lop2

Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne Mini College w Łopusznie znajduje się przy ulicy Włoszczowskiej 10. Jest to bardzo nowoczesne, modelowe przedszkole z dużym, dogodnym dla rodziców parkingiem. Parterowy budynek zaprojektowany jako placówka dla najmłodszych, dzięki czemu jest widny, przyjazny niepełnosprawnym i niezwykle bezpieczny. Zapewniając najwyższe standardy bezpieczeństwa wyposażenie przedszkola to atestowane i certyfikowane meble, kolorowe i bogato wyposażone sale przedszkolne posiadające sprzęt audiowizualny, pomoce dydaktyczne, gry i zabawki. Teren na zewnątrz zabezpieczony jest w automatyczną bramę wjazdową, a plac zabaw wyposażony w bezpieczne i atestowane zabawki i sprzęty dla dzieci. W przedszkolu prowadzone są cztery grupy, razem do przedszkola uczęszcza 70 dzieci. Budynek wyposażony jest w miejsce na prowadzenie zajęć indywidualnych, specjalistycznych przez wykwalifikowaną kadrę, a także posiadamy w pełni wyposażoną salę do ćwiczeń ruchowych i rehabilitacyjnych. Nasz sztandarowy program „Naukowe przedszkole”, realizowany pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej jest wdrożony i realizowany, wyznaczając najwyższe standardy edukacji przedszkolnej.

Nasze przedszkole może poszczycić się wysoko wykwalifikowaną Kadrą Pedagogiczną. Są to nauczycielki, które stawiają na rozwój, pogłębiając swoją wiedzę poprzez studia podyplomowe, szkolenia wewnętrzne, zewnętrzne, różnego rodzaju kursy i warsztaty. Nauczycielki dbają o miłą i serdeczną atmosferę, wspierają się w procesie wychowawczo-dydaktycznym, tworząc sprzyjające warunki dla edukacji i rozwoju dzieci.

W naszym przedszkolu z radością witamy dzieci z różnymi stopniami niepełnosprawności i orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Zapewniamy im wszechstronną pomoc i możliwość integracji z dziećmi zdrowymi. Staramy się, aby wspólne przebywanie dzieci pełnosprawnych z niepełnosprawnymi przynosiło obopólne korzyści. Uczymy dzieci zdrowe tolerancji, życzliwości, gotowości do pomocy i wyrozumiałości. Uczestnictwo dzieci niepełnosprawnych w codziennym życiu przedszkolnym wpływa korzystnie, stymulująco na ich rozwój psychomotoryczny. Równocześnie dzięki podejmowaniu zróżnicowanych działań terapeutycznych, stosowaniu różnorodnych środków i metod pracy staramy się przygotować dzieci niepełnosprawne do samodzielności w dalszym życiu i do sukcesów na kolejnych etapach edukacji.

Naszym celem w obszarze integracji jest tworzenie warunków wychowawczych i edukacyjnych, zapewniających wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dzieci zdrowych i niepełnosprawnych, zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, wyrównywanie i kompensowanie braków i opóźnienia w rozwoju, skuteczne przygotowanie dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacji.

Nasze przedszkole odznacza się bogatą ofertą edukacyjną dla dzieci. Oprócz realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, dzieci korzystają z innowacyjnych zajęć naukowych, języka angielskiego, rytmiki, dogoterapii, zajęć z elementami karate. W ramach dodatkowych zajęć w przedszkolu odbywają się zajęcia taneczne i dodatkowy kurs języka angielskiego. Przedszkolaki bardzo chętnie i z wielkim zaangażowaniem korzystają z tych zajęć. Stawiamy duży nacisk na częste spacery i przebywanie na świeżym powietrzu. Dzieci chętnie korzystają z organizowanych wyjazdów i wycieczek, np. do teatru, kina, itp. W przedszkolu prowadzona jest specjalistyczna opieka logopedyczna, psychologiczna w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

Wpisy do ewidencji placówek oświatowych:

Oferta:

 • Zajęcia wynikające z realizacji podstawy programowej;
 • Zajęcia naukowe;
 • Język angielski;
 • Karate;
 • Rytmika,
 • Dogoterapia;
 • Logopedia grupowa;
 • Dysponujemy salą Integracji Sensorycznej;

Karate – zajęcia mają na celu wszechstronny rozwój cech motorycznych i psychicznych dziecka wykorzystując przy tym ćwiczenia gimnastyczne oraz różne zabawy. Ma to na celu naukę postaw, bloków, uderzeń oraz kopnięć. Karate to nie tylko sztuka walki, karate to dyscyplina, sprawność ciała i ducha, kształtowanie charakteru, przyjaźnie, karate to droga, którą raz obraną chcemy iść do końca życia. To także nauka samodyscypliny, koncentracji oraz doskonalenia swojego charakteru. Karate uczy dojrzałości i skupienia, to ćwiczenia ogólnorozwojowe, nauka etykiety, a także zabawy ruchowe. Pozwalają one dzieciom na harmonijny rozwój psychofizyczny i wspólną zabawę z rówieśnikami.

