Zapraszamy do nowego Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego Mini College przy ulicy
Hetmana Jana Karola Chodkiewicza 5A/1, 5B/U1B w Kielcach

 

icon pdfPobierz kartę zgłoszeniową

Mini College to pierwsza w Polsce inicjatywa naukowego przedszkola, w którym oprócz podstawy programowej wychowania przedszkolnego MEN realizowany jest autorski program edukacyjny pt. „English Every Day”.

Misją naukowego przedszkola Mini College jest przede wszystkim stworzenie bezpiecznego, przyjaznego i kształcącego otoczenia dla dzieci w wieku przedszkolnym, które zapewni rozwój ich potencjału rozwojowego, zainteresowań, uzdolnień dzięki realizacji innowacyjnego programu edukacyjno-wychowawczego, który rozbudza postawy twórcze przez wprowadzeniu w świat naukowego poznania w sposób dostosowany dla dzieci w wieku przedszkolnym. Wczesne doświadczenia i przeżycia w świecie nauki kształtują zręby przyszłych zainteresowań, dają impuls do rozwoju wiedzy i osobