Zapraszamy do nowego Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego Mini College przy ulicy
Hetmana Jana Karola Chodkiewicza 5A/1, 5B/U1B w Kielcach

 

icon pdfPobierz kartę zgłoszeniową

Mini College to pierwsza w Polsce inicjatywa naukowego przedszkola, w którym oprócz podstawy programowej wychowania przedszkolnego MEN realizowany jest autorski program edukacyjny pt. „English Every Day”.

Misją naukowego przedszkola Mini College jest przede wszystkim stworzenie bezpiecznego, przyjaznego i kształcącego otoczenia dla dzieci w wieku przedszkolnym, które zapewni rozwój ich potencjału rozwojowego, zainteresowań, uzdolnień dzięki realizacji innowacyjnego programu edukacyjno-wychowawczego, który rozbudza postawy twórcze przez wprowadzeniu w świat naukowego poznania w sposób dostosowany dla dzieci w wieku przedszkolnym. Wczesne doświadczenia i przeżycia w świecie nauki kształtują zręby przyszłych zainteresowań, dają impuls do rozwoju wiedzy i osobowości dzieci, uwrażliwiają i kształtują postawy otwarte na wiedzę i twórcze poszukiwanie. Każdy oddział Przedszkola Mini College posiada w swojej ofercie edukacyjnej sztandarowy program „Naukowe przedszkole”, realizowany pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Polega on na prowadzeniu cyklicznych zajęć naukowych dla dzieci w wieku przedszkolnym. Podczas zajęć dzieci będą mogły wykonać mnóstwo eksperymentów i doświadczeń. Przedszkolaki będą mogły poznać podstawowe narzędzia badawcze takie jak: miarka, pipetka, lupa, mikroskop i wiele innych, które z pewnością rozbudzą wyobraźnię najmłodszych.

Przedszkole Mini College jest placówką integracyjną, otwartą na dzieci z różnymi stopniami niepełnosprawności i orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, którym zapewni wszechstronną, specjalistyczną pomoc, możliwość integracji z dziećmi zdrowymi, wyposaży w „klucz” do zdobywania wiedzy i optymalnego rozwoju.

Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci od 2,5 lat do 6 lat. W przedszkolu dzieci realizują Roczne Obowiązkowe Przygotowanie Przedszkolne. Obiekt jest przestrzenny, bezpieczny i przyjazny również dla osób niepełnosprawnych.

Placówka składa się z czterech dużych i przestronnych sal, które pomieszczą 80 dzieci. Posiada gabinet do zajęć Integracji Sensorycznej wyposażony w specjalistyczny sprzęt. Przewidziano także miejsce na prowadzenie zajęć indywidualnych, specjalistycznych przez wykwalifikowaną kadrę. Dzieciom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zapewnimy wszechstronną pomoc wielu specjalistów w tym logopedy, psychologa, terapeuty SI, czy rehabilitanta.

Przedszkole Mini College proponuje szereg zajęć dodatkowych. Dzieci w przedszkolu mogą uczestniczyć w zajęciach z języka angielskiego, karate, zajęć z rytmiki, dogoterapii. Wszystkie te zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę.

Nie zwlekaj, zapisz swoje dziecko już dziś!

Ilość miejsc ograniczona.

Czesne 500 zł

 

Wpisy do ewidencji placówek oświatowych:

Oferta Przedszkola:

W naszym przedszkolu każde dziecko miło, aktywnie spędza czas i nigdy się nie nudzi. Dzieci, które pierwszy raz przekraczają mury przedszkola mają możliwość uczestniczenia wraz z rodzicami w dniach otwartych, organizowanych co roku w sierpniu, przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Zwiedzają wówczas przedszkole, poznają wychowawców, uczestniczą we wspólnych zabawach i zajęciach artystycznych.

W każdym półroczu zapraszamy rodziców na zajęcia otwarte, które pozwalają lepiej poznać placówkę, metody pracy nauczycieli, dają możliwość obserwacji swojego dziecka podczas zajęć edukacyjnych, pracy wychowawczej i kontaktów z rówieśnikami.

Praca z dziećmi w naszym przedszkolu opiera się na realizacji podstawy programowej, która wyznacza obowiązujące kierunki działań nauczyciela zmierzające do opanowania przez dzieci potrzebnych umiejętności, warunkujących powodzenie w szkole, a także realizacji programów autorskich. Zapewniamy bardzo dobre przygotowanie dzieci 6-letnich do nauki w szkole podstawowej.

