mc starodomaszowska frontW związku z rosnącym wciąż zainteresowaniem mieszkańców Kielc miejscami w Mini College, w styczniu 2017 r. został uruchomiony kolejny oddział w nowoczesnym i nowym lokalu przy ul.Starodomaszowskiej 20. Zostały tu utworzone kolejne cztery grupy, w jednej z nich przez rok realizowany był projekt unijny „Naukowe Przedszkole”. Pomieszczenia przedszkolne, jasne i przestronne są odpowiednio wyposażenie (w tym środki dydaktyczne), pozwalają na realizację przyjętych programów. Dzięki profesjonalnym narzędziom dydaktycznym, przedszkolna kadra w kompetentny i efektywny sposób pozwala dzieciom odkrywać świat. Wnętrza naszego przedszkola są bezpieczne, nowoczesne i funkcjonalne. Materiały użyte do wykończenia sal posiadają odpowiednie certyfikaty i są przystosowane do użytkowania przez dzieci w określonych przedziałach wiekowych.Przedszkole zapewnia wszystkim dzieciom warunki do wszechstronnego rozwoju w atmosferze akceptacji i szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Dzieci zdobywają tu nie tylko wiedzę, ale odkrywają i rozwijają swoje zainteresowania oraz talenty, uczą się samodzielności w działaniu i myśleniu, nawiązywania prawidłowych relacji społecznych, zdobywają doświadczenia pomagające w rozwiązywaniu problemów i radzeniu sobie w różnych sytuacjach. Naszą kadrę tworzą wykształceni i zaangażowani nauczyciele oraz specjaliści. Przedszkole Mini College jest placówką integracyjną, otwartą na dzieci z różnymi stopniami niepełnosprawności i orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, którym zapewni wszechstronną, specjalistyczną pomoc. Mini College działa w oparciu o najlepsze wzorce, doświadczoną kadrę i sprawdzone procedury, a priorytetem jest radość dzieci i zadowolenie rodziców. Dzieci i ich potrzeby inspirują kadrę, gwarantującą swoim podopiecznym bezpieczne, szczęśliwe dzieciństwo i prawidłowy rozwój, ze zwróceniem szczególnej uwagi na ich indywidualne potrzeby i talenty.
W Mini College dzieci nie wiedzą co to nuda i spędzają czas bardzo aktywnie na różnorodnych , ciekawych zajęciach dodatkowych:
na rytmice – uczą się dostrzegać i naśladować rytmy, odkrywają nowe instrumenty, na których tworzą własną muzykę oraz śpiewają piosenki
na karate – ćwiczą i doskonalą sprawność ruchową , wzmacniają mięśnie i uczą się samodyscypliny
na języku angielskim – w radosnej atmosferze zabaw i gier poznają język angielski, najbardziej przydatne zwroty i słownictwo oraz masę piosenek
na dogoterapii – wraz ze swoimi czworonożnym przyjacielem uczą się opieki nad zwierzętami, wzmacniają więzi emocjonalne oraz po prostu dobrze się bawią
na zajęciach tanecznych – kształtują koordynację i pamięć ruchową, świadomość własnego ciała czerpiąc z tego ogromną przyjemność.W każdej placówce Mini College College oprócz podstawy programowej wychowania przedszkolnego MEN realizowany jest autorski program edukacyjny pt. „Naukowe przedszkole”, który uzyskał patronat honorowy Ministra Edukacji Narodowej. Podczas cyklicznych zajęć przedszkolaki doświadczają, eksperymentują i odkrywają tajemnice otaczającego nas świata, świetnie się przy tym bawiąc.

