Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne Mini College w Jędrzejowie znajduje
się przy ul. dr Jana Karczewskiego 10, na rogu Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 
i ul. Feliksa Przypkowskiego.

DSC 3039male1156

Zapewniamy profesjonalną edukację i opiekę przedszkolną od 7.00 do 17.00.
Zapraszamy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

Wykwalifikowana, kreatywna kadra zadba o wszechstronny rozwój naszych wychowanków. Zapewniamy wsparcie logopedy, psychologa i innych specjalistów. Współpracujemy z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną „Świętokrzyska”.

Nowoczesna placówka z przestronnymi salami, gabinetem zajęć indywidualnych i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt salą Integracji Sensorycznej zaprasza również dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Jako placówka integracyjna zapewniamy opiekę, wychowanie i edukację w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Najważniejsze dla nas jest dobre samopoczucie dziecka, indywidualne, podmiotowe podejście, pełne szacunku i troski.

Celem wychowawczym jest kształtowanie empatii, odpowiedzialności za siebie i innych.

Czas spędzony w przedszkolu Mini College to wspaniała przygoda, zapewniająca wszechstronny rozwój i świetną zabawę każdego dnia. Nasz sztandarowy program „Naukowe Przedszkole”, realizowany pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej pozwala przedszkolakom na odkrywanie tajemnic otaczającego nas świata poprzez doświadczenia i eksperymenty. Cykliczne zajęcia naukowe pozwolą dzieciom poznać podstawowe narzędzia badawcze, takie jak miarka, pipetka, mikroskop, lupa i wiele innych, tym samym rozbudzając wyobraźnię młodych odkrywców.

W cenie czesnego gwarantujemy zajęcia naukowe, sportowe, rytmikę, dogoterapię oraz naukę j. angielskiego. Dodatkowym atutem Przedszkola jest jego lokalizacja – położenie w pobliżu miasteczka ruchu drogowego oraz parku. Posiadamy również własny plac zabaw.

U nas dzieci są radosne i bezpieczne. Możecie nam zaufać!

 

Wpisy do ewidencji placówek oświatowych:

Oferta:

W naszym przedszkolu każde dziecko miło, aktywnie spędza czas i nigdy się nie nudzi. Dzieci, które pierwszy raz przekraczają mury przedszkola mają możliwość uczestniczenia wraz z rodzicami w dniach otwartych, organizowanych co roku w sierpniu, przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Zwiedzają wówczas przedszkole, poznają wychowawców, uczestniczą we wspólnych zabawach i zajęciach artystycznych.

W każdym półroczu zapraszamy rodziców na zajęcia otwarte, które pozwalają lepiej poznać placówkę, metody pracy nauczycieli, dają możliwość obserwacji swojego dziecka podczas zajęć edukacyjnych, pracy wychowawczej i kontaktów z rówieśnikami.

Praca z dziećmi w naszym przedszkolu opiera się na realizacji podstawy programowej, która wyznacza obowiązujące kierunki działań nauczyciela zmierzające do opanowania przez dzieci potrzebnych umiejętności, warunkujących powodzenie w szkole, a także realizacji programów autorskich. Zapewniamy bardzo dobre przygotowanie dzieci 6-letnich do nauki w szkole podstawowej.

W Mini College dbamy wspieranie mocnych stron dzieci, prowadzenie działań diagnostycznych, dotyczących możliwości psychofizycznych wychowanków, minimalizowanie zaburzeń zachowań, wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 

Przedszkole ściśle współpracuje z Niepubliczną Poradnią Psychologiczo-Pedagogiczną „Świętokrzyska”.