W Mini College dbamy wspieranie mocnych stron dzieci, prowadzenie działań diagnostycznych, dotyczących możliwości psychofizycznych wychowanków, minimalizowanie zaburzeń zachowań, wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 

Przedszkole ściśle współpracuje z Niepubliczną Poradnią Psychologiczo-Pedagogiczną „Świętokrzyska”.

Oferta przedszkola: 

 • zajęcia edukacyjne wynikające z realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego MEiN,
 • zajęcia naukowe,
 • język angielski każdego dnia,
 • karate,
 • rytmika,
 • dogoterapia,
 • logopedia grupowa, badania przesiewowe,
 • zajęcia karate,
 • warsztaty kulinarne,
 • bajkoterapia,
 • warsztaty malarskie i muzyczne,
 • opieka psychologa,
 • wsparcie specjalistów.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców organizujemy również inne zajęcia dodatkowe np.:

 • zajęcia taneczne,
 • zajęcia sportowe,
 • sensoplastyka,
 • lektorat z języków obcych,
 • robotyka,
 • inne

 Realizacja programu „Naukowe przedszkole” – dziecięca ciekawość i potrzeba uczynienia świata bardziej przewidywalnym z pewnością napędza je do badania i wyciągania wniosków z własnych doświadczeń oraz do tworzenia teorii. Jednak pozostawione samym sobie nie są w stanie rozwinąć swojego potencjału. Dzieci potrzebują wskazówek i struktur, które przełożą ich naturalną ekspresyjną ciekawość i aktywność w bardziej naukową. Podczas zajęć stawiany jest nacisk na zaangażowanie każdego z przedszkolaków w poznanie danego zjawiska. Dlatego też dzieci wykonują szereg prostych eksperymentów własnoręcznie, przy minimalnej pomocy nauczyciela, ale pod jego staranną pieczą. Przedszkole wyposażone jest w specjalny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Każde dziecko wyposażone jest w odpowiedni strój, okulary i inne atrybuty naukowa, dedykowane do konkretnych zajęć. Działaniom małych naukowców towarzyszy ekscytacja odkrywania oraz radość doświadczania. Poprzez logiczny ciąg zależności dzieci poznają otaczający je, fascynujący świat. Efektem realizacji Programu jest wzbogacanie wiedzy o świecie, nabywanie umiejętności i zdobywanie nowych doświadczeń poprzez postrzeganie, odkrywanie i przeżywanie w działaniu. Dzieci spontaniczne i aktywnie mają badać i odkrywać rzeczywistość, bo tak zdobywana wiedza ma największą wartość, jest pełniejsza i trwalsza.

Język angielski każdego dnia – model edukacyjny „English Every Day” wykorzystuje autentyczne materiały dla dzieci uczących się języka angielskiego jako swojego ojczystego oraz zestaw ćwiczeń towarzyszących, których celem głównym jest wzmocnienie umiejętności globalnego rozumienia historyjek obrazkowych wspomaganych dźwiękiem. Ćwiczenia wspomagające zrozumienie historyjek obrazkowych pozwalają dzieciom na pracę z tekstem składającym się z wyrazów dzieciom nieznanym. Proces zrozumienia globalnego wspomaga nauczyciel wykorzystując ilustracje, interaktywne zadania, piosenki, stosowne dźwięki gry i zabawy. Dzięki połączeniu wielu kanałów edukacyjnych, percepcja dzieci przebiega wielokanałowo, angażując je fizycznie i umysłowo w proces kształcenia. Historyjka obrazkowa zawiera morał, który powoduje, że dzieci angażują się emocjonalnie. Przyjazne doświadczenia i codzienne obcowanie dzieci z językiem angielskim w przedszkolu stanowią fundament do kontynuowania nauki na kolejnych szczeblach edukacji.

