Naukowe Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Mini College w Kielcach znajdujące się przy ul. Klonowej 67 wyposażone jest według najwyższych standardów, zapewniając naszym małym wychowankom najlepsze warunki do edukacji i zabawy. Przestronne i widne sale, dostosowane są do potrzeb także dzieci niepełnosprawnych. Placówka posiada sale do prowadzenia zajęć terapeutycznych dla dzieci o różnych stopniach niepełnosprawności oraz z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Przedszkole Mini College jako placówka integracyjna z radością wita zarówno dzieci zdrowe, jak i niepełnosprawne. Edukacja w takiej formie przynosi nie tylko korzyści dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, ale również dla dzieci zdrowych. Uczy tolerancji, empatii i życzliwości. Dzięki ścisłej współpracy nauczycieli, psychologa, logopedy i innych specjalistów wypracowane zostały działania wspierające, które przyniosą efekty w dalszej edukacji. Przedszkole posiada w swojej ofercie edukacyjnej sztandarowy program „Naukowe przedszkole”, realizowany pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Polega on na prowadzeniu cyklicznych zajęć naukowych dla dzieci w wieku przedszkolnym. Podczas zajęć dzieci będą mogły wykonać mnóstwo eksperymentów i doświadczeń. W cenie czesnego są również zajęcia z rytmiki, dogoterapii oraz karate.

Wpisy do ewidencji placówek oświatowych:

Oferta Przedszkola:

 • Zajęcia wynikające z realizacji podstawy programowej;
 • Zajęcia naukowe;
 • Język angielski;
 • Karate;
 • Rytmika,
 • Dogoterapia;
 • Logopedia grupowa;
 • Zajęcia Karate
 • Zajęcia specjalistyczne dla dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych – realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii wczesnego wspomagania rozwoju
 • Zajęcia taneczne (dodatkowo płatne)
 • Wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, koncerty, teatrzyki i inne

Zajęcia mają na celu wszechstronny rozwój cech motorycznych i psychicznych dziecka wykorzystując przy tym ćwiczenia gimnastyczne oraz różne zabawy. Ma to na celu naukę postaw, bloków, uderzeń oraz kopnięć. Karate to nie tylko sztuka walki, Karate to dyscyplina, sprawność ciała i ducha, kształtowanie charakteru, przyjaźnie, Karate to droga, którą raz obraną chcemy iść do końca życia.

Karate – zajęcia mają na celu wszechstronny rozwój cech motorycznych i psychicznych dziecka wykorzystując przy tym ćwiczenia gimnastyczne oraz różne zabawy. Ma to na celu naukę postaw, bloków, uderzeń oraz kopnięć. Karate to nie tylko sztuka walki, karate to dyscyplina, sprawność ciała i ducha, kształtowanie charakteru, przyjaźnie, karate to droga, którą raz obraną chcemy iść do końca życia. To także nauka samodyscypliny, koncentracji oraz doskonalenia swojego charakteru. Karate uczy dojrzałości i skupienia, to ćwiczenia ogólnorozwojowe, nauka etykiety, a także zabawy ruchowe. Pozwalają one dzieciom na harmonijny rozwój psychofizyczny i wspólną zabawę z rówieśnikami.

Czesne: 400 zł

Wyprawka: 220 zł

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 • 7:00 – 8:00  schodzenie się dzieci, zabawy dowolne – indywidualne i zespołowe służące realizacji pomysłów dzieci, zgodne z zainteresowaniami, w wybranych kącikach tematycznych, rysowanie, zabawy ruchowe, zabawy w kole i przy muzyce;
 • 08:00 – 08:30 praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, wychowawczym i wyrównawczym; praca z dzieckiem zdolnym; indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka, indywidualne zajęcia z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; gry dydaktyczne, zabawy integracyjne;
 • 08:30 – 09:00 czynności porządkowe w sali, ćwiczenia poranne, elementy integracji sensorycznej; zabiegi higieniczne;
 • 09:00 – 09:30 śniadanie; wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków; mycie zębów
 • 09:30 –11:45 zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową: realizacja zadań edukacyjnych, w różnych sferach aktywności dziecka, dostosowanych do jego możliwości (praca grupowa, zespołowa, indywidualna); działania inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, plastycznej, muzycznej, językowej, matematycznej; inspirowanie dziecka do podejmowania zabaw tematycznych, badawczych i ruchowych; zajęcia rewalidacji indywidualnej; zabawy zorganizowane i swobodne w sali przedszkolnej lub ogrodzie przedszkolnym oraz spacery i wycieczki;
 • 11:45 – 12:00 czynności porządkowo – higieniczne, przygotowanie do obiadu;
 • 12:00 – 12:30 obiad;
 • 12:30 – 14:00 relaksacja przy muzyce: dzieci młodsze: odpoczynek poobiedni, leżakowanie połączone ze słuchaniem bajek; dzieci starsze: zabawy relaksacyjne, słuchowiska słowno-muzyczne; zajęcia dodatkowe: język angielski, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne, artystyczne, teatralne, taneczne, karate, judo; zindywidualizowana praca reedukacyjna;
 • 14:00 – 14:15 podwieczorek; kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych;
 • 14:15 – 17:00 kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy dydaktyczne, czytanie literatury dziecięcej; aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe, układanki, gry, zajęcia w małych zespołach; zabawy integracyjne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym;
  kontakty indywidualne z rodzicami (w miarę potrzeb i oczekiwań); czynności porządkowo – gospodarcze w sali;

Dyrektor: mgr Monika Wójcicka

Dyrektor: mgr Monika Wójcicka

Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.

Ukończyła studia podyplomowe w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, oligofrenopedagogiki, edukacji, terapii i wspomagania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz zarządzania oświatą.

Systematycznie podnosi swoją wiedzę na licznych szkoleniach, webinarach i kursach min.:

 • Terapeuta ręki I i II stopnia.
 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania Jagody Cieszyńskiej
 • Wychowawca kolonii
 • Literatura dla przedszkolaków- w teorii i praktyce
 • Animator zabaw dziecięcych
 • Drama w pracy z dzieckiem nieśmiałym

Jest osobą troskliwą, serdeczną, odpowiedzialną i kochającą dzieci. Pracę z nimi traktuje jak misję i z ogromną pasją wypełnia ją każdego dnia.


Justyna RóżycNauczyciel: mgr Justyna Różyc

Ukończyła studia licencjackie na kierunku pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z gimnastyką korekcyjno – kompensacyjną na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Aktualnie podnosi swoje kwalifikacje na studiach magisterskich na kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Posiada liczne kursy, min. kurs animatora z zakresu pedagogiki zabawy, kurs Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, kurs wychowawcy wypoczynku. Cechuje mnie życzliwość, wrażliwość, opanowanie i cierpliwość. Praca z dziećmi sprawia mi ogromną satysfakcję oraz radość. Pragnę, aby każde dziecko czuło się w przedszkolu szczęśliwe i bezpieczne.

 


Małgorzata SzymańskaNauczyciel: mgr Małgorzata Szymańska

Absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z terapią pedagogiczną. Obecnie podnosi swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych z pedagogiki specjalnej -edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Ukończyła wiele kursów i szkoleń m.in. Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne, Przygotowanie do nauki programowania unplugged, Animator przyjęć dla dzieci. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi.

 

 


Nauczyciel, rewalidator, terapeuta: mgr Marzena Morawiecka

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im Jana Matejki w Krakowie wydziału Form Przemysłowych. Dodatkowo ukończyłam studia podyplomowe na kierunku Pedagogika specjalna. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Posiadam również dyplom z Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Jestem certyfikowanym terapeutą ręki I i II stopnia.
Obecnie podnoszę swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych na kierunku:
Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera.

Fascynuje mnie niezwykły świat moich niezwykłych dzieci, uwielbiam ich uczyć, wspierać rozwój uwzględniając ich wyjątkowość i specjalne potrzeby.

Uśmiech i zaufanie jakie otrzymuję od moich podopiecznych jest dla mnie największą nagrodą. Stale poszerzam swoją wiedzę korzystając ze szkoleń oraz literatury dotyczącej autyzmu i innych zaburzeń.


Jolanta OwczarekNauczyciel: Jolanta Owczarek

Ukończyłam studia licencjackie na kierunku pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z plastyką na Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego w Krakowie. Aktualnie podnoszę swoje kwalifikacje na studiach magisterskich.

Jestem osobą pogodną i otwartą. Praca z przedszkolakami jest dla mnie nieustanną inspiracją i wyzwaniem do poszerzania własnych horyzontów. Od zawsze łatwo nawiązywałam kontakt z dziećmi, a uśmiech na ich twarzy jest dla mnie największą nagrodą.

 

 


Nauczyciel, rewalidator: mgr Milena Kuza

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Pedagogika, specjalność: Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z gimnastyką korekcyjno- kompensacyjną oraz terapią pedagogiczną na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończyłam studia podyplomowe na kierunku Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.  Obecnie podnoszę swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych z pedagogiki specjalnej -edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Ukończyłam kurs z zakresu pierwszej pomocy, pedagogiki poprzez zabawę oraz kurs kierownika wycieczek szkolnych.

Jestem osobą pomocną, otwartą, która tryska optymizmem. Praca z dziećmi od zawsze była moim marzeniem, w którym mogę się spełniać.

 


Nauczyciel: mgr Agnieszka Walkiewicz

Absolwentka filologii germańskiej na Uniwersytecie im. Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie.
Ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
Jest osobą sumienną, troskliwą i odpowiedzialną, dba o zapewnienie każdemu dziecku poczucia bezpieczeństwa oraz jak najlepszych warunków do rozwoju we wszystkich płaszczyznach.
Swoją wiedzę poszerza poprzez uczestnictwo w różnych szkoleniach.

W swojej pracy kieruje się mottem J. Korczaka:
„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie-naucz, jeśli nie wie-wytłumacz, jeśli nie może-pomóż”