego ojczystego oraz zestaw ćwiczeń towarzyszących, których celem głównym jest wzmocnienie umiejętności globalnego rozumienia historyjek obrazkowych wspomaganych dźwiękiem. Ćwiczenia wspomagające zrozumienie historyjek obrazkowych pozwalają dzieciom na pracę z tekstem składającym się z wyrazów dzieciom nieznanym. Proces zrozumienia globalnego wspomaga nauczyciel wykorzystując ilustracje, interaktywne zadania, piosenki, stosowne dźwięki gry i zabawy. Dzięki połączeniu wielu kanałów edukacyjnych, percepcja dzieci przebiega wielokanałowo, angażując je fizycznie i umysłowo w proces kształcenia. Historyjka obrazkowa zawiera morał, który powoduje, że dzieci angażują się emocjonalnie. Przyjazne doświadczenia i codzienne obcowanie dzieci z językiem angielskim w przedszkolu stanowią fundament do kontynuowania nauki na kolejnych szczeblach edukacji.

Dogoterapia doskonale łączy naukę oraz zabawę, prowadzona jest przez wykwalifikowanego dogoterapeutę, w której motywatorem jest odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony pies. Wspomaga rozwój osobowości, edukuje i rehabilituje. Dzieci w sposób naturalny podążają za psem, okazują mu zainteresowanie, to niezawodna formuła przyciągania uwagi przedszkolaków. Dzięki takiej zabawie, realizujemy cele terapii ukierunkowane na indywidualne potrzeby podopiecznych. Zajęcia mają formę pokazów i zabaw, które zachęcają dzieci do aktywnego udziału.  Dla wielu maluchów bliski kontakt z psem jest też nowym, życiowym doświadczeniem. Dogoterapia pomaga w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności okazywania emocji i uczuć. Dzieci uczą się respektowania potrzeb zwierząt. Poznają zasady bezpiecznego zachowywania się w obecności psów.

Zajęcia rytmiczne uczą koncentracji, poprawiają pamięć, zachęcają do aktywności ruchowej, mają korzystny wpływ na motorykę i orientację przestrzenną u dzieci. Dają im także solidne podstawy do podjęcia nauki w szkole, ponieważ kształtują umiejętności językowe oraz matematyczne. Podczas zajęć dzieci uczą się świadomie słuchać muzyki oraz wyrażać ją poprzez rytmiczne akompaniowanie i grę na różnych instrumentach oraz poprzez taniec. Ponadto uczą się reagować na zmianę dynamiki i tempa muzyki. Rozróżniają wysokość i barwę dźwięku, dzięki czemu rozwija się u nich muzyczna wrażliwość. Dzieci reagują na muzykę zachwytem i radością.
Poprzez naukę piosenek z dziecięcego repertuaru, dzieci poznają nowe słowa i znaczenie różnych pojęć. Wiedza przekazywana dzieciom w połączeniu z rytmicznymi dźwiękami dużo łatwiej i zdecydowanie szybciej jest przez nie przyswajana i zapamiętywana.

Profilaktyka logopedyczna to szereg działań mających na celu zapobieganie zaburzeniom mowy. Grupowe zajęcia logopedyczne mają na celu doskonalenie umiejętności językowych dzieci z prawidłowym rozwojem mowy, jak i z trudnościami w wymowie. Mając na uwadze, że mowa jest aktem ruchowym uwarunkowanym prawidłowym oddychaniem, wykorzystaniem głosu, sprawnością narządów artykulacyjnych oraz sprawnością w zakresie słuchu fonematycznego, gwarantującego odpowiednie brzmienie dźwięków mowy, program został skonstruowany tak, by oscylować przede wszystkim wokół kształtowania i usprawniania właśnie tych umiejętności. Dzieci wdrażane są twórczej aktywności słownej, praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń, a wszystko to podczas dobrej zabawy.

Karate – zajęcia mają na celu wszechstronny rozwój cech motorycznych i psychicznych dziecka wykorzystując przy tym ćwiczenia gimnastyczne oraz różne zabawy. Ma to na celu naukę postaw, bloków, uderzeń oraz kopnięć. Karate to nie tylko sztuka walki, karate to dyscyplina, sprawność ciała i ducha, kształtowanie charakteru, przyjaźnie, karate to droga, którą raz obraną chcemy iść do końca życia. To także nauka samodyscypliny, koncentracji oraz doskonalenia swojego charakteru. Karate uczy dojrzałości i skupienia, to ćwiczenia ogólnorozwojowe, nauka etykiety, a także zabawy ruchowe. Pozwalają one dzieciom na harmonijny rozwój psychofizyczny i wspólną zabawę z rówieśnikami.

Bajkoterapia – pomaga w przezwyciężeniu lęków związanych z różnymi sytuacjami. Zaspokaja potrzeby psychiczne dzieci, szczególnie potrzebę miłości i poczucia bezpieczeństwa. Magiczny sposób myślenia ułatwia dzieciom zrozumienie skutków zdarzeń i daje wsparcie, a szczęśliwe zakończenie zapewnia dzieciom radość i optymizm. Dzieci zaczynają wyjaśniać sobie świat, próbują oceniać postacie oraz zastanawiać się nad ich zachowaniem. Dzięki odpowiednio dobranym tekstom w psychice dziecka pojawia się pozytywne myślenie, dzieci zaczynają rozumieć swoje uczucia, ich przejawy, a także przyczyny. Bajki terapeutyczne pokazują jak trzeba sobie radzić i przedstawiają pewne wzorce postępowania. Sprawiają, że najmłodszym łatwiej rozumieć świat.

Warsztaty kulinarne – w trosce o zdrowie naszych podopiecznych, prowadzimy zajęcia na temat zdrowej diety, aby już od najmłodszych lat dzieci wiedziały, jak prawidłowo się odżywiać i prowadzić aktywny styl życia. Zajęcia kulinarne pozwalają nauczyć dzieci bezpiecznego krojenia warzyw i owoców, wzbudzają ciekawość, poszerzają wiedzę i kreatywność. Przedszkolaki mogą poznawać różne tajemnice kuchni, przygotowywać samodzielnie smakowite potrawy, dotykać, wąchać i smakować, bawić się kolorem i kształtem, rozbudzać swoją wyobraźnię i fantazję.  Takie działania wpływają też na przezwyciężenie niechęci do niektórych potraw, a dodatkowo uczą właściwego zachowania przy stole, posługiwania sztućcami, dbałości o porządek. 

Warsztaty plastyczne – budzą zainteresowania dziecka, kształtują umiejętności plastyczne i zapoznają z kulturą plastyczną, która przez swoją różnorodną działalność ma bardzo szeroki zakres oddziaływania wychowawczego. Zajęcia plastyczne wyzwalają ekspresję dziecka, rozwijają twórczą inicjatywę, pomysłowość a przede wszystkim wiarę we własne siły, pobudzają one rozwój umysłowy i emocjonalny. Tworzenie daje dziecku radość, poczucie ważności, siły sprawczej, przez co staje się zdolne do rozwoju Zajęcia tego typu są dobrym źródłem uczenia się i zdobywania wiedzy o otaczającym świecie. Dodatkowo wywołują radość i są sposobem na dobrą zabawę. Poza tym zajęcia plastyczne doskonale przygotowują ręce do pisania w późniejszych etapach edukacji, ćwiczą koncentrację uwagi i zaangażowanie. Przeżycia pojawiające się w czasie tworzenia mogą być motywacją do podejmowania dalszych wysiłków.