Oferta przedszkola: 

 • zajęcia edukacyjne wynikające z realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego MEiN,
 • zajęcia naukowe,
 • język angielski każdego dnia,
 • karate,
 • rytmika,
 • dogoterapia,
 • logopedia grupowa, badania przesiewowe,
 • zajęcia karate,
 • warsztaty kulinarne,
 • bajkoterapia,
 • warsztaty malarskie i muzyczne,
 • opieka psychologa,
 • wsparcie specjalistów.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców organizujemy również inne zajęcia dodatkowe np.:

 • zajęcia taneczne,
 • zajęcia sportowe,
 • sensoplastyka,
 • lektorat z języków obcych,
 • robotyka,
 • inne

 Realizacja programu „Naukowe przedszkole” – dziecięca ciekawość i potrzeba uczynienia świata bardziej przewidywalnym z pewnością napędza je do badania i wyciągania wniosków z własnych doświadczeń oraz do tworzenia teorii. Jednak pozostawione samym sobie nie są w stanie rozwinąć swojego potencjału. Dzieci potrzebują wskazówek i struktur, które przełożą ich naturalną ekspresyjną ciekawość i aktywność w bardziej naukową. Podczas zajęć stawiany jest nacisk na zaangażowanie każdego z przedszkolaków w poznanie danego zjawiska. Dlatego też dzieci wykonują szereg prostych eksperymentów własnoręcznie, przy minimalnej pomocy nauczyciela, ale pod jego staranną pieczą. Przedszkole wyposażone jest w specjalny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Każde dziecko wyposażone jest w odpowiedni strój, okulary i inne atrybuty naukowa, dedykowane do konkretnych zajęć. Działaniom małych naukowców towarzyszy ekscytacja odkrywania oraz radość doświadczania. Poprzez logiczny ciąg zależności dzieci poznają otaczający je, fascynujący świat. Efektem realizacji Programu jest wzbogacanie wiedzy o świecie, nabywanie umiejętności i zdobywanie nowych doświadczeń poprzez postrzeganie, odkrywanie i przeżywanie w działaniu. Dzieci spontaniczne i aktywnie mają badać i odkrywać rzeczywistość, bo tak zdobywana wiedza ma największą wartość, jest pełniejsza i trwalsza.

Język angielski każdego dnia – model edukacyjny „English Every Day” wykorzystuje autentyczne materiały dla dzieci uczących się języka angielskiego jako swojego ojczystego oraz zestaw ćwiczeń towarzyszących, których celem głównym jest wzmocnienie umiejętności globalnego rozumienia historyjek obrazkowych wspomaganych dźwiękiem. Ćwiczenia wspomagające zrozumienie historyjek obrazkowych pozwalają dzieciom na pracę z tekstem składającym się z wyrazów dzieciom nieznanym. Proces zrozumienia globalnego wspomaga nauczyciel wykorzystując ilustracje, interaktywne zadania, piosenki, stosowne dźwięki gry i zabawy. Dzięki połączeniu wielu kanałów edukacyjnych, percepcja dzieci przebiega wielokanałowo, angażując je fizycznie i umysłowo w proces kształcenia. Historyjka obrazkowa zawiera morał, który powoduje, że dzieci angażują się emocjonalnie. Przyjazne doświadczenia i codzienne obcowanie dzieci z językiem angielskim w przedszkolu stanowią fundament do kontynuowania nauki na kolejnych szczeblach edukacji.

Dogoterapia doskonale łączy naukę oraz zabawę, prowadzona jest przez wykwalifikowanego dogoterapeutę, w której motywatorem jest odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony pies. Wspomaga rozwój osobowości, edukuje i rehabilituje. Dzieci w sposób naturalny podążają za psem, okazują mu zainteresowanie, to niezawodna formuła przyciągania uwagi przedszkolaków. Dzięki takiej zabawie, realizujemy cele terapii ukierunkowane na indywidualne potrzeby podopiecznych. Zajęcia mają formę pokazów i zabaw, które zachęcają dzieci do aktywnego udziału.  Dla wielu maluchów bliski kontakt z psem jest też nowym, życiowym doświadczeniem. Dogoterapia pomaga w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności okazywania emocji i uczuć. Dzieci uczą się respektowania potrzeb zwierząt. Poznają zasady bezpiecznego zachowywania się w obecności psów.