Dogoterapia doskonale łączy naukę oraz zabawę, prowadzona jest przez wykwalifikowanego dogoterapeutę, w której motywatorem jest odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony pies. Wspomaga rozwój osobowości, edukuje i rehabilituje. Dzieci w sposób naturalny podążają za psem, okazują mu zainteresowanie, to niezawodna formuła przyciągania uwagi przedszkolaków. Dzięki takiej zabawie, realizujemy cele terapii ukierunkowane na indywidualne potrzeby podopiecznych. Zajęcia mają formę pokazów i zabaw, które zachęcają dzieci do aktywnego udziału.  Dla wielu maluchów bliski kontakt z psem jest też nowym, życiowym doświadczeniem. Dogoterapia pomaga w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności okazywania emocji i uczuć. Dzieci uczą się respektowania potrzeb zwierząt. Poznają zasady bezpiecznego zachowywania się w obecności psów.

Zajęcia rytmiczne uczą koncentracji, poprawiają pamięć, zachęcają do aktywności ruchowej, mają korzystny wpływ na motorykę i orientację przestrzenną u dzieci. Dają im także solidne podstawy do podjęcia nauki w szkole, ponieważ kształtują umiejętności językowe oraz matematyczne. Podczas zajęć dzieci uczą się świadomie słuchać muzyki oraz wyrażać ją poprzez rytmiczne akompaniowanie i grę na różnych instrumentach oraz poprzez taniec. Ponadto uczą się reagować na zmianę dynamiki i tempa muzyki. Rozróżniają wysokość i barwę dźwięku, dzięki czemu rozwija się u nich muzyczna wrażliwość. Dzieci reagują na muzykę zachwytem i radością.
Poprzez naukę piosenek z dziecięcego repertuaru, dzieci poznają nowe słowa i znaczenie różnych pojęć. Wiedza przekazywana dzieciom w połączeniu z rytmicznymi dźwiękami dużo łatwiej i zdecydowanie szybciej jest przez nie przyswajana i zapamiętywana.

Profilaktyka logopedyczna to szereg działań mających na celu zapobieganie zaburzeniom mowy. Grupowe zajęcia logopedyczne mają na celu doskonalenie umiejętności językowych dzieci z prawidłowym rozwojem mowy, jak i z trudnościami w wymowie. Mając na uwadze, że mowa jest aktem ruchowym uwarunkowanym prawidłowym oddychaniem, wykorzystaniem głosu, sprawnością narządów artykulacyjnych oraz sprawnością w zakresie słuchu fonematycznego, gwarantującego odpowiednie brzmienie dźwięków mowy, program został skonstruowany tak, by oscylować przede wszystkim wokół kształtowania i usprawniania właśnie tych umiejętności. Dzieci wdrażane są twórczej aktywności słownej, praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń, a wszystko to podczas dobrej zabawy.

Karate – zajęcia mają na celu wszechstronny rozwój cech motorycznych i psychicznych dziecka wykorzystując przy tym ćwiczenia gimnastyczne oraz różne zabawy. Ma to na celu naukę postaw, bloków, uderzeń oraz kopnięć. Karate to nie tylko sztuka walki, karate to dyscyplina, sprawność ciała i ducha, kształtowanie charakteru, przyjaźnie, karate to droga, którą raz obraną chcemy iść do końca życia. To także nauka samodyscypliny, koncentracji oraz doskonalenia swojego charakteru. Karate uczy dojrzałości i skupienia, to ćwiczenia ogólnorozwojowe, nauka etykiety, a także zabawy ruchowe. Pozwalają one dzieciom na harmonijny rozwój psychofizyczny i wspólną zabawę z rówieśnikami.

Bajkoterapia – pomaga w przezwyciężeniu lęków związanych z różnymi sytuacjami. Zaspokaja potrzeby psychiczne dzieci, szczególnie potrzebę miłości i poczucia bezpieczeństwa. Magiczny sposób myślenia ułatwia dzieciom zrozumienie skutków zdarzeń i daje wsparcie, a szczęśliwe zakończenie zapewnia dzieciom radość i optymizm. Dzieci zaczynają wyjaśniać sobie świat, próbują oceniać postacie oraz zastanawiać się nad ich zachowaniem. Dzięki odpowiednio dobranym tekstom w psychice dziecka pojawia się pozytywne myślenie, dzieci zaczynają rozumieć swoje uczucia, ich przejawy, a także przyczyny. Bajki terapeutyczne pokazują jak trzeba sobie radzić i przedstawiają pewne wzorce postępowania. Sprawiają, że najmłodszym łatwiej rozumieć świat.

