jurajskaNaukowe Przedszkole Integracyjne Mini College w Kielcach przy ulicy Jurajskiej 1C/U17 na osiedlu Ślichowice.

Do przedszkola mogą uczestniczyć dzieci od 2,5 lat do 6 lat. W przedszkolu dzieci realizują Roczne Obowiązkowe Przygotowanie Przedszkolne.

Przedszkole jest bardzo nowoczesne i wyposażone według najwyższych standardów. Obiekt jest widny, bezpieczny i przyjazny również dla osób niepełnosprawnych.

Placówka składa się z czterech dużych i przestronnych sal, które pomieszczą 80 dzieci. Posiada gabinet do zajęć Integracji Sensorycznej wyposażony w specjalistyczny sprzęt. Dzięki, temu będzie można stymulować zaburzenia sensoryczne u dzieci. Przewidziano także miejsce na prowadzenie zajęć indywidualnych, specjalistycznych przez wykwalifikowaną kadrę. Do zabawy na świeżym powietrzu będzie zachęcał nowoczesny i bezpieczny plac zabaw, który niebawem powstanie.

To nowoczesne przedszkole integracyjne jest ogromną szansą prawidłowego rozwoju wszystkich dzieci, również dzieci niepełnosprawnych. Dzieci zdrowe w naturalny sposób będą mogły uczyć się tolerancji, empatii, wrażliwości oraz pomocy innym. Dzieciom z różnymi stopniami niepełnosprawności i orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego zapewnimy wszechstronną pomoc wielu specjalistów w tym logopedy, psychologa, terapeuty SI, czy rehabilitanta. Placówka może współpracować z poradnią psychologiczno- pedagogiczną. Równocześnie dzięki podejmowaniu zróżnicowanych działań terapeutycznych, stosowaniu różnorodnych środków i metod pracy będziemy się starać przygotować dzieci niepełnosprawne do samodzielności w dalszym życiu i do sukcesów na kolejnych etapach edukacji.

Każdy oddział Przedszkola Mini College posiada w swojej ofercie edukacyjnej sztandarowy program „Naukowe przedszkole”, realizowany pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Polega on na prowadzeniu cyklicznych zajęć naukowych dla dzieci w wieku przedszkolnym. Podczas zajęć dzieci będą mogły wykonać mnóstwo eksperymentów i doświadczeń. Przedszkolaki będą mogły poznać podstawowe narzędzia badawcze takie jak: miarka, pipetka, lupa, mikroskop i wiele innych, które z pewnością rozbudzą wyobraźnię najmłodszych.

Przedszkole Mini College proponuje szereg zajęć dodatkowych. Dzieci w przedszkolu będą mogły uczestniczyć w zajęciach z języka angielskiego, karate, zajęć z rytmiki, dogoterapii, czy zajęć z tenisa. Wszystkie te zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę. 

Wpisy do ewidencji placówek oświatowych:

Oferta:

 • Zajęcia wynikające z realizacji podstawy programowej;
 • Zajęcia naukowe;
 • Język angielski;
 • Karate;
 • Rytmika,
 • Dogoterapia;
 • Logopedia grupowa;
 • Dysponujemy salą Integracji Sensorycznej;

Karate – zajęcia mają na celu wszechstronny rozwój cech motorycznych i psychicznych dziecka wykorzystując przy tym ćwiczenia gimnastyczne oraz różne zabawy. Ma to na celu naukę postaw, bloków, uderzeń oraz kopnięć. Karate to nie tylko sztuka walki, karate to dyscyplina, sprawność ciała i ducha, kształtowanie charakteru, przyjaźnie, karate to droga, którą raz obraną chcemy iść do końca życia. To także nauka samodyscypliny, koncentracji oraz doskonalenia swojego charakteru. Karate uczy dojrzałości i skupienia, to ćwiczenia ogólnorozwojowe, nauka etykiety, a także zabawy ruchowe. Pozwalają one dzieciom na harmonijny rozwój psychofizyczny i wspólną zabawę z rówieśnikami.

Czesne: 400 zł

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 •  7:00 – 8:00  schodzenie się dzieci, zabawy dowolne – indywidualne i zespołowe służące realizacji pomysłów dzieci, zgodne z zainteresowaniami, w wybranych kącikach tematycznych, rysowanie, zabawy ruchowe, zabawy w kole i przy muzyce;
 • 08:00 – 08:30 praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, wychowawczym i wyrównawczym; praca z dzieckiem zdolnym; indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka, indywidualne zajęcia z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; gry dydaktyczne, zabawy integracyjne;
 • 08:30 – 09:00 czynności porządkowe w sali, ćwiczenia poranne, elementy integracji sensorycznej; zabiegi higieniczne;
 • 09:00 – 09:30 śniadanie; wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków; mycie zębów
 • 09:30 –11:45 zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową: realizacja zadań edukacyjnych, w różnych sferach aktywności dziecka, dostosowanych do jego możliwości (praca grupowa, zespołowa, indywidualna); działania inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, plastycznej, muzycznej, językowej, matematycznej; inspirowanie dziecka do podejmowania zabaw tematycznych, badawczych i ruchowych; zajęcia rewalidacji indywidualnej; zabawy zorganizowane i swobodne w sali przedszkolnej lub ogrodzie przedszkolnym oraz spacery i wycieczki;
 • 11:45 – 12:00 czynności porządkowo – higieniczne, przygotowanie do obiadu;
 • 12:00 – 12:30 obiad;
 • 12:30 – 14:00 relaksacja przy muzyce: dzieci młodsze: odpoczynek poobiedni, leżakowanie połączone ze słuchaniem bajek; dzieci starsze: zabawy relaksacyjne, słuchowiska słowno-muzyczne; zajęcia dodatkowe: język angielski, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne, artystyczne, teatralne, taneczne, karate, judo; zindywidualizowana praca reedukacyjna;
 • 14:00 – 14:15 podwieczorek; kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych;
 • 14:15 – 17:00 kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy dydaktyczne, czytanie literatury dziecięcej; aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe, układanki, gry, zajęcia w małych zespołach; zabawy integracyjne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym;
  kontakty indywidualne z rodzicami (w miarę potrzeb i oczekiwań); czynności porządkowo – gospodarcze w sali;

Doradca metodyczny: mgr Barbara Luścińska

Pedagog, terapeuta, nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem pracy. Absolwentka studiów magisterskich w zakresie Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz podyplomowych, w zakresie Zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, a także Terapii pedagogicznej, Kreatywności w pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym i przedszkolnym, deficytami rozwojowymi oraz Zarządzania oświatą i Zarządzania zasobami ludzkimi. Dodatkowo ukończone kierunki to Oligofrenopedagogika oraz Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Jako doradca metodyczny pomaga tworzyć optymalne warunki dla rozwoju i nauki dzieci, wspierając merytorycznie i metodycznie wiedzę nauczycieli i ich umiejętności w kontekście realizacji celów i zadań jakie stoją przed placówkami Mini College. Jako dyrektor placówki w Kielcach organizuje i wdraża programy i procesy edukacyjne. Dba o to, by zarówno w edukacji, jak również w wychowaniu pozostawić dziecku przestrzeń dla jego własnych odkryć. Współtworzy przyjazne miejsce, w którym dzieci rozpoczynają swoją pierwszą edukację i gdzie pod serdeczną opieką wykwalifikowanej kadry z radością poznają świat, zdobywają nowe umiejętności. Życzliwa, otwarta i kreatywna dba o podnoszenie jakości pracy przedszkola w obszarze kształcenia, wychowania, opieki i organizacji. Współtworzy miejsca, w których dzieci czują się bezpieczne i szczęśliwe, gdzie panuje atmosfera szacunku i akceptacji, gdzie każdy czuje się potrzebny.


Dyrektor mgr Małgorzata Stępień

 Pedagog, terapeuta, nauczyciel mianowany z wieloletnim doświadczeniem. Magister wychowania muzycznego, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej im, Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Ukończyła studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki, zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, rehabilitacji dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi. Swoje kwalifikacje podnosiła uczestnicząc w różnych kursach i szkoleniach, m. in.

 • Stosowana analiza zachowania: metody pracy z dziećmi z autyzmem
 • Metody stymulacyjne w diagnozie i terapii dzieci z autyzmem
 • Muzyka w terapii i stymulacji rozwoju dzieci niepełnosprawnych
 • Aktywne metody pracy z dzieckiem – muzyka, taniec, plastyka, teatr
 • Rola arteterapii w procesie leczenia i rehabilitacji niepełnosprawnych
 • Moje sylabki – nauka czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną
 • Uczenie zachowań społecznych dzieci z autyzmem
 • Wczesna nauka czytania jako metoda stymulacji rozwoju dziecka
 • Choreoterapia – terapia tańcem
 • Sposoby pracy z trudnym uczniem

Nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, w tym z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na wszystkich etapach edukacyjnych. Jako wicedyrektor organizuje prace w przedszkolu, dba o wysoki standard nauczania i wychowania oraz dobrą atmosferę wśród dzieci i nauczycieli. W placówkach Mini College sprawuje opiekę i wspomaga nauczycieli pracujących z dziećmi objętymi kształceniem specjalnym i wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka. Dużą wagę przywiązuje do indywidualizacji pracy z dzieckiem.


Nauczyciel i lektor: mgr inż. Katarzyna Lipa

Kasia LipaAbsolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, przekładoznawstwa w Wyższej Szkole Umiejętności, finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz zarządzania na Politechnice Świętokrzyskiej. Jest współautorką i nauczycielem realizującym sztandarowy program przedszkola Mini College „Naukowe przedszkole”. Z wielkim zaangażowaniem dba o to, by „dociekanie naukowe” przedszkolaków stanowiło pełną atrakcji okazję do rozwijania szeregu umiejętności. Działaniom małych naukowców towarzyszy ekscytacja odkrywania oraz radość doświadczania. Program edukacyjny „Naukowe przedszkole” uzyskał patronat honorowy Ministra Edukacji Narodowej.

Troskliwa i serdeczna, jest idealną osobą do wprowadzania przedszkolaków w krainę języka obcego. Pragnie, aby zajęcia były dla dzieci przyjemną zabawą, a język angielski naturalnym sposobem porozumiewania się. W swojej pracy wykorzystuje najnowsze koncepcje i metody, które sprawiają, że dzieci poznają świat wszechstronnie i wielozmysłowo. Ciepły, twórczy nauczyciel, który wykonuje swój zawód z wielką pasją i ogromnym sercem dla każdego dziecka.


Aleksandra LachowskaPsycholog: mgr Aleksandra Lachowska

Absolwentka psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, provider indywidualnej stymulacji słuchu Johansena IAS . Doświadczenie zawodowe zdobywała w poradni KTA o/Kielce, oraz w przedszkolu specjalnym dla dzieci z autyzmem w Kielcach. Od 2010r prowadzi prywatny gabinet, w którym odbywają sie konsultacje oraz poradnictwo psychologiczne dla dzieci i młodzieży. Swoje kwalifikacje podnosiła uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach:

 • szkolenie z zakresu terapii poznawczo- behawioralnej mutyzmu u dzieci i młodzieży
 • szkolenie ADHD, Zespół Aspergera oraz ODD
 • szkolenie z zakresu radzenia sobie z niską samooceną u dzieci i młodzieży
 • szkolenie z zakresu terapii poznawczo- behawioralnej lęku u dzieci i młodzieży
 • szkolenie z zakresu terapii poznawczo- behawioralnej tików
 • Analiza behawioralna u dzieci z autyzmem I-II stopień
 • podstawowe zagadnienia z autyzmu u dzieci i młodzieży I-II stopień 

 


Katarzyna WosNauczyciel mgr Katarzyna Woś

Nauczyciel wychowania przedszkolnego z dużym doświadczeniem zawodowym .W swojej pracy skupia się głównie na wychowaniu dzieci na ludzi otwartych, szanujących siebie i otoczenie. Praca sprawia jej dużo satysfakcji i spełnienia zawodowego.