Wpisy do ewidencji placówek oświatowych:

Oferta Przedszkola:

 • Zajęcia wynikające z realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego – w tym roczne przygotowanie przedszkolne do podjęcia nauki w szkole („0”)
 • Zajęcia naukowe – realizacja programu autorskiego „Naukowe Przedszkole”
 • Język angielski – codziennie, w różnych sytuacjach edukacyjnych, raz w tygodniu
  w formie lektoratu
 • Karate
 • Rytmika
 • Dogoterapia
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Zajęcia specjalistyczne dla dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych – realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii wczesnego wspomagania rozwoju
 • Logopeda – zajęcia profilaktyczne grupowe oraz zajęcia terapeutyczne w małych zespołach (zamiennie)
 • Psycholog – obserwacje prowadzone w grupach, konsultacje/dyżury dla rodziców
 • Bajkoterapia
 • Zajęcia taneczne (dodatkowo płatne)
 • Wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, koncerty, teatrzyki i inne

Karate – zajęcia mają na celu wszechstronny rozwój cech motorycznych i psychicznych dziecka wykorzystując przy tym ćwiczenia gimnastyczne oraz różne zabawy. Ma to na celu naukę postaw, bloków, uderzeń oraz kopnięć. Karate to nie tylko sztuka walki, karate to dyscyplina, sprawność ciała i ducha, kształtowanie charakteru, przyjaźnie, karate to droga, którą raz obraną chcemy iść do końca życia. To także nauka samodyscypliny, koncentracji oraz doskonalenia swojego charakteru. Karate uczy dojrzałości i skupienia, to ćwiczenia ogólnorozwojowe, nauka etykiety, a także zabawy ruchowe. Pozwalają one dzieciom na harmonijny rozwój psychofizyczny i wspólną zabawę z rówieśnikami.

Czesne: 400 zł

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 • 7:00 – 8:00  schodzenie się dzieci, zabawy dowolne – indywidualne i zespołowe służące realizacji pomysłów dzieci, zgodne z zainteresowaniami, w wybranych kącikach tematycznych, rysowanie, zabawy ruchowe, zabawy w kole i przy muzyce;
 • 08:00 – 08:30 praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, wychowawczym i wyrównawczym; praca z dzieckiem zdolnym; indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka, indywidualne zajęcia z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; gry dydaktyczne, zabawy integracyjne;
 • 08:30 – 09:00 czynności porządkowe w sali, ćwiczenia poranne, elementy integracji sensorycznej; zabiegi higieniczne;
 • 09:00 – 09:30 śniadanie; wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków; mycie zębów
 • 09:30 –11:45 zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową: realizacja zadań edukacyjnych, w różnych sferach aktywności dziecka, dostosowanych do jego możliwości (praca grupowa, zespołowa, indywidualna); działania inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, plastycznej, muzycznej, językowej, matematycznej; inspirowanie dziecka do podejmowania zabaw tematycznych, badawczych i ruchowych; zajęcia rewalidacji indywidualnej; zabawy zorganizowane i swobodne w sali przedszkolnej lub ogrodzie przedszkolnym oraz spacery i wycieczki;
 • 11:45 – 12:00 czynności porządkowo – higieniczne, przygotowanie do obiadu;
 • 12:00 – 12:30 obiad;
 • 12:30 – 14:00 relaksacja przy muzyce: dzieci młodsze: odpoczynek poobiedni, leżakowanie połączone ze słuchaniem bajek; dzieci starsze: zabawy relaksacyjne, słuchowiska słowno-muzyczne; zajęcia dodatkowe: język angielski, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne, artystyczne, teatralne, taneczne, karate, judo; zindywidualizowana praca reedukacyjna;
 • 14:00 – 14:15 podwieczorek; kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych;
 • 14:15 – 17:00 kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy dydaktyczne, czytanie literatury dziecięcej; aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe, układanki, gry, zajęcia w małych zespołach; zabawy integracyjne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym; kontakty indywidualne z rodzicami (w miarę potrzeb i oczekiwań); czynności porządkowo – gospodarcze w sali;

Dyrektor i nauczyciel: mgr Patrycja Zagnińska

Patrycja Zagińska
Absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku pedagogika, specjalność: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną oraz Zarządzanie oświatą. Nauczyciel mianowany.

W swojej pracy wykorzystuje umiejętności i wiedzę zdobytą podczas kursów (m. in. „Pedagogika zabawy”, „Opiekun szkolnych i przedszkolnych zespołów tanecznych I i II stopnia”, „Zabawy w kręgu” „Trening Umiejętności Społecznych). Praca z dziećmi sprawia jej ogromną satysfakcję. Pełna radości próbuje zarazić uśmiechem swoich wychowanków, bo „kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. To dzieci inspirują ją do działania, pobudzają wyobraźnię dzięki czemu jest spontaniczna, uśmiechnięta i otwarta na nowe pomysły. W pracy z dziećmi kładzie duży nacisk na rozwój zdolności językowych i matematycznych.