Warsztaty kulinarne – w trosce o zdrowie naszych podopiecznych, prowadzimy zajęcia na temat zdrowej diety, aby już od najmłodszych lat dzieci wiedziały, jak prawidłowo się odżywiać i prowadzić aktywny styl życia. Zajęcia kulinarne pozwalają nauczyć dzieci bezpiecznego krojenia warzyw i owoców, wzbudzają ciekawość, poszerzają wiedzę i kreatywność. Przedszkolaki mogą poznawać różne tajemnice kuchni, przygotowywać samodzielnie smakowite potrawy, dotykać, wąchać i smakować, bawić się kolorem i kształtem, rozbudzać swoją wyobraźnię i fantazję.  Takie działania wpływają też na przezwyciężenie niechęci do niektórych potraw, a dodatkowo uczą właściwego zachowania przy stole, posługiwania sztućcami, dbałości o porządek. 

Warsztaty plastyczne – budzą zainteresowania dziecka, kształtują umiejętności plastyczne i zapoznają z kulturą plastyczną, która przez swoją różnorodną działalność ma bardzo szeroki zakres oddziaływania wychowawczego. Zajęcia plastyczne wyzwalają ekspresję dziecka, rozwijają twórczą inicjatywę, pomysłowość a przede wszystkim wiarę we własne siły, pobudzają one rozwój umysłowy i emocjonalny. Tworzenie daje dziecku radość, poczucie ważności, siły sprawczej, przez co staje się zdolne do rozwoju Zajęcia tego typu są dobrym źródłem uczenia się i zdobywania wiedzy o otaczającym świecie. Dodatkowo wywołują radość i są sposobem na dobrą zabawę. Poza tym zajęcia plastyczne doskonale przygotowują ręce do pisania w późniejszych etapach edukacji, ćwiczą koncentrację uwagi i zaangażowanie. Przeżycia pojawiające się w czasie tworzenia mogą być motywacją do podejmowania dalszych wysiłków.

Czesne: 500 zł

RAMOWY ROZKŁAD DNIA:

 • 6:30 – 8:00  schodzenie się dzieci, zabawy dowolne – indywidualne i zespołowe służące realizacji pomysłów dzieci, zgodne z zainteresowaniami, w wybranych kącikach tematycznych, rysowanie, zabawy ruchowe, zabawy w kole i przy muzyce;
 • 08:00 – 08:30 praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, wychowawczym i wyrównawczym; praca z dzieckiem zdolnym; indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka, indywidualne zajęcia z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; gry dydaktyczne, zabawy integracyjne;
 • 08:30 – 09:00 czynności porządkowe w sali, ćwiczenia poranne, elementy integracji sensorycznej; zabiegi higieniczne;
 • 09:00 – 09:30 śniadanie; wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków; mycie zębów
 • 09:30 –11:45 zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową: realizacja zadań edukacyjnych, w różnych sferach aktywności dziecka, dostosowanych do jego możliwości (praca grupowa, zespołowa, indywidualna); działania inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, plastycznej, muzycznej, językowej, matematycznej; inspirowanie dziecka do podejmowania zabaw tematycznych, badawczych i ruchowych; zajęcia rewalidacji indywidualnej; zabawy zorganizowane i swobodne w sali przedszkolnej lub ogrodzie przedszkolnym oraz spacery i wycieczki;
 • 11:45 – 12:00 czynności porządkowo – higieniczne, przygotowanie do obiadu;
 • 12:00 – 12:30 obiad;
 • 12:30 – 14:00 relaksacja przy muzyce: dzieci młodsze: odpoczynek poobiedni, leżakowanie połączone ze słuchaniem bajek; dzieci starsze: zabawy relaksacyjne, słuchowiska słowno-muzyczne; zajęcia dodatkowe: język angielski, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne, artystyczne, teatralne, taneczne, karate, judo; zindywidualizowana praca reedukacyjna;
 • 14:00 – 14:15 podwieczorek; kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych;
 • 14:15 – 17:00 kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy dydaktyczne, czytanie literatury dziecięcej; aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe, układanki, gry, zajęcia w małych zespołach; zabawy integracyjne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym; kontakty indywidualne z rodzicami (w miarę potrzeb i oczekiwań); czynności porządkowo – gospodarcze w sali.