 

 


A Szczerba900pxNauczyciel: mgr Agnieszka Szczerba 

Jest absolwentką Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku pedagogika, specjalność Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z rewalidacją dzieci z niepełnosprawnością umysłową oraz Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną. Praca z dziećmi od zawsze była jej pasją a ich śmiech największą nagrodą.

Jest osobą pogodną i cierpliwą co jest niezbędne w pracy z dziećmi. Łatwo nawiązuję kontakty z najmłodszymi. Pragnie aby każde dziecko czuło się w przedszkolu szczęśliwe i bezpieczne.

 


AgnieszkaAngielskaNauczyciel mgr Agnieszka Angielska

Absolwentka studiów magisterskich o specjalności Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe w zakresie Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz studia na kierunku Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera.

Ukończyła certyfikat w zakresie Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem oraz szkolenie nt. Podstawowych zagadnień terapii i edukacji dzieci z autyzmem. Życzliwa, otwarta i kreatywna, lubiąca aktywny tryb życia. Działająca w myśl maksymy Owidiusza „Kropla drąży skałę nie siłą, lecz często padając”.


Nauczyciel mgr Agnieszka Szczepanik1 pani4

Zdobyła tytuł magistra pedagogiki o specjalności Edukacja przez sztukę na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończyła kurs logopedyczny o tematyce „Usprawnianie aparatu artykulacyjnego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”. Rozwinęła swoje umiejętności artystyczne poprzez kurs Decoupage oraz kurs plastyczny „Nie tylko pędzlem”. Jest osobą cierpliwą, troskliwą, pogodną, odpowiedzialną, pomocną, kreatywną oraz szybko nawiązującą kontakt z dziećmi. 

W wolnych chwilach poświęca się czytaniu książek oraz swojemu hobby – robieniu biżuterii. Bardzo lubi pracować z dziećmi, ta praca sprawia jej wiele radości. Pragnie ciągle się rozwijać i doskonalić swoje umiejętności, aby jej praca z dziećmi była w pełni efektywna.

 


Krysia PielakNauczyciel mgr Krystyna Pielak

Nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz nauczyciel języka angielskiego. Absolwentka studiów pedagogicznych o specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wykształcenie jej wzbogacają liczne szkolenia i kursy z zakresu pracy z dziećmi. Za główny cel swojej pracy uznaje rozbudzanie w dzieciach ciekawości świata. Osoba troskliwa, serdeczna i opiekuńcza. Wrażliwa na potrzeby dzieci. Odznacza się cierpliwością, kreatywnością. Doskonale komunikuje się z dziećmi a przebywanie z nimi daje jej dużo radości i satysfakcji. Zainteresowania: taniec, prace manualne, gotowanie.

 


Justyna PomianowskaNauczyciel mgr Justyna Pomianowska

Absolwentka studiów magisterskich o specjalności Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym UJK w Kielcach. Ponadto studentka studiów podyplomowych na kierunku pedagogika specjalna- edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Zdobyła również kwalifikację w zakresie zawodu terapeuty zajęciowego. Posiada kursy i szkolenia z zakresu pedagogiki zabawy i metod wspomagania nauczania. Jest osobą cierpliwą, wrażliwą na potrzeby innych. Uwielbia czytać książki. Kocha zwierzęta. Praca z dziećmi daje jej wielką radość i satysfakcję zawodową. Pragnie przekazywać najmłodszym wiedzę poprzez zabawę i praktyczne działanie.

 


Agnieszka Konwa LiebrechtNauczyciel: mgr Agnieszka Konwa-Liebrecht

Magister Biologii, studia ukończyła na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach (obecne UJK). Absolwentka studiów podyplomowych Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna na Wydziale Pedagogicznym.
Ciepły i cierpliwy nauczyciel, spełniający się w tej najbardziej szlachetnej i wdziecznej pracy z dziećmi.