Aktywna i kreatywna jako nauczyciel wychowawca, a także nauczyciel języka angielskiego wszystkich grup w placówce. Jest osobą radosną, ciepłą i wrażliwą na potrzeby małego człowieka. Prywatnie mama Mai


Doradca metodyczny: mgr Barbara Luścińska

Pedagog, terapeuta, nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem pracy. Absolwentka studiów magisterskich w zakresie Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz podyplomowych, w zakresie Zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, a także Terapii pedagogicznej, Kreatywności w pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym i przedszkolnym, deficytami rozwojowymi oraz Zarządzania oświatą i Zarządzania zasobami ludzkimi. Dodatkowo ukończone kierunki to Oligofrenopedagogika oraz Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Jako doradca metodyczny pomaga tworzyć optymalne warunki dla rozwoju i nauki dzieci, wspierając merytorycznie i metodycznie wiedzę nauczycieli i ich umiejętności w kontekście realizacji celów i zadań jakie stoją przed placówkami Mini College. Jako dyrektor placówki w Kielcach organizuje i wdraża programy i procesy edukacyjne. Dba o to, by zarówno w edukacji, jak również w wychowaniu pozostawić dziecku przestrzeń dla jego własnych odkryć. Współtworzy przyjazne miejsce, w którym dzieci rozpoczynają swoją pierwszą edukację i gdzie pod serdeczną opieką wykwalifikowanej kadry z radością poznają świat, zdobywają nowe umiejętności. Życzliwa, otwarta i kreatywna dba o podnoszenie jakości pracy przedszkola w obszarze kształcenia, wychowania, opieki i organizacji. Współtworzy miejsca, w których dzieci czują się bezpieczne i szczęśliwe, gdzie panuje atmosfera szacunku i akceptacji, gdzie każdy czuje się potrzebny.


Nauczyciel i lektor: mgr inż. Katarzyna Lipa

Kasia LipaAbsolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, przekładoznawstwa w Wyższej Szkole Umiejętności, finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz zarządzania na Politechnice Świętokrzyskiej. Jest współautorką i nauczycielem realizującym sztandarowy program przedszkola Mini College „Naukowe przedszkole”. Z wielkim zaangażowaniem dba o to, by „dociekanie naukowe” przedszkolaków stanowiło pełną atrakcji okazję do rozwijania szeregu umiejętności. Działaniom małych naukowców towarzyszy ekscytacja odkrywania oraz radość doświadczania. Program edukacyjny „Naukowe przedszkole” uzyskał patronat honorowy Ministra Edukacji Narodowej.

Troskliwa i serdeczna, jest idealną osobą do wprowadzania przedszkolaków w krainę języka obcego. Pragnie, aby zajęcia były dla dzieci przyjemną zabawą, a język angielski naturalnym sposobem porozumiewania się. W swojej pracy wykorzystuje najnowsze koncepcje i metody, które sprawiają, że dzieci poznają świat wszechstronnie i wielozmysłowo. Ciepły, twórczy nauczyciel, który wykonuje swój zawód z wielką pasją i ogromnym sercem dla każdego dziecka.


Nauczyciel: mgr Katarzyna Michalska

Katarzyna Michalska

Jest absolwentką Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku pedagogika o specjalności resocjalizacja i profilaktyka społeczna. Skończyła również studia podyplomowe z Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Zdobywała doświadczenia jako  wolontariuszka ŚCPiE w Kielcach (grupa dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi). Ukończyła wiele dokształcających kursów i szkoleń z zakresu pedagogiki niedostosowania i wykluczenia społecznego, które są przydatne w pracy nauczyciela. Bardzo lubi pracę z dziećmi, gdyż daje jej ona dużo radości, zwłaszcza jeśli podopieczni pokonują swoje słabości w dążeniu do wyznaczonego celu. Jest osobą twórczą o ciepłym, wesołym usposobieniu. Wierzy w to, iż dzieci poprzez zabawę i poznawanie świata rozwijają własną osobowość i charakter. Obserwacja tego procesu jest dla niej źródłem wielkiej przyjemności. Jest szczęśliwą żoną i matką. Prywatnie uwielbia śpiewać,a relaksuje się przy domowych obowiązkach i pracach ogrodowych.
 