Czesne: 500 zł

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 • 6:30 – 8:00  schodzenie się dzieci, zabawy dowolne – indywidualne i zespołowe służące realizacji pomysłów dzieci, zgodne z zainteresowaniami, w wybranych kącikach tematycznych, rysowanie, zabawy ruchowe, zabawy w kole i przy muzyce;
 • 08:00 – 08:30 praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, wychowawczym i wyrównawczym; praca z dzieckiem zdolnym; indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka, indywidualne zajęcia z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; gry dydaktyczne, zabawy integracyjne;
 • 08:30 – 09:00 czynności porządkowe w sali, ćwiczenia poranne, elementy integracji sensorycznej; zabiegi higieniczne;
 • 09:00 – 09:30 śniadanie; wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków; mycie zębów
 • 09:30 –11:45 zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową: realizacja zadań edukacyjnych, w różnych sferach aktywności dziecka, dostosowanych do jego możliwości (praca grupowa, zespołowa, indywidualna); działania inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, plastycznej, muzycznej, językowej, matematycznej; inspirowanie dziecka do podejmowania zabaw tematycznych, badawczych i ruchowych; zajęcia rewalidacji indywidualnej; zabawy zorganizowane i swobodne w sali przedszkolnej lub ogrodzie przedszkolnym oraz spacery i wycieczki;
 • 11:45 – 12:00 czynności porządkowo – higieniczne, przygotowanie do obiadu;
 • 12:00 – 12:30 obiad;
 • 12:30 – 14:00 relaksacja przy muzyce: dzieci młodsze: odpoczynek poobiedni, leżakowanie połączone ze słuchaniem bajek; dzieci starsze: zabawy relaksacyjne, słuchowiska słowno-muzyczne; zajęcia dodatkowe: język angielski, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne, artystyczne, teatralne, taneczne, karate, judo; zindywidualizowana praca reedukacyjna;
 • 14:00 – 14:15 podwieczorek; kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych;
 • 14:15 – 17:00 kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy dydaktyczne, czytanie literatury dziecięcej; aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe, układanki, gry, zajęcia w małych zespołach; zabawy integracyjne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym; kontakty indywidualne z rodzicami (w miarę potrzeb i oczekiwań); czynności porządkowo – gospodarcze w sali;

Dyrektor i nauczyciel: mgr Patrycja Zagnińska

Absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku pedagogika, specjalność: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną oraz Zarządzanie oświatą, w trakcie  studiów  podyplomowych z  zakresu  Pedagogiki specjalnej- edukacja  integracyjna 
i włączająca. Nauczyciel mianowany.

W swojej pracy wykorzystuje umiejętności i wiedzę zdobytą podczas kursów m. in. Pedagogika zabawy, Opiekun szkolnych i przedszkolnych zespołów tanecznych I i II stopnia, Zabawy w kręgu,  Trening Umiejętności Społecznych,  Pozytywna dyscyplina.

Praca z dziećmi sprawia jej ogromną satysfakcję. Pełna radości próbuje zarazić uśmiechem swoich wychowanków, bo „kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. To dzieci inspirują ją do działania, pobudzają wyobraźnię dzięki czemu jest spontaniczna, uśmiechnięta i otwarta na nowe pomysły. W pracy z dziećmi kładzie duży nacisk na rozwój zdolności językowych i matematycznych.

Aktywna i kreatywna jako nauczyciel wychowawca, a także nauczyciel języka angielskiego wszystkich grup w placówce. Jest osobą radosną, ciepłą i wrażliwą na potrzeby małego człowieka. Prywatnie mama Mai


Doradca metodyczny: mgr Barbara Luścińska

Pedagog, terapeuta, nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem pracy. Absolwentka studiów magisterskich w zakresie Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz podyplomowych, w zakresie Zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, a także Terapii pedagogicznej, Kreatywności w pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym i przedszkolnym, deficytami rozwojowymi oraz Zarządzania oświatą i Zarządzania zasobami ludzkimi. Dodatkowo ukończone kierunki to Oligofrenopedagogika oraz Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Jako doradca metodyczny pomaga tworzyć optymalne warunki dla rozwoju i nauki dzieci, wspierając merytorycznie i metodycznie wiedzę nauczycieli i ich umiejętności w kontekście realizacji celów i zadań jakie stoją przed placówkami Mini College. Jako dyrektor placówki w Kielcach organizuje i wdraża programy i procesy edukacyjne. Dba o to, by zarówno w edukacji, jak również w wychowaniu pozostawić dziecku przestrzeń dla jego własnych odkryć. Współtworzy przyjazne miejsce, w którym dzieci rozpoczynają swoją pierwszą edukację i gdzie pod serdeczną opieką wykwalifikowanej kadry z radością poznają świat, zdobywają nowe umiejętności. Życzliwa, otwarta i kreatywna dba o podnoszenie jakości pracy przedszkola w obszarze kształcenia, wychowania, opieki i organizacji. Współtworzy miejsca, w których dzieci czują się bezpieczne i szczęśliwe, gdzie panuje atmosfera szacunku i akceptacji, gdzie każdy czuje się potrzebny.


Nauczyciel i lektor: mgr inż. Katarzyna Lipa

Kasia LipaAbsolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, przekładoznawstwa w Wyższej Szkole Umiejętności, finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz zarządzania na Politechnice Świętokrzyskiej. Jest współautorką i nauczycielem realizującym sztandarowy program przedszkola Mini College „Naukowe przedszkole”. Z wielkim zaangażowaniem dba o to, by „dociekanie naukowe” przedszkolaków stanowiło pełną atrakcji okazję do rozwijania szeregu umiejętności. Działaniom małych naukowców towarzyszy ekscytacja odkrywania oraz radość doświadczania. Program edukacyjny „Naukowe przedszkole” uzyskał patronat honorowy Ministra Edukacji Narodowej.

Troskliwa i serdeczna, jest idealną osobą do wprowadzania przedszkolaków w krainę języka obcego. Pragnie, aby zajęcia były dla dzieci przyjemną zabawą, a język angielski naturalnym sposobem porozumiewania się. W swojej pracy wykorzystuje najnowsze koncepcje i metody, które sprawiają, że dzieci poznają świat wszechstronnie i wielozmysłowo. Ciepły, twórczy nauczyciel, który wykonuje swój zawód z wielką pasją i ogromnym sercem dla każdego dziecka.

 


 

Magdalena SzymkiewiczNauczyciel, pedagog specjalny: mgr Magdalena Szymkiewicz

Magister Politologii z Przygotowaniem Pedagogicznym na Wydziale Zarządzania i Marketingu Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach (obecne UJK). Absolwentka studiów podyplomowych Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z elementami Terapii Pedagogicznej w Świętokrzyskiej Szkole Wyższej w Kielcach. Ukończyła studia podyplomowe Integracja Sensoryczna w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu. Ukończyła studia podyplomowe z Oligofrenopedagogiki w Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach. Ukończyła kursy Terapeuta cień z dzieckiem z Autyzmem i ZA w Warszawie, Terapia Ręki w CWRO w Warszawie, Stosowana Analiza zachowań w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem. Stale poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach, wykorzystując ją w pracy z dziećmi. Doświadczenie zdobywała w Warszawie pracując w Przedszkolu Integracyjnym jako wychowawca oraz w Poradniach Integracji Sensorycznej jako terapeuta. Posiada 15 letnie doświadczenie (nie tylko zawodowe) w pracy z dziećmi. Łatwo nawiązuje kontakt z dziećmi, zawsze uśmiechnięta i pełna optymizmu.


Nauczyciel: mgr Emilia Hucał

Emilia Hucał
Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach na wydziale Pedagogicznym i Artystycznym o kierunku: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego.Praca z dziećmi jest jej pasją, a ich uśmiech największą nagrodą. Stara się być dla swoich podopiecznych nie tylko nauczycielem, ale również partnerem i przyjacielem. Chce, aby każdy dzień dziecka spędzony w przedszkolu przyniósł mu wiele radości i wpłynął na jego wszechstronny rozwój. W swojej pracy otacza dzieci troską oraz zrozumieniem, zawsze z uśmiechem. Prywatnie jest mamą dwóch chłopców: Filipa i Dominika.

 

 

 

 


Nauczyciel: mgr sztuki Małgorzata Gładysz-Rzadkowska

Gladysz RzadkowskaAbsolwentka studiów pedagogicznych i artystycznych na kierunku:

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz absolwentka studiów podyplomowych na kierunku: Edukacja elementarna- wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne – Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu.

Stara się odkrywać w każdym dziecku jego własną twórczość artystyczną oraz kreatywność, której nie można nauczyć trzeba ją rozbudzić i zakorzenić. „Każde dziecko jest artystą. Problem w tym, jak pozostać artystą, kiedy się dorośnie” – Pablo Picasso Twórczość artystyczna jest jedną z wielu form działalności dziecka w wieku przedszkolnym. Działalność plastyczna dla niektórych dzieci może być terapią, dla innych realizowaniem siebie i rozwijaniem talentów, ale przede wszystkim powinna być dla nich znakomitą zabawą.

W mojej pracy kieruje się słowami Janusza Korczaka:
„W wychowaniu kieruję się sercem. Patrzę na dziecko sercem.
Dostrzegam serce w dziecku i dziecko w sercu. Jego i swoim.”

 


Aleksandra ŻurawskiaNauczyciel: mgr Aleksandra Żurawska

Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. Magister sztuki na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Absolwentka Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Krakowie na wydziale instrumentalnym. Gra na trąbce, fortepianie oraz organach. Uczestniczyła na różnych kursach oraz warsztatach. Pracę z dziećmi rozpoczęła już w czasie studiów odbywając liczne praktyki, a także podejmując pracę, jako instruktor rytmiki. Bardzo łatwo nawiązuje kontakt z dziećmi. Jest osobą cierpliwą, otwartą, opiekuńczą. Praca z dziećmi daje jej wiele radości i satysfakcji. W swojej pracy kładzie nacisk na rozwój muzykalności już od najmłodszych lat. Spełnia się jako nauczyciel wychowawca, prowadząc również zajęcia z rytmiki i umuzykalniania dla wszystkich grup w przedszkolu.


Nauczyciel pedagog specjany: mgr Ilona Konczewska

Ilona Konczewska

 
Absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, magister Pedagogiki wychowawczo-opiekuńczej. Ukończyła  studia podyplomowe z zakresu Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz dietetyki. Posiada kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli w zakresie oligofrenopedagogiki, aktualnie pełni funkcję nauczyciela wspomagającego. W ostatnim czasie jako pedagog specjalny podwyższyła swoje kwalifikacje zawodowe kończąc studia podyplomowe na kierunku Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera Jest również instruktorem sportu – specjalizacja fitness. Od dziecka związana ze sportem, uwielbia ruch i wysiłek. Pełna energii i ciepła, zawsze uśmiechnięta, szybko nawiązuje dobre kontakty z ludźmi. Kieruje się zasadą „ Potrafisz więcej niż myślisz, trening czyni mistrza ” i stara się zaszczepić ją u innych.
 
 
 
 

Mgr Justyna GłowaczNauczyciel, pedagog specjalny: mgr Justyna Głowacz

Absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku pedagogika, specjalność Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z terapią pedagogiczną.  W dalszym ciągu podwyższa swoje kwalifikacje zawodowe na studiach podyplomowych na kierunku Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera, Terapia pedagogiczna oraz Integracja Sensoryczna.

W trakcie pracy pogłębiałam swoją wiedzę oraz umiejętności zawodowe poprzez udział w różnych formach szkolenia zawodowego między innymi: Ruch Rozwijający wg Weroniki Sherborne, Melorytmiczna koncepcja wspomagająca naukę czytania „Muzykę słyszymy – litery widzimy”, czy też Symultaniczno – Sekwencyjną Nauka Czytania jako jeden z elementów Metody Krakowskiej. Ukończyłam również szkolenie Trening Umiejętności Społecznych.

Praca z dziećmi jest moją pasją. Codziennie uczę się od nich nowych rzeczy. Do każdego dziecka podchodzę indywidualnie, uwzględniając jego możliwości. Widząc jak się rozwijają i cieszą każdą chwilą spędzoną w przedszkolu wiem, że moja praca ma sens. Zadowolenie i uśmiech dziecka jest najlepszą nagrodą jaką można otrzymać. W swojej pracy staram się otaczać dzieci troską oraz zrozumieniem. Rozbudzać ich indywidualne zainteresowania i umiejętności.