„Wszystko, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu, o tym, jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat.”

Robert Fulghum


Ela CyganNauczyciel: mgr Elżbieta Cygan 

Jestem absolwentką studiów magisterskich o specjalności Rewalidacja z terapią pedagogiczną na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ponadto ukończyłam studia podyplomowe z Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Obecnie studiuję na kierunku Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera. Ukończyłam również certyfikowany 3 – modułowy kurs „Terapia Behawioralna w teorii i praktyce”, uprawniający do rozpoczęcia ścieżki doskonalenia w systemie Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego. Ponadto ukończyłam kurs „Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne” . W pracy ważne jest dla mnie indywidualne podejście do dziecka, staram się wejść w jego świat tak, aby móc lepiej zrozumieć jego potrzeby i uczucia. Jestem osobą ciepłą i serdeczną, dającą swoim podopiecznym poczucie bezpieczeństwa i możliwość kreatywnego rozwoju.

 


Magdalena KwasniewskaNauczyciel mgr Magdalena Kwaśniewska

Nauczyciel wychowania przedszkolnego. Absolwentka studiów pedagogicznych o specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Obecnie podwyższa swoje kwalifikacje zawodowe na studiach podyplomowych na kierunku Logopedia przedszkolna i szkolna. Praca z dziećmi jest dla niej przede wszystkim pasją i życiowym marzeniem. Już jako mała dziewczynka chciała zostać nauczycielem. Dla swoich przedszkolaków stara się być nie tylko nauczycielem, ale również przyjacielem, który wysłucha, pomoże i przytuli.

 


Nauczyciel mgr Justyna DulębaNauczyciel mgr Justyna Dulęba

Jestem absolwentką studiów magisterskich o specjalności Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyłam również studia w stopniu licencjata z zakresu Pedagogiki Opiekuńczo – Wychowawczej na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym Uniwetsytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W pracy z dziećmi uwzględniam przede wszystkim indywidualność, odrębność każdego dziecka, co za tym idzie dostosowuję działania wychowawcze. Posiadam dużą wrażliwość i empatię względem potrzeb dzieci i problemów, które zgłaszają. Staram sie wyszukiwać najlepsze rozwiązania tychże trudności napotykanych przez dzieci. Moim zdaniem wprowadzanie malego czlowieka w otaczającą rzeczywistość, to główne zadanie nauczyciela. Jestem osoba otwartą, wyrozumiałą, cierpliwą i odpowiedzialną.

Zainteresowania: piesze wędrówki, gotowanie, słuchanie muzyki i śpiewanie.

 


Klaudia NaporaNauczyciel mgr Klaudia Napora

Nauczyciel wychowania przedszkolnego. Absolwentka studiów magisterskich ukończonych na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,  kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, specjalność: nauczycielska oraz absolwentka studiów pedagogicznych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, kierunek: Pedagogika, specjalność: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną. Ciepła, życzliwa i zarażająca uśmiechem osoba, której największą pasją jest praca z dziećmi.

 

 

 

 


Karolina KopaczNauczyciel mgr Karolina Kopacz

Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku Pedagogika o specjalności: 1. Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza i pracy socjalnej 2. Praca socjalna. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz Przygotowania Pedagogicznego. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła pełniąc rolę aktora i animatora kultury w Agencji Artystycznej. Charakteryzuje ją kreatywność, cierpliwość, zaangażowanie oraz ciepłe, serdeczne i otwarte podejście do dzieci. Praca z dziećmi przynosi jej mnóstwo radości i satysfakcji ale także wiele ją uczy. Dołoży wszelkich starań, by dzieci w jej grupie były szczęśliwe i prawidłowo się rozwijały. Ogromne znaczenie ma dla niej budowanie dobrych relacji w grupie oraz stworzenie takiej przestrzeni, by dzieci czuły się bezpiecznie. Edukację chce opierać na ciekawych i interesujących metodach i formach. W swojej pracy pragnie być nie tylko pedagogiem, ale także przyjacielem, który wesprze w codziennych zmaganiach z otaczającym światem. Dołoży wszelkich starań, by dzieci czuły się szczęśliwe i radosne, a największą nagrodą będzie dla Niej ich uśmiech.
 