Zajęcia rytmiczne uczą koncentracji, poprawiają pamięć, zachęcają do aktywności ruchowej, mają korzystny wpływ na motorykę i orientację przestrzenną u dzieci. Dają im także solidne podstawy do podjęcia nauki w szkole, ponieważ kształtują umiejętności językowe oraz matematyczne. Podczas zajęć dzieci uczą się świadomie słuchać muzyki oraz wyrażać ją poprzez rytmiczne akompaniowanie i grę na różnych instrumentach oraz poprzez taniec. Ponadto uczą się reagować na zmianę dynamiki i tempa muzyki. Rozróżniają wysokość i barwę dźwięku, dzięki czemu rozwija się u nich muzyczna wrażliwość. Dzieci reagują na muzykę zachwytem i radością.
Poprzez naukę piosenek z dziecięcego repertuaru, dzieci poznają nowe słowa i znaczenie różnych pojęć. Wiedza przekazywana dzieciom w połączeniu z rytmicznymi dźwiękami dużo łatwiej i zdecydowanie szybciej jest przez nie przyswajana i zapamiętywana.

Profilaktyka logopedyczna to szereg działań mających na celu zapobieganie zaburzeniom mowy. Grupowe zajęcia logopedyczne mają na celu doskonalenie umiejętności językowych dzieci z prawidłowym rozwojem mowy, jak i z trudnościami w wymowie. Mając na uwadze, że mowa jest aktem ruchowym uwarunkowanym prawidłowym oddychaniem, wykorzystaniem głosu, sprawnością narządów artykulacyjnych oraz sprawnością w zakresie słuchu fonematycznego, gwarantującego odpowiednie brzmienie dźwięków mowy, program został skonstruowany tak, by oscylować przede wszystkim wokół kształtowania i usprawniania właśnie tych umiejętności. Dzieci wdrażane są twórczej aktywności słownej, praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń, a wszystko to podczas dobrej zabawy.

Karate – zajęcia mają na celu wszechstronny rozwój cech motorycznych i psychicznych dziecka wykorzystując przy tym ćwiczenia gimnastyczne oraz różne zabawy. Ma to na celu naukę postaw, bloków, uderzeń oraz kopnięć. Karate to nie tylko sztuka walki, karate to dyscyplina, sprawność ciała i ducha, kształtowanie charakteru, przyjaźnie, karate to droga, którą raz obraną chcemy iść do końca życia. To także nauka samodyscypliny, koncentracji oraz doskonalenia swojego charakteru. Karate uczy dojrzałości i skupienia, to ćwiczenia ogólnorozwojowe, nauka etykiety, a także zabawy ruchowe. Pozwalają one dzieciom na harmonijny rozwój psychofizyczny i wspólną zabawę z rówieśnikami.

Bajkoterapia – pomaga w przezwyciężeniu lęków związanych z różnymi sytuacjami. Zaspokaja potrzeby psychiczne dzieci, szczególnie potrzebę miłości i poczucia bezpieczeństwa. Magiczny sposób myślenia ułatwia dzieciom zrozumienie skutków zdarzeń i daje wsparcie, a szczęśliwe zakończenie zapewnia dzieciom radość i optymizm. Dzieci zaczynają wyjaśniać sobie świat, próbują oceniać postacie oraz zastanawiać się nad ich zachowaniem. Dzięki odpowiednio dobranym tekstom w psychice dziecka pojawia się pozytywne myślenie, dzieci zaczynają rozumieć swoje uczucia, ich przejawy, a także przyczyny. Bajki terapeutyczne pokazują jak trzeba sobie radzić i przedstawiają pewne wzorce postępowania. Sprawiają, że najmłodszym łatwiej rozumieć świat.

