Prywatne naukowe przedszkole integracyjne w Skarżysku-Kamiennej

skarzyskoNaukowe Przedszkole Integracyjne Mini College rozpoczeło swoje funkcjonowanie od września 2017 roku w Skarżysku -Kamiennej. Jego siedziba znajduje się na parterze nowoczesnego budynku mieszkalnego przy ulicy Mickiewicza. Przedszkole zostało zaprojektowane i wyposażone według najwyższych standardów tak, aby zapewnić małym wychowankom jak najlepsze warunki edukacji i zabawy. Trzy duże, słoneczne i przestronne sale dostosowane są na przyjęcie 75 dzieci. Natomiast piękny i nowoczesny plac zabaw będzie zachęca dzieci do przebywania na świeżym powietrzu.

Posiadamy również salę przeznaczoną do zajęć terapeutycznych z dziećmi o różnych stopniach niepełnosprawności oraz z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Dlatego też nasze przedszkole jest placówką integracyjną, która z radością wita zarówno dzieci zdrowe jak i niepełnosprawne. Edukacja w takiej formie przynosi nie tylko korzyści dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, ale również dla dzieci zdrowych. Uczy tolerancji, empatii oraz życzliwości. Sprawi, że dzieci w przyszłości będą bardziej pomocne i wyrozumiałe stosunku do osób niepełnosprawnych. Ścisła współpraca nauczycieli, psychologa i innych specjalistów będzie miała na celu wypracowanie jak najlepszych działań wspierających, które dadzą efekty w dalszej edukacji.

Nasze przedszkole stwarza każdemu dziecku możliwości samorealizacji, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, spotkaniach, poznania otaczającej rzeczywistości. Wdrożona będzie również oferta zajęć naukowych zawierająca nowatorskie rozwiązania i formy pracy z dzieckiem. Sztandarowy program „Naukowe przedszkole”, realizowany pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej rozbudza postawy twórcze przez wprowadzenie w świat naukowego poznania w sposób dostosowany dla dzieci w wieku przedszkolnym. Działania przedszkola nastawione są na twórczy rozwój wychowanków, nabywanie przez nie wiadomości i umiejętności poprzez działanie i doświadczanie. Podczas zajęć naukowych dziecko staje się eksperymentatorem i odkrywcą. Podnosi motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego oraz kształtuje umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania. Uczy się współpracy w grupie przy równoczesnym podporządkowaniu się normom, zasadom i umiejętnością współdziała z rówieśnikami.

Przedszkole Mini College oprócz piorytetowych zajęć naukowych posiada również szeroki wachlarz zajęć dodatkowych tj. zajęcia rekreacyjne z elementami karate, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia rytmiczne, taneczne oraz dogoterapię. Prowadzona będzie ścisła współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Głównym celem naszego przedszkola będzie kładzenie nacisku na wszechstronny rozwój naszych przedszkolaków w atmosferze radości i przyjaźni.

Wpisy do ewidencji placówek oświatowych:

Oferta przedszkola:

1. Bezpłatne zajęcia dodatkowe:

 • zajęcia naukowe
 • język angielski
 • język niemiecki
 • zajęcia rekreacyjne z elementami karate
 • dogoterapia
 • rytmika

2. Zajęcia odpłatne:

 • zajęcia taneczne

Karate – zajęcia mają na celu wszechstronny rozwój cech motorycznych i psychicznych dziecka wykorzystując przy tym ćwiczenia gimnastyczne oraz różne zabawy. Ma to na celu naukę postaw, bloków, uderzeń oraz kopnięć. Karate to nie tylko sztuka walki, karate to dyscyplina, sprawność ciała i ducha, kształtowanie charakteru, przyjaźnie, karate to droga, którą raz obraną chcemy iść do końca życia. To także nauka samodyscypliny, koncentracji oraz doskonalenia swojego charakteru. Karate uczy dojrzałości i skupienia, to ćwiczenia ogólnorozwojowe, nauka etykiety, a także zabawy ruchowe. Pozwalają one dzieciom na harmonijny rozwój psychofizyczny i wspólną zabawę z rówieśnikami.

Czesne: 300 zł

Wyprawka: 220 zł

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 • 07:00 – 8:00  schodzenie się dzieci, zabawy dowolne – indywidualne i zespołowe służące realizacji pomysłów dzieci, zgodne z zainteresowaniami, w wybranych kącikach tematycznych, rysowanie, zabawy ruchowe, zabawy w kole i przy muzyce;
 • 08:00 – 08:30 praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, wychowawczym i wyrównawczym; praca z dzieckiem zdolnym; indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka, indywidualne zajęcia z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; gry dydaktyczne, zabawy integracyjne;
 • 08:30 – 09:00 czynności porządkowe w sali, ćwiczenia poranne, elementy integracji sensorycznej; zabiegi higieniczne;
 • 09:00 – 09:30 śniadanie; wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków; mycie zębów
 • 09:30 –11:45 zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową: realizacja zadań edukacyjnych, w różnych sferach aktywności dziecka, dostosowanych do jego możliwości (praca grupowa, zespołowa, indywidualna); działania inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, plastycznej, muzycznej, językowej, matematycznej; inspirowanie dziecka do podejmowania zabaw tematycznych, badawczych i ruchowych; zajęcia rewalidacji indywidualnej; zabawy zorganizowane i swobodne w sali przedszkolnej lub ogrodzie przedszkolnym oraz spacery i wycieczki;
 • 11:45 – 12:00 czynności porządkowo – higieniczne, przygotowanie do obiadu;
 • 12:00 – 12:30 obiad;
 • 12:30 – 14:00 relaksacja przy muzyce: dzieci młodsze: odpoczynek poobiedni, leżakowanie połączone ze słuchaniem bajek; dzieci starsze: zabawy relaksacyjne, słuchowiska słowno-muzyczne; zajęcia dodatkowe: język angielski, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne, artystyczne, teatralne, taneczne, karate, judo; zindywidualizowana praca reedukacyjna;
 • 14:00 – 14:15 podwieczorek; kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych;
 • 14:15 – 17:00 kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy dydaktyczne, czytanie literatury dziecięcej; aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe, układanki, gry, zajęcia w małych zespołach; zabawy integracyjne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym; kontakty indywidualne z rodzicami (w miarę potrzeb i oczekiwań); czynności porządkowo – gospodarcze w sali;

Dyrektor: mgr Magdalena Kozłowska

Pani Magdalena Kozlowskanauczyciel języka angielskiego.  Ukończyła magisterskie studia o kierunku Rewalidacja z terapią pedagogiczną na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, Edukację wczesnoszkolną i przedszkolną na Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach; Dydaktykę języka angielskiego w edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz Zarządzanie Oświatą na Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu.

Posiada 5 letnie doświadczenie zawodowe jako nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz nauczyciel języka angielskiego w edukacji przedszkolnej, koordynator projektów edukacyjno-badawczych w edukacji wczesnoszkolnej, prowadzenie zajęć: język angielski z przyrodą. Wykształcenie oraz doświadczenie wzbogacają liczne szkolenia i kursy z zakresu pracy
z dziećmi. Motto życiowe ,,Dzieci są skrzydłami człowieka”

Zainteresowania: psychologia, muzyka, malarstwo. 


Nauczyciel i lektor : mgr inż. Katarzyna Lipa

Kasia Lipa
Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, przekładoznawstwa w Wyższej Szkole Umiejętności, finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz zarządzania na Politechnice Świętokrzyskiej. Jest współautorką i nauczycielem realizującym sztandarowy program przedszkola Mini College „Naukowe przedszkole”. Z wielkim zaangażowaniem dba o to, by „dociekanie naukowe” przedszkolaków stanowiło pełną atrakcji okazję do rozwijania szeregu umiejętności. Działaniom małych naukowców towarzyszy ekscytacja odkrywania oraz radość doświadczania. Program edukacyjny „Naukowe przedszkole” uzyskał patronat honorowy Ministra Edukacji Narodowej.