 

Nauczyciel: mgr Magdalena Tomaszewska-Wieczorek

Magdalena Tomaszewska Wieczorek
Absolwentka Biologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, studiów podyplomowych Organizacji i Zarządzania w Pomocy Społecznej oraz Edukacji Elementarnej- wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, a także wielu kursów, m.in: Opiekun w Żłobku, Trudne Zachowania Osób ze Spektrum Autyzmu, Integracja Sensoryczna w Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej. Posiada uprawnienia społecznego kuratora sądowego.

Chce dawać dzieciom poczucie bezpieczeństwa, przeprowadzać przez pierwsze trudne lata życia w grupie, wspierać w niełatwej drodze do samodzielności, pielęgnować pierwsze kiełkujące pasje i zainteresowania.
Pełna empatii, pogodna, stara się za każdym razem otwierać dzieciom nowe drzwi- a to do świata dziecięcej literatury, a to do filmu – i uważnie pilnuje, by „nie przytrzasnęły sobie paluszków”.


Agnieszka RojekNauczyciel: mgr Agnieszka Rojek

Absolwentka studiów magisterskich  kierunku pedagogiki w zakresie pedagogiki opiekuńczej i pracy socjalnej na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe w zakresie Edukacji elementarnej – wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Obecnie podwyższa swoje kwalifikacje zawodowe na studiach podyplomowych na kierunku Pedagogika specjalna – edukacja, terapia i wspomaganie osób ze spektrum autyzmu.

Od najmłodszych lat wiedziała, że chce zostać nauczycielką (to ona zawsze nią była
w dziecięcych zabawach w szkołę), dlatego też wybrała taki kierunek studiów.

Jest  osobą cierpliwą, empatyczną  i odpowiedzialną. Dla przedszkolaków stara się być ciocią Agą, która zawsze przytuli i pomoże w trudnych chwilach.

Jej najważniejszym celem jest stworzenie dzieciom atmosfery pełnej ciepła, bezpieczeństwa i radości, dzięki którym ich rozwój będzie mógł przebiegać najlepiej, jak to tylko jest możliwe. Praca z dziećmi daje jej wiele radości i satysfakcji, a każdy dziecięcy uśmiech i zadowolenie staje się dla niej motywacją do działania.

,,Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat’’.

                                                                                                                           Janusz Korczak


Nauczyciel: mgr Justyna Włodarczyk 

Absolwentka studiów magisterskich Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, kierunek: Pedagogika, specjalność: Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z terapią pedagogiczną. Obecnie studentka Instytutu Studiów Podyplomowych ANDRAGO-CENTRUM w Kielcach, kierunek: Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku, brała udział w warsztatach :Eksperymenty, Gry i zabawy ruchowe i W co się bawić z dziećmi. Zawsze chciała pracować z dziećmi. Przygodę w tym kierunku zaczęła się już w czasie studiów. Pracowała na stanowisku nauczyciela z dziećmi w przedszkolu, a także jako pomoc nauczyciela w jednym z przedszkoli oraz w bawialni. Odbywała praktyki w czasie studiów zarówno w przedszkolu jak i szkole podstawowej. Wybrała ten zawód ponieważ chciała robić, to co sprawia jej przyjemność. Jest osobą cierpliwą i pracowitą a to jest w tym zawodzie bardzo potrzebne. Chce cały czas się rozwijać i zdobywać doświadczenie w pracy z dziećmi, by dzięki różnym działaniom przyczynić się do wszechstronnego ich rozwoju. Stara się w swojej pracy podchodzić do każdego dziecka indywidualnie i służyć mu pomocą. Uśmiech i zadowolenie dziecka jest dla niej motorem napędowym do dalszej pracy. Cały czas zdobywa wiedzę, która będzie przydatna w przyszłości.