Warsztaty kulinarne – w trosce o zdrowie naszych podopiecznych, prowadzimy zajęcia na temat zdrowej diety, aby już od najmłodszych lat dzieci wiedziały, jak prawidłowo się odżywiać i prowadzić aktywny styl życia. Zajęcia kulinarne pozwalają nauczyć dzieci bezpiecznego krojenia warzyw i owoców, wzbudzają ciekawość, poszerzają wiedzę i kreatywność. Przedszkolaki mogą poznawać różne tajemnice kuchni, przygotowywać samodzielnie smakowite potrawy, dotykać, wąchać i smakować, bawić się kolorem i kształtem, rozbudzać swoją wyobraźnię i fantazję.  Takie działania wpływają też na przezwyciężenie niechęci do niektórych potraw, a dodatkowo uczą właściwego zachowania przy stole, posługiwania sztućcami, dbałości o porządek. 

Warsztaty plastyczne – budzą zainteresowania dziecka, kształtują umiejętności plastyczne i zapoznają z kulturą plastyczną, która przez swoją różnorodną działalność ma bardzo szeroki zakres oddziaływania wychowawczego. Zajęcia plastyczne wyzwalają ekspresję dziecka, rozwijają twórczą inicjatywę, pomysłowość a przede wszystkim wiarę we własne siły, pobudzają one rozwój umysłowy i emocjonalny. Tworzenie daje dziecku radość, poczucie ważności, siły sprawczej, przez co staje się zdolne do rozwoju Zajęcia tego typu są dobrym źródłem uczenia się i zdobywania wiedzy o otaczającym świecie. Dodatkowo wywołują radość i są sposobem na dobrą zabawę. Poza tym zajęcia plastyczne doskonale przygotowują ręce do pisania w późniejszych etapach edukacji, ćwiczą koncentrację uwagi i zaangażowanie. Przeżycia pojawiające się w czasie tworzenia mogą być motywacją do podejmowania dalszych wysiłków.

Czesne: 360 zł

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 • 06:30 – 08:00 schodzenie się dzieci, zabawy dowolne – indywidualne i zespołowe służące realizacji pomysłów dzieci, zgodne z zainteresowaniami, w wybranych kącikach tematycznych, rysowanie, zabawy ruchowe, zabawy w kole i przy muzyce;
 • 08:00 – 08:30 praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, wychowawczym i wyrównawczym; praca z dzieckiem zdolnym; indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka, indywidualne zajęcia z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; gry dydaktyczne, zabawy integracyjne;
 • 08:30 – 09:00 czynności porządkowe w sali, ćwiczenia poranne, elementy integracji sensorycznej; zabiegi higieniczne;
 • 09:00 – 09:30 śniadanie; wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków; mycie zębów
 • 09:30 –11:45 zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową: realizacja zadań edukacyjnych, w różnych sferach aktywności dziecka, dostosowanych do jego możliwości (praca grupowa, zespołowa, indywidualna); działania inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, plastycznej, muzycznej, językowej, matematycznej; inspirowanie dziecka do podejmowania zabaw tematycznych, badawczych i ruchowych; zajęcia rewalidacji indywidualnej; zabawy zorganizowane i swobodne w sali przedszkolnej lub ogrodzie przedszkolnym oraz spacery i wycieczki;
 • 11:45 – 12:00 czynności porządkowo – higieniczne, przygotowanie do obiadu;
 • 12:00 – 12:30 obiad;
 • 12:30 – 14:00 relaksacja przy muzyce: dzieci młodsze: odpoczynek poobiedni, leżakowanie połączone ze słuchaniem bajek; dzieci starsze: zabawy relaksacyjne, słuchowiska słowno-muzyczne; zajęcia dodatkowe: język angielski, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne, artystyczne, taneczne, karate; zindywidualizowana praca reedukacyjna;
 • 14:00 – 14:15 podwieczorek; kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych;
 • 14:15 – 17:00 kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy dydaktyczne, czytanie literatury dziecięcej; aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe, układanki, gry, zajęcia w małych zespołach; zabawy integracyjne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym; kontakty indywidualne z rodzicami (w miarę potrzeb i oczekiwań); czynności porządkowo – gospodarcze w sali.