Troskliwa i serdeczna, jest idealną osobą do wprowadzania przedszkolaków w krainę języka obcego. Pragnie, aby zajęcia były dla dzieci przyjemną zabawą, a język angielski naturalnym sposobem porozumiewania się. W swojej pracy wykorzystuje najnowsze koncepcje i metody, które sprawiają, że dzieci poznają świat wszechstronnie i wielozmysłowo. Ciepły, twórczy nauczyciel, który wykonuje swój zawód z wielką pasją i ogromnym sercem dla każdego dziecka.


Pani Karolina CzarnotaNauczyciel: mgr Karolina Czarnota

Wykształcenie : Resocjalizacja i profilaktyka społeczna – Uniwersytet Jana Kochanowskiego W Kielcach – magister. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna – Instytut Studiów Podyplomowych ANDRAGO-CENTRUM – studia podyplomowe .

Doświadczenie zawodowe: asystent nauczyciela w grupie starszej i młodszej, nauczyciel wychowani przedszkolnego.

Praktyka zawodowa: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Gimnazjum, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Świetlica Środowiskowa w Kielcach. 

Zainteresowania: książka, psychologia, rysunek.

Osoba o miłym usposobieniu do ludzi, a przede wszystkim do dzieci. Odpowiedzialna, pogodna, cierpliwa. Praca to jej pasja.  Największą nagrodą są sukcesy dzieci i satysfakcja z ich osiągnięć.  Czas wolny poświęca głównie rodzinie.

Jej motto życiowe: “Dob­ry wycho­waw­ca, który nie wtłacza a wyz­wa­la, nie ciągnie a wzno­si, nie ug­niata a kształtu­je, nie dyk­tu­je a uczy, nie żąda a za­pytu­je – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.” – Janusz Korczak


Pani Kinga KozeraNauczyciel: mgr Kinga Kozera

Absolwentka studiów pedagogicznych o specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego
w Kielcach (studia licencjackie i magisterskie). Odbyła wiele praktyk w przedszkolu i w młodszych klasach szkół podstawowych. Jest cierpliwą i spokojną osobą, kochającą pracę z dziećmi, które chcą poznawać otaczający je świat. Jej pasją jest sport oraz podróże te małe i te duże.

 

 


Pani Olga SwiatNauczyciel: mgr Olga Świat

Wykształcenie: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz Przygotowanie pedagogiczne- Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu. Posiada liczne kursy oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć taneczno-ruchowych oraz animacji dla dzieci. Osoba pełna energii, życzliwa, uśmiechnięta, kochająca dzieci i pracę z nimi.

 

 


Pani Weronika GieronNauczyciel: mgr Weronika Gieroń

Wykształcenie : Absolwenta studiów licencjackich pierwszego stopnia
o kierunku Pedagogika o specjalności Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
z terapią pedagogiczną na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

Studia magisterskie drugiego stopnia o kierunku Pedagogika o specjalności Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach – w trakcie studiów

Praktyka zawodowa: Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Skarżysku- Kamiennej Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Skarżysku- Kamiennej

Zainteresowania: muzyka , taniec, fitness

Osoba energiczna i zawsze uśmiechnięta , cierpliwa i pogodna. Uwielbiająca pracę z dziećmi.


Psycholog dziecięcy, logopeda: mgr Joanna Sodel

Wyksztalcenie: Jednolite studia magisterskie na kierunku Psychologia UMCS w Lublinie, studia licencjackie na kierunku Logopedia z audiologią  z przygotowaniem pedagogicznym UMCS w Lublinie. Dodatkowo ukończone liczne kursy, szkolenia z zakresu pracy, pomocy, terapii dzieci i młodzieży.