Doradca metodyczny mgr Barbara Luścińska

Pedagog, terapeuta, nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem pracy. Absolwentka studiów magisterskich w zakresie Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz podyplomowych, w zakresie Zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, a także Terapii pedagogicznej, Kreatywności w pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym i przedszkolnym, deficytami rozwojowymi oraz Zarządzania oświatą i Zarządzania zasobami ludzkimi. Dodatkowo ukończone kierunki to Oligofrenopedagogika oraz Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Jako doradca metodyczny pomaga tworzyć optymalne warunki dla rozwoju i nauki dzieci, wspierając merytorycznie i metodycznie wiedzę nauczycieli i ich umiejętności w kontekście realizacji celów i zadań jakie stoją przed placówkami Mini College. Jako dyrektor placówki w Kielcach organizuje i wdraża programy i procesy edukacyjne. Dba o to, by zarówno w edukacji, jak również w wychowaniu pozostawić dziecku przestrzeń dla jego własnych odkryć. Współtworzy przyjazne miejsce, w którym dzieci rozpoczynają swoją pierwszą edukację i gdzie pod serdeczną opieką wykwalifikowanej kadry z radością poznają świat, zdobywają nowe umiejętności. Życzliwa, otwarta i kreatywna dba o podnoszenie jakości pracy przedszkola w obszarze kształcenia, wychowania, opieki i organizacji. Współtworzy miejsca, w których dzieci czują się bezpieczne i szczęśliwe, gdzie panuje atmosfera szacunku i akceptacji, gdzie każdy czuje się potrzebny.


DYREKTOR Niepublicznego Naukowego Przedszkola Integracyjnego Mini College,
ul. Hetmana Karola Chodkiewicza 5A/1, 5B/U1B

mgr Ala Stradomska – Matczak

Pedagog, arteterapeutka, nauczyciel mianowany z dwudziestoletnim stażem pracy, Dyrektor Niepublicznego Żłobka Mini College, Koordynator do spraw kształcenia specjalnego.  Studia stacjonarne magisterskie na kierunku  pedagogika wczesnoszkolna z arteterapią ukończyła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Pedagogiczno – Artystyczny w Kaliszu.

Swoje umiejętności pedagogiczne dodatkowo kształciła na studiach podyplomowych w zakresie: pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, a także wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, sztuki w zakresie plastyki i muzyki, edukacji dla bezpieczeństwa, zarządzania kulturą w Wojsku Polskim oraz zarządzania oświatą.

Swoje doświadczenie zawodowe kształtowała również w instytucjach wojskowych, pełniąc funkcję starszego instruktora w Klubie Wojskowym Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach a następnie w Sekcji Komunikacji Społecznej 10 Świętokrzyskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Od 2019 jest czynnym wykładowcą w Instytucie Studiów Podyplomowych Andrago – Cenrum.
Jej osobiste doświadczenia wpłynęły na zgłębianie wiedzy dotyczącej wsparcia rodzin i dzieci weteranów poszkodowanych. Jako ekspert uczestniczyła w konferencji „Udział kobiet w misjach zagranicznych”, którą zorganizowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Powierzenie jej misji organizacji Niepublicznego Naukowego Przedszkola Mini College w Kielcach ul. Hetmana Jana Karola Chodkiewicza było spełnieniem jej pedagogicznych marzeń. Jako dyrektor tej placówki wdraża programy i procesy edukacyjne ukierunkowane na rozwój najmłodszych członków naszego społeczeństwa. Dba o to, by zarówno w edukacji i wychowaniu pozostawić dziecku przestrzeń dla jego własnych odkryć. W placówce tej nie brakuje również nowatorskich programów i zajęć edukacyjnych w istotny sposób podnoszących atrakcyjność i skuteczność tej formy kształcenia.

Niepubliczne Naukowe Przedszkole Mini College to przyjazne miejsce, w którym dzieci rozpoczynają swoją pierwszą edukację i gdzie pod serdeczną opieką wykwalifikowanej kadry z radością poznają świat i zdobywają nowe umiejętności.