Czesne: 350zł

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 • 07:00 – 8:00  schodzenie się dzieci, zabawy dowolne – indywidualne i zespołowe służące realizacji pomysłów dzieci, zgodne z zainteresowaniami, w wybranych kącikach tematycznych, rysowanie, zabawy ruchowe, zabawy w kole i przy muzyce;
 • 08:00 – 08:30 praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, wychowawczym i wyrównawczym; praca z dzieckiem zdolnym; indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka, indywidualne zajęcia z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; gry dydaktyczne, zabawy integracyjne;
 • 08:30 – 09:00 czynności porządkowe w sali, ćwiczenia poranne, elementy integracji sensorycznej; zabiegi higieniczne;
 • 09:00 – 09:30 śniadanie; wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków; mycie zębów
 • 09:30 –11:45 zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową: realizacja zadań edukacyjnych, w różnych sferach aktywności dziecka, dostosowanych do jego możliwości (praca grupowa, zespołowa, indywidualna); działania inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, plastycznej, muzycznej, językowej, matematycznej; inspirowanie dziecka do podejmowania zabaw tematycznych, badawczych i ruchowych; zajęcia rewalidacji indywidualnej; zabawy zorganizowane i swobodne w sali przedszkolnej lub ogrodzie przedszkolnym oraz spacery i wycieczki;
 • 11:45 – 12:00 czynności porządkowo – higieniczne, przygotowanie do obiadu;
 • 12:00 – 12:30 obiad;
 • 12:30 – 14:00 relaksacja przy muzyce: dzieci młodsze: odpoczynek poobiedni, leżakowanie połączone ze słuchaniem bajek; dzieci starsze: zabawy relaksacyjne, słuchowiska słowno-muzyczne; zajęcia dodatkowe: język angielski, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne, artystyczne, teatralne, taneczne, karate, judo; zindywidualizowana praca reedukacyjna;
 • 14:00 – 14:15 podwieczorek; kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych;
 • 14:15 – 17:00 kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy dydaktyczne, czytanie literatury dziecięcej; aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe, układanki, gry, zajęcia w małych zespołach; zabawy integracyjne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym;
  kontakty indywidualne z rodzicami (w miarę potrzeb i oczekiwań); czynności porządkowo – gospodarcze w sali;

 

Dyrektor: mgr Ewa Wąsowicz

 Magister pedagogiki o specjalności Rewalidacja z terapią pedagogiczną Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna (Wyższa Szkoła Humanistyczna w Brzegu), Zarządzanie oświatą (Wyższa Szkoła Humanistyczna w Brzegu) oraz Logopedia ogólna (Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kiecach). Praca z dziećmi daje jej ogromną satysfakcję. Kieruje się wyrozumiałością oraz indywidualnym podejściem do dzieci, co daje jej możliwość aby dostrzec zdolności i atuty każdego z nich.

 


Nauczyciel i lektor: mgr inż. Katarzyna Lipa

Kasia LipaAbsolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, przekładoznawstwa w Wyższej Szkole Umiejętności, finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz zarządzania na Politechnice Świętokrzyskiej. Jest współautorką i nauczycielem realizującym sztandarowy program przedszkola Mini College „Naukowe przedszkole”. Z wielkim zaangażowaniem dba o to, by „dociekanie naukowe” przedszkolaków stanowiło pełną atrakcji okazję do rozwijania szeregu umiejętności. Działaniom małych naukowców towarzyszy ekscytacja odkrywania oraz radość doświadczania. Program edukacyjny „Naukowe przedszkole” uzyskał patronat honorowy Ministra Edukacji Narodowej.

Troskliwa i serdeczna, jest idealną osobą do wprowadzania przedszkolaków w krainę języka obcego. Pragnie, aby zajęcia były dla dzieci przyjemną zabawą, a język angielski naturalnym sposobem porozumiewania się. W swojej pracy wykorzystuje najnowsze koncepcje i metody, które sprawiają, że dzieci poznają świat wszechstronnie i wielozmysłowo. Ciepły, twórczy nauczyciel, który wykonuje swój zawód z wielką pasją i ogromnym sercem dla każdego dziecka.


Logopeda: mgr Marzena Satalecka

Mgr filologii polskiej, absolwentka Podyplomowych Studiów Logopedycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada Certyfikat Zawodowy potwierdzający pełne kwalifikacje zawodowe logopedy. Ukończyła I stopień w zakresie Integracji Sensorycznej organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów SI.

Ma bogate doświadczenie zawodowe, pracowała w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz na stanowisku logopedy w szkole. Dostrzegając potrzebę ciągłego kształcenia uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego z zakresu logopedii.

W swojej codziennej pracy dąży, aby dzieci odkrywały piękno języka i chciały to piękno wyrażać poprzez poprawną i staranną wymowę.