 

Natalia KselNauczyciel: mgr Natalia Ksel

Ukończyła studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Absolwentka Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Krakowie na wydziale instrumentalnym w klasie wiolonczeli. Aktualnie studentka studiów podyplomowych na kierunku Edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. Pracę z dziećmi rozpoczęła już na studiach prowadząc zajęcia muzyczno-ruchowe z najmłodszymi. Jest osobą pogodną i cierpliwą. Stara się aby każdy dzień dziecka w przedszkolu był przepełniony radością. Bardzo lubi pracę z dziećmi, przede wszystkim wspólne zabawy umuzykalniające przy których rozwijają one swoje muzyczne zdolności, ale i świetnie się bawią. Wielką satysfakcję sprawia jej obserwowanie postępów młodych ludzi w nauce oraz przekazywanie  im swojej wiedzy.

 


Nauczyciel: mgr Agata Bernaś

Jestem absolwentką jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z terapią pedagogiczną. Oprócz tego działałam również w stowarzyszeniu osób niepełnosprawnych. Bardzo lubię pracę z dziećmi, ponieważ daje mi ona dużo radości i satysfakcji. Uważam, że poprzez zabawę i doświadczanie dzieci poznają swoją osobowość i charakter. Rozumiem obawy i troski rodziców gdyż łączę pracę nauczyciela z wychowaniem własnych dzieci. Codziennie uczę się od swoich podopiecznych nowych rzeczy i nowatorskich pomysłów. Prywatnie uwielbiam śpiew, taniec, sport. Jestem mamą dwójki dzieci Zuzia 9 lat i Franio 5 lat.

 

 


Nauczyciel: mgr Katarzyna Komar

Absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku Pedagogika o specjalności Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z rewalidacją dzieci z niepełnosprawnością umysłową. Ukończyła kurs wolontariuszy, poszerzając tym samym wiedzę oraz nabywając umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Prace z dziećmi zaczęła już w czasie studiów odbywając liczne praktyki. Łatwo nawiązuje kontakt z dziećmi. Jest osobą opiekuńczą, otwartą i cierpliwą. Zadowolenie i uśmiech na twarzach dzieci cieszą ją najbardziej, dają dużo satysfakcji oraz motywują do dalszej pracy i rozwoju.

Prywatnie mama 7-letniego Antka.

 

 

 


Nauczyciel wspomagający: mgr Aleksandra Białek

Absolwentka  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku Pedagogika o specjalności Doradztwo zawodowe i personalne. Skończyła studia podyplomowe – Pedagogika specjalna – edukacja, terapia i wspomaganie osób ze spektrum autyzmu. Szlifowała swoje umiejętności odbywając praktyki w przedszkolu.

Aleksandra szybko nawiązuję kontakt z dziećmi. Jest osobą cierpliwą , pełną empatii do drugiej osoby. W swojej pracy stara się do każdego dziecka podejść indywidualnie. Zadowolenie i uśmiech dziecka jest najlepszą nagrodą.

Jej ulubionym mottem są słowa Janusza Korczaka „ Dzieci rodzą się ze skrzydłami, nauczyciele pomagają im je rozwinąć”.

 


Nauczyciel: mgr Patrycja Bęben

Jest absolwentką studiów magisterskich na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Ukończyła liczne kursy, które poszerzają horyzonty i umożliwiają wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania. Jest osobą cierpliwą, opanowaną i pełną zaangażowania oraz troski.
 
 
 
 
 
 
 
 


Nauczyciel: mgr Iza Kwiatkowska

Absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku Pedagogika o specjalności Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną. Skończyła studia podyplomowe Oligofrenopedagogika – Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Pracę z dziećmi zaczęła już w trakcie studiów podczas praktyk oraz uczęszczania na wolontariat do Ogniska Wychowawczego. Kocha pracę z dziećmi ponieważ daje jej dużo radości. Zadowolone oraz uśmiechnięte dzieci bardzo mnie cieszą. Prywatnie uwielbia czytać książki, taniec oraz sport.