Kasia LipaNauczyciel i lektor: mgr inż. Katarzyna Lipa

Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, przekładoznawstwa w Wyższej Szkole Umiejętności, finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz zarządzania na Politechnice Świętokrzyskiej. Jest współautorką i nauczycielem realizującym sztandarowy program przedszkola Mini College „Naukowe przedszkole”. Z wielkim zaangażowaniem dba o to, by „dociekanie naukowe” przedszkolaków stanowiło pełną atrakcji okazję do rozwijania szeregu umiejętności. Działaniom małych naukowców towarzyszy ekscytacja odkrywania oraz radość doświadczania. Program edukacyjny „Naukowe przedszkole” uzyskał patronat honorowy Ministra Edukacji Narodowej.

Troskliwa i serdeczna, jest idealną osobą do wprowadzania przedszkolaków w krainę języka obcego. Pragnie, aby zajęcia były dla dzieci przyjemną zabawą, a język angielski naturalnym sposobem porozumiewania się. W swojej pracy wykorzystuje najnowsze koncepcje i metody, które sprawiają, że dzieci poznają świat wszechstronnie i wielozmysłowo. Ciepły, twórczy nauczyciel, który wykonuje swój zawód z wielką pasją i ogromnym sercem dla każdego dziecka.


NAUCZYCIEL mgr Małgorzata Karyś

Absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Ukończyła również studia podyplomowe z Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Swoją przygodę w pracy z dziećmi zaczęła w liceum jako wolontariusz w świetlicy środowiskowej oraz wychowawca kolonijny.  Doświadczenie zawodowe zdobywała również jako animatorka czasu wolnego dla dzieci. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, aby praca z dziećmi była jak najbardziej efektywna. Stara się tworzyć przyjazną i ciepłą atmosferę, aby każde dziecko czuło się w przedszkolu szczęśliwe i bezpieczne.

 


NAUCZYCIEL – LOGOPEDA mgr Patrycja Brudzińska

Jestem absolwentką studiów magisterskich na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, a także studiów licencjackich o specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z rewalidacją dzieci z niepełnosprawnością umysłową na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończyłam również studia podyplomowe na kierunku logopedia ogólna. Posiadam również kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki oraz kurs doskonalący nt. Metody Ruchu Rozwijającego wg. Weroniki Sherborne.
Jako nauczyciel staram się zaszczepić w dzieciach potrzeby doświadczania i poznawania. Chciałabym, żeby dzięki mnie dzieci lepiej rozumiały otaczający je świat, by same odkrywały odpowiedzi na pytania, które je nurtują, by były samodzielne i miały wiarę we własne możliwości.
Jestem osobą pogodną, która z uśmiechem idzie przez życie – staram się nim obdarzać i zarażać. Uśmiech towarzyszy mi także każdego dnia w pracy z dziećmi – uważam bowiem, że “śmiech to najmniejszy dystans między dwojgiem ludzi”.


NAUCZYCIEL mgr Justyna Saletra

Jestem absolwentką studiów magisterskich na kierunku Pedagogika o specjalności Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z Rewalidacją dzieci z niepełnosprawnością umysłową, a także studiów licencjackich o specjalności Rewalidacja z terapią pedagogiczną na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończyłam również studia podyplomowe na kierunku Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem, Zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju. Posiadam certyfikat z zakresu Terapii Ręki – wspomaganie pisania i umiejętności motorycznych. Ukończyłam kurs uprawniający do prowadzenia zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne oraz kurs Treningu Umiejętności Społecznych.

Jestem doświadczonym nauczycielem z 10 – letnim stażem pracy. W swojej pracy kieruję się wskazówkami współczesnego pedagoga i terapeuty rodzinnego Jespera Juula, dla którego „DZIECI SĄ WAŻNE”.


NAUCZYCIEL mgr Katarzyna Stachera

Jestem absolwentką Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Pracę z dziećmi rozpoczęłam kilka lat temu jako animator gier i zabaw. Swój warsztat pracy nieustannie doskonalę poprzez udział w licznych warsztatach i szkoleniach.

Jestem osobą pogodną, życzliwą. Praca z dziećmi jest moją pasją, istotne są dla mnie dobre relacje z przedszkolakami, które opieram na ogromnym szacunku i zaufaniu. Do każdego dziecka podchodzę w indywidualny sposób, starając się być dla niego nie tylko nauczycielem, ale także przyjacielem, który wysłucha, pomoże i wesprze w trudnych chwilach.