 

Magdalena SzymkiewiczNauczyciel, pedagog specjalny: mgr Magdalena Szymkiewicz

Magister Politologii z Przygotowaniem Pedagogicznym na Wydziale Zarządzania i Marketingu Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach (obecne UJK). Absolwentka studiów podyplomowych Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z elementami Terapii Pedagogicznej w Świętokrzyskiej Szkole Wyższej w Kielcach. Ukończyła studia podyplomowe Integracja Sensoryczna w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu. Ukończyła studia podyplomowe z Oligofrenopedagogiki w Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach. Ukończyła kursy Terapeuta cień z dzieckiem z Autyzmem i ZA w Warszawie, Terapia Ręki w CWRO w Warszawie, Stosowana Analiza zachowań w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem. Stale poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach, wykorzystując ją w pracy z dziećmi. Doświadczenie zdobywała w Warszawie pracując w Przedszkolu Integracyjnym jako wychowawca oraz w Poradniach Integracji Sensorycznej jako terapeuta. Posiada 15 letnie doświadczenie (nie tylko zawodowe) w pracy z dziećmi. Łatwo nawiązuje kontakt z dziećmi, zawsze uśmiechnięta i pełna optymizmu.


Nauczyciel: mgr Emilia Hucał

Emilia Hucał
Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach na wydziale Pedagogicznym i Artystycznym o kierunku: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego.Praca z dziećmi jest jej pasją, a ich uśmiech największą nagrodą. Stara się być dla swoich podopiecznych nie tylko nauczycielem, ale również partnerem i przyjacielem. Chce, aby każdy dzień dziecka spędzony w przedszkolu przyniósł mu wiele radości i wpłynął na jego wszechstronny rozwój. W swojej pracy otacza dzieci troską oraz zrozumieniem, zawsze z uśmiechem. Prywatnie jest mamą dwóch chłopców: Filipa i Dominika.

 

 


Nauczyciel: mgr sztuki Małgorzata Gładysz-Rzadkowska

Gladysz RzadkowskaAbsolwentka studiów pedagogicznych i artystycznych na kierunku:

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz absolwentka studiów podyplomowych na kierunku: Edukacja elementarna- wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne – Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu.

Stara się odkrywać w każdym dziecku jego własną twórczość artystyczną oraz kreatywność, której nie można nauczyć trzeba ją rozbudzić i zakorzenić. „Każde dziecko jest artystą. Problem w tym, jak pozostać artystą, kiedy się dorośnie” – Pablo Picasso Twórczość artystyczna jest jedną z wielu form działalności dziecka w wieku przedszkolnym. Działalność plastyczna dla niektórych dzieci może być terapią, dla innych realizowaniem siebie i rozwijaniem talentów, ale przede wszystkim powinna być dla nich znakomitą zabawą.

W mojej pracy kieruje się słowami Janusza Korczaka:
„W wychowaniu kieruję się sercem. Patrzę na dziecko sercem.
Dostrzegam serce w dziecku i dziecko w sercu. Jego i swoim.”

 


Aleksandra ŻurawskiaNauczyciel: mgr Aleksandra Żurawska

Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. Magister sztuki na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Absolwentka Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Krakowie na wydziale instrumentalnym. Gra na trąbce, fortepianie oraz organach. Uczestniczyła na różnych kursach oraz warsztatach. Pracę z dziećmi rozpoczęła już w czasie studiów odbywając liczne praktyki, a także podejmując pracę, jako instruktor rytmiki. Bardzo łatwo nawiązuje kontakt z dziećmi. Jest osobą cierpliwą, otwartą, opiekuńczą. Praca z dziećmi daje jej wiele radości i satysfakcji. W swojej pracy kładzie nacisk na rozwój muzykalności już od najmłodszych lat. Spełnia się jako nauczyciel wychowawca, prowadząc również zajęcia z rytmiki i umuzykalniania dla wszystkich grup w przedszkolu.