Nauczyciel: mgr Agnieszka Ciesek

Absolwentka Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Magister pedagogiki o specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna. Jej mocne strony  to sumienność, cierpliwość i dokładność. Jest osobą odpowiedzialną i bardzo kreatywną. Kontakt z dziećmi sprawia jej ogromną radość podobnie jak postępy dzieci oraz ich uśmiech na twarzy.

 

 

 


Nauczyciel: mgr Agnieszka Czupryńska

Nauczyciel Agnieszka Czuprynska

Ukończyła studia magisterskie o specjalności Pedagogika opiekuńcza i pracy socjalnej na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Kolejny etap kształcenia to studia podyplomowe na kierunku Edukacja elementarna- wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. Praca z dziećmi daje jej ogromną satysfakcję. Podążanie za spontanicznością dzieci i ich entuzjazmem sprawiły, że praca z nimi stała się nie tylko jej zawodem ale także ogromną pasją.

 

 

 


Paulina SobczykNauczyciel: mgr Paulina Sobczyk

Ukończyła studia magisterskie na kierunku Rewalidacja z terapią pedagogiczną na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego  w Kielcach oraz studia podyplomowe na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna na Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach. Swoją wiedzę poszerzyła również o studia podyplomowe z Pedagogiki Specjalnej  na kierunku Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera.

Uwielbia pracę z dziećmi. Sprawia jej ona ogromną radość i codziennie przynosi nowe doświadczenia. W swojej pracy podąża za myślą Beaty Pawlikowskiej:

,,Nie dawaj dzieciom gwiazdki z nieba, pozwól im nauczyć się latać, wtedy zobaczą, że za tym pierwszym niebem jest następne, a im mocniej będą musiały się napracować żeby tam dolecieć, tym większa będzie ich radość po dotarciu do celu…”


Nauczyciel: mgr Ewelina Milcarz

Ewelina Milcarz

Jest absolwentką studiów magisterskich na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończyła kierunek Pedagogika. Specjalizacja pierwszego stopnia to Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną. Specjalizacja drugiego stopnia to Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z terapią pedagogiczną. Dzięki licznym praktykom organizowanym przez uczelnię nabyła doświadczenie w pracy z dziećmi. Swoją karierę zawodową rozpoczęła pracą w żłobku. Obecnie wychowawca grupy „Poszukiwaczy” oraz lektor języka francuskiego.

 
 
 
 

 


Magdalena BaranskaNauczyciel: mgr Magdalena Mogielska

Absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończyła kierunek pedagogiczny o specjalności Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego. Nadal podnosi swoje kwalifikacje kontynuując studia magisterskie na tym samym kierunku. Dodatkowo odbyła kurs kierownika wycieczek szkolnych. Dzięki licznym praktykom organizowanym przez uczelnię nabyła cenne doświadczenie w pracy z dziećmi. Jest osobą sumienną i dokładną , która kieruje się indywidualnym podejściem do dziecka oraz wspieraniem go w drodze do osiągnięcia sukcesów. Obecnie pracuje jako nauczyciel w grupie „Naukowców”.

 


Patrycja Ogonowska zdjęcieNauczyciel: Mgr Patrycja Ogonowska

Absolwentka studiów pedagogicznych o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza na UJK Kielce i WŚ Kielce oraz studiów podyplomowych Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna –WŚ Kielce .Ukończyła kursy: Rozwój Motoryki Małej, Zmysłoterapia – rozwój sensoryczny oraz Bajkoterapię.

Praca z dziećmi to jej pasja dzięki której rozwija swoje skrzydła. W swojej pracy kieruję się mottem: Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż mi, a zapamiętam, Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.

Swoje doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła jako opiekun w Żłobku.

Obecnie wychowawca w grupie Poszukiwaczy.


Zdjęcie Joanna KabałaNauczyciel: mgr Joanna Kabała

Absolwenta Wszechnicy Świętokrzyskiej, na której uzyskała tytuł magistra pedagogiki ze specjalnością edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Zawsze uśmiechnięta, pełna pozytywnej energii, kreatywna ze świetnym podejściem do najmłodszych. 

 Posiada zdolności muzyczne, które szlifował w szkole muzycznej. Według niej zajęcia muzyczne to idealna okazja do aktywizowania dzieci. Ukończyła szkolenie aktywnego słuchania muzyki metodą Batti Strauss i swoją wiedzę przekazuje podczas ciekawych zajęć z przedszkolakami. 

 


Katarzyna BełtowskaNauczyciel: mgr Katarzyna Bełtowska

Jest nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej , posiada również tytuł licencjata z filologii angielskiej. Studia magisterskie ukończyła na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Posiada także kurs oligofrenopedagogiki. Jest osobą otwartą, spokojną, szczerą i zabawną. Dzięki doświadczeniu zawodowemu, bardzo łatwo nawiązuje kontakt z dziećmi. Praca z podopiecznymi sprawia jej ogromną przyjemność. Cały czas stara się rozwijać zawodowo i wdrażać w proces nauczania coraz to nowe pomysły, które owocują rewelacyjnymi osiągnięciami podopiecznych.