 

 


NAUCZYCIEL – TERAPEUTA SI mgr Marzena Kałuża

Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Specjalność pierwszego stopnia to Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego. Studia magisterskie ukończyła na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z terapią pedagogiczną. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Integracja Sensoryczna oraz Pedagogika Specjalna – Edukacja i Wspomaganie Osób z Autyzmem i Zespołem Aspergera.

Rozpoczęcie pracy w zawodzie nastąpiło w grudniu 2016 roku.

Atutami charakteru jest cierpliwość, dokładność i wyrozumiałość. W pracy podąża za spontanicznością dzieci i ich entuzjazmem co sprawia, że praca z dziećmi jest nie tylko jej zawodem ale także ogromną pasją. Prywatnie mama 8-letniego Kornelka i 2-letniej Darii co sprawia, że rozumie potrzeby dzieci w różnym wieku i kieruje się indywidualnym podejściem do dziecka.


NAUCZYCIEL mgr Joanna Szczęsna

Ukończyłam studia licencjackie na kierunku Pedagogika o specjalności edukacja  wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną. Jestem absolwentką studiów magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Swoją przygodę w pracy z dziećmi rozpoczęłam jako nauczyciel EWiP w warszawskim przedszkolu. Prowadząc zajęcia staram się, aby były one zróżnicowane a dla dzieci były samą przyjemnością i zabawą. Jestem nauczycielem kontraktowym a swoją wiedzę doskonale uczestnicząc w licznych warsztatach, webinariach  i szkoleniach.

 


NAUCZYCIEL  mgr Monika Bętkowska

Jestem absolwentką studiów magisterskich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz studiów licencjackich o specjalności Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem plastycznym. Doświadczenie w pracy z dziećmi uzyskałam odbywając praktyki w przedszkolu, szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej. Pracę rozpoczęłam jako nauczyciel – wychowawca przedszkolny we wszystkich grupach wiekowych. Jestem w trakcie doskonalenia zawodowego. Od zawsze chciałam pracować z dziećmi.

Praca z przedszkolakami jest moją pasją, czerpię z niej wiele radości. Do każdego dziecka podchodzę w sposób indywidualny, naszą relację opieram na zaufaniu, szacunku i otwartości.

 


NAUCZYCIEL – LEKTOR J. ANGIELSKIEGO mgr Kamila Równiak

Jestem absolwentką studiów magisterskich na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, a także studiów licencjackich o specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Pracę z dziećmi rozpoczęłam kilka lat temu jako asystent wykładowcy na Uniwersytecie Dziecięcym Jana Kochanowskiego w Kielcach. Przez dwa lata  pracowałam także jako nauczyciel języka angielskiego w szkole językowej. Zamierzam dalej doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w licznych warsztatach i szkoleniach. Jestem osobą życzliwą i uśmiechniętą, staram się zobaczyć w każdym dziecku wyjątkową osobę i zachęcić je do rozwijania jego indywidualnych talentów oraz mocnych stron.

Moim mottem, którym kieruję się w pracy jest myśl Konfucjusza:

„Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi działać – a zrozumiem i rozwinę skrzydła”.


POMOC NAUCZYCIELA Marta Krawiec

Studiuję  Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną w Staropolskiej Szkole Wyższej. Posiadam kwalifikacje z zakresu opieki nad dziećmi oraz ukończyłam kurs „Intendentka w placówce oświatowej z elementami dietetyki”.

Bardzo lubię dzieci, wspólną zabawę i naukę z nimi, a to wszystko zawdzięczam mojemu doświadczeniu, które nabyłam przy wychowaniu swojej wspaniałej dwójki dzieci.

Odznaczam się silną empatią i obowiązkowością. Zawsze staram się pomagać innym. W pracy jestem sumienna i staranna.

 


Nauczyciel: mgr Wioleta Głuszek

Jestem absolwentką studiów magisterskich na kierunku pedagogika o specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną, a także studiów licencjackich o specjalności resocjalizacja. Obecnie poszerzam swój warsztat pracy poprzez studia podyplomowe na kierunku pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.  

Doświadczenie w pracy z dziećmi uzyskałam pracując jako opiekunka dziecięca w klubach malucha, a także w żłobkach. Praca z dziećmi sprawia mi ogromną satysfakcję widząc ich zadowolenie i uśmiech. Do każdego dziecka podchodzę indywidualnie, uwzględniając jego zainteresowania i umiejętności.