 

Doradca metodyczny: mgr Barbara Luścińska

Pedagog, terapeuta, nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem pracy. Absolwentka studiów magisterskich w zakresie Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz podyplomowych, w zakresie Zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, a także Terapii pedagogicznej, Kreatywności w pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym i przedszkolnym, deficytami rozwojowymi oraz Zarządzania oświatą i Zarządzania zasobami ludzkimi. Dodatkowo ukończone kierunki to Oligofrenopedagogika oraz Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Jako doradca metodyczny pomaga tworzyć optymalne warunki dla rozwoju i nauki dzieci, wspierając merytorycznie i metodycznie wiedzę nauczycieli i ich umiejętności w kontekście realizacji celów i zadań jakie stoją przed placówkami Mini College. Jako dyrektor placówki w Kielcach organizuje i wdraża programy i procesy edukacyjne. Dba o to, by zarówno w edukacji, jak również w wychowaniu pozostawić dziecku przestrzeń dla jego własnych odkryć. Współtworzy przyjazne miejsce, w którym dzieci rozpoczynają swoją pierwszą edukację i gdzie pod serdeczną opieką wykwalifikowanej kadry z radością poznają świat, zdobywają nowe umiejętności. Życzliwa, otwarta i kreatywna dba o podnoszenie jakości pracy przedszkola w obszarze kształcenia, wychowania, opieki i organizacji. Współtworzy miejsca, w których dzieci czują się bezpieczne i szczęśliwe, gdzie panuje atmosfera szacunku i akceptacji, gdzie każdy czuje się potrzebny.


Dyrektor: mgr Urszula Chaj

Pedagog, terapeuta, nauczyciel z wieloletnim stażem pracy. Absolwentka studiów magisterskich z Filologii polskiej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz podyplomowych, w zakresie Zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, Terapii pedagogicznej i rewalidacja oraz Oligofrenopedagogiki. W myśl zasady Janusz Korczaka „Gdy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”, dba oto, żeby uśmiech nie znikał z twarzy dzieci. Wspomaga nauczycieli pracujących z dziećmi objętymi kształceniem specjalnym i wczesnym wspomaganiem rozwoju. Dba o wszechstronny rozwój dzieci, ponieważ praca z nimi daje jej wiele satysfakcji. Przywiązuje dużą dużą uwagę do innowacyjnych metod pracy oraz indywidualnego podejścia do wychowanka.

Dba oto, aby każdy w przedszkolu czuł się dobrze i chętnie do niego wracał.

 


Kasia LipaNauczyciel i lektor: mgr inż. Katarzyna Lipa

Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, przekładoznawstwa w Wyższej Szkole Umiejętności, finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz zarządzania na Politechnice Świętokrzyskiej. Jest współautorką i nauczycielem realizującym sztandarowy program przedszkola Mini College „Naukowe przedszkole”. Z wielkim zaangażowaniem dba o to, by „dociekanie naukowe” przedszkolaków stanowiło pełną atrakcji okazję do rozwijania szeregu umiejętności. Działaniom małych naukowców towarzyszy ekscytacja odkrywania oraz radość doświadczania. Program edukacyjny „Naukowe przedszkole” uzyskał patronat honorowy Ministra Edukacji Narodowej.

Troskliwa i serdeczna, jest idealną osobą do wprowadzania przedszkolaków w krainę języka obcego. Pragnie, aby zajęcia były dla dzieci przyjemną zabawą, a język angielski naturalnym sposobem porozumiewania się. W swojej pracy wykorzystuje najnowsze koncepcje i metody, które sprawiają, że dzieci poznają świat wszechstronnie i wielozmysłowo. Ciepły, twórczy nauczyciel, który wykonuje swój zawód z wielką pasją i ogromnym sercem dla każdego dziecka.


Nauczyciel wychowania przedszkolnego: mgr Sylwia Sędek

Sylwia Sdek4

Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym o kierunku: Psychopedagogika Opiekuńczo – Terapeutyczna. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunkach: Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z terapią pedagogiczną oraz Logopedia Ogólna.

Od zawsze chciała pracować z dziećmi. Uważa to za najpiękniejszy zawód na świecie. Doświadczenie zawodowe zaczęła zdobywać już na studiach, pracując z dziećmi z chorobami nowotworowymi w Fundacji Spełnionych Marzeń, działającej na Oddziale Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach.
W pracy stawia na wzajemny szacunek, zrozumienie, indywidualne podejście oraz wychowanie dzieci na dobrych, empatycznych i pełnych pasji ludzi, nie bojących się odkrywać świat. Jest zdania, że największą nagrodą za pracę jest radość, uśmiech i wdzięczność dzieci. Prywatnie interesuje się psychoonkologią oraz kinem hiszpańskim. Uwielbia góry i piesze wędrówki.

 


Nauczyciel wychowania przedszkolnego: mgr Roksana Więckowska

Absolwentka studiów magisterskich o specjalności Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią Roksana Wickowska4 pedagogiczną na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W swojej pracy wykorzystuje wiedzę i umiejętności zdobyte podczas szkoleń oraz warsztatów m.in.: Umuzykalnianie dzieci metodą Carla Orffa, Aktywne słuchanie muzyki metodą Batii Strauss, Integracja sensoryczna w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Diagnoza w terapii integracji sensorycznej, Animator z zakresu Pedagogiki Zabawy.

Pragnie poszerzać swoją wiedzę, by móc wszechstronnie dbać o rozwój swoich podopiecznych. Obecnie jest studentką studiów podyplomowych na kierunku Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Praca z dziećmi jest dla niej pasją, a przede wszystkim, jak sama wspomina, spełnieniem dziecięcych marzeń. Już jako mała dziewczynka wiedziała, że swoją przyszłość chce związać z zawodem nauczyciela. Najważniejsze jest dla niej, by dzieci czuły się bezpiecznie i komfortowo w jej towarzystwie. By mogła być nie tylko ich nauczycielem-wychowawcą, ale też przyjacielem, który pomoże i przytuli. Do działań napędza ją satysfakcja i duma płynąca z obserwacji codziennych postępów jej podopiecznych w różnych obszarach funkcjonowania.

 

 


Nauczyciel wychowania przedszkolnego: mgr Sylwia Kozieł  

Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach na Wydziale Pedagogiki i Psychologii o specjalności Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z terapią pedagogiczną. By doskonalić swój warsztat pedagoga ukończyła również studia podyplomowe na kierunku Pedagogika Specjalna – Wczesne Wspomaganie Rozwoju.  

Każdego dnia aktywizuje dzieci korzystając z wiedzy i umiejętności zdobytych na kursach i szkoleniach z zakresu m.in. Integracji Sensorycznej w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, Diagnozy w terapii integracji sensorycznej, Umuzykalnianie metodą Carla Orffa, Aktywnego słuchania metodą Batii Strauss oraz jako Animator z zakresu pedagogiki zabawy.  

 

Wybierając zawód nauczyciela kierowała się możliwością kontaktu z drugim człowiekiem, który niezwykle sobie ceni. Praca z dziećmi daje jej wiele satysfakcji, uśmiech i zadowolenie na twarzach podopiecznych motywuje do dalszego działania. W relacjach z dziećmi stawia na szacunek, empatię oraz zapewnienie poczucia bezpieczeństwa. 

W codziennej pracy z dziećmi stara się budować ich poczucie wartości wynikające z skupiania się na mocnych stronach dziecka. Dostrzega każdy choć niewielki postęp i stara się motywować dzieci do dalszej pracy. Wychodzi naprzeciw potrzebom podopiecznych i stara się podążać za ich zainteresowaniami, tym co budzi ich ciekawość. 

W życiu prywatnym mama i żona, uwielbiająca spędzać aktywnie czas na świeżym powietrzu w towarzystwie najbliższych. Pasjonatka domowych roślin doniczkowych.