 


Nauczyciel pedagog specjany: mgr Ilona Konczewska

Ilona Konczewska

 
Absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, magister Pedagogiki wychowawczo-opiekuńczej. Ukończyła  studia podyplomowe z zakresu Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz dietetyki. Posiada kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli w zakresie oligofrenopedagogiki, aktualnie pełni funkcję nauczyciela wspomagającego. W ostatnim czasie jako pedagog specjalny podwyższyła swoje kwalifikacje zawodowe kończąc studia podyplomowe na kierunku Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera Jest również instruktorem sportu – specjalizacja fitness. Od dziecka związana ze sportem, uwielbia ruch i wysiłek. Pełna energii i ciepła, zawsze uśmiechnięta, szybko nawiązuje dobre kontakty z ludźmi. Kieruje się zasadą „ Potrafisz więcej niż myślisz, trening czyni mistrza ” i stara się zaszczepić ją u innych.
 
 
 

 

Karolina KotwaNauczyciel, pedagog specjalny, logopeda: mgr Karolina Kotwa

Studentka 5 roku Logopedii w Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach. Ukończyła pierwszy stopień studiów na kierunku Pedagogika Specjalna, specjalność Logopedia. Skończyła studia podyplomowe na kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna.

Odkąd sięga pamięcią zawsze chciała opiekować się małymi dziećmi. Jako studentka była wolontariuszką w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach oraz Stowarzyszeniu „Bezpieczny Dom”.

Wybór zawodowej drogi jest efektem wieloletnich poszukiwań, jak umiejętnie połączyć zawód z pasją. Praca z dziećmi wymaga nie tylko wielkiej cierpliwości, ale i kreatywności, dlatego konieczne jest ciągłe poszerzanie swoich kwalifikacji i umiejętności. Uczestniczyła w licznych szkoleniach, m.in.: Logorytmika, Jogopedia, Wychowawca kolonijny, Symultaniczno – Sekwencyjna Nauka Czytania jako jeden z elementów Metody Krakowskiej oraz Melorytmiczna koncepcja wspomagająca naukę czytania „Muzykę słyszymy – litery widzimy”.

Jako nauczyciel stara się zaszczepić w dzieciach potrzeby doświadczania i poznawania. Chciałaby, żeby dzięki niej dzieci lepiej rozumiały otaczający je świat, by same odkrywały odpowiedzi na pytania, które je nurtują, by były samodzielne i miały wiarę we własne możliwości. Przebywając z dziećmi nauczyła się patrzeć na świat ich oczami oraz jednocześnie tłumaczyć to, co nowe i niezrozumiałe. Niezwykle ważne dla niej jest rozbudzanie ciekawości i wyobraźni podopiecznych, bowiem jak powiedział Albert Einstein ,,Wyobraźnia bez wiedzy może stworzyć rzeczy piękne. Wiedza bez wyobraźni najwyżej doskonałe.”


Natalia KselNauczyciel: mgr Natalia Ksel

Ukończyła studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Absolwentka Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Krakowie na wydziale instrumentalnym w klasie wiolonczeli. Aktualnie studentka studiów podyplomowych na kierunku Edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. Pracę z dziećmi rozpoczęła już na studiach prowadząc zajęcia muzyczno-ruchowe z najmłodszymi. Jest osobą pogodną i cierpliwą. Stara się aby każdy dzień dziecka w przedszkolu był przepełniony radością. Bardzo lubi pracę z dziećmi, przede wszystkim wspólne zabawy umuzykalniające przy których rozwijają one swoje muzyczne zdolności, ale i świetnie się bawią. Wielką satysfakcję sprawia jej obserwowanie postępów młodych ludzi w nauce oraz przekazywanie  im swojej wiedzy.


Mgr Justyna GłowaczNauczyciel, pedagog specjalny: mgr Justyna Głowacz

Absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku pedagogika, specjalność Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z terapią pedagogiczną.  W dalszym ciągu podwyższa swoje kwalifikacje zawodowe na studiach podyplomowych na kierunku Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera .

W trakcie pracy pogłębiałam swoją wiedzę oraz umiejętności zawodowe poprzez udział w różnych formach szkolenia zawodowego między innymi: Ruch Rozwijający wg Weroniki Sherborne, Melorytmiczna koncepcja wspomagająca naukę czytania „Muzykę słyszymy – litery widzimy”, czy też Symultaniczno – Sekwencyjną Nauka Czytania jako jeden z elementów Metody Krakowskiej.

Praca z dziećmi jest moją pasją. Codziennie uczę się od nich nowych rzeczy. Do każdego dziecka podchodzę indywidualnie, uwzględniając jego możliwości. Widząc jak się rozwijają i cieszą każdą chwilą spędzoną w przedszkolu wiem, że moja praca ma sens. Zadowolenie i uśmiech dziecka jest najlepszą nagrodą jaką można otrzymać. W swojej pracy staram się otaczać dzieci troską oraz zrozumieniem. Rozbudzać ich indywidualne zainteresowania i umiejętności.

 


Nauczyciel wychowania przedszkolnego: Beata Ptak

Absolwentka Wszechnicy Świętokrzyskiej.

Ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku, Pedagogika, specjalność Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna. Nadal podnosi swoje kwalifikacje kontynuując studia magisterskie na tym samym kierunku. Dzięki licznym praktykom i warsztatom nabyła cenne doświadczenie w pracy z dziećmi. Jest osobą cierpliwą i pracowitą.

„W swojej pracy staram się podchodzić do każdego dziecka indywidualnie uwzględniając ich potrzeby. Praca z dziećmi sprawia, że jestem otwarta na poznawanie nowych rzeczy, zdobywanie nowych doświadczeń. Każdy dzień jest inny i niepowtarzalny, pełen ciekawych historii. Uwielbiam pracę z dziećmi – ich energia jest zaraźliwa.”


Nauczyciel, pedagog specjalny: mgr Wiktoria Ołubiec

Absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego. Nadal pod podwyższa swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych Pedagogika specjalna – Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu.

Swoje doświadczenie zdobywała biorąc udział w praktykach studenckich, które odbywały się w szkole oraz przedszkolu. Pracowała jako opiekun grupy na koloniach oraz udzielała korepetycji z języka angielskiego dla najmłodszych.

Jest osobą szczerą, cierpliwą i pełną empatii. Łatwo nawiązuje kontakty z dziećmi. Do każdego dziecka stara się podejść indywidualnie i zrozumieć ich potrzeby.

Kieruje się zasadą „Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz to dokonać”- Walt Disney

Prywatnie lubi górskie wędrówki oraz relaksuje się przy słuchaniu muzyki.

 


Nauczyciel wspomagający: mgr Aleksandra Białek

Absolwentka  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku Pedagogika o specjalności Doradztwo zawodowe i personalne. Skończyła studia podyplomowe – Pedagogika specjalna – edukacja, terapia i wspomaganie osób ze spektrum autyzmu. Szlifowała swoje umiejętności odbywając praktyki w przedszkolu.

Aleksandra szybko nawiązuję kontakt z dziećmi. Jest osobą cierpliwą , pełną empatii do drugiej osoby. W swojej pracy stara się do każdego dziecka podejść indywidualnie. Zadowolenie i uśmiech dziecka jest najlepszą nagrodą.

Jej ulubionym mottem są słowa Janusza Korczaka „ Dzieci rodzą się ze skrzydłami, nauczyciele pomagają im je rozwinąć”.

 


Logopeda: mgr Dominika Dziedzic

Absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Magister Zintegrowanej Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej z terapią pedagogiczną. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku logopedia ogólna, kurs pedagogiki Marii Montessori, kurs na trenera Odysei Umysłu, kurs technik pamięciowych, kurs pedagogiki zabawy, I stopień ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.

Zawsze miała bardzo dobry kontakt z dziećmi. Już w czasie studiów udzielała się w  „Wolontariacie Studenckim- Projektor” – organizowała wakacyjny wypoczynek dzieciom, prowadziła warsztaty dla dzieci. Była trenerem nauki technik pamięciowych.

W swojej pracy do każdego dziecka podchodzi indywidualnie i z szacunkiem. Logopedia jest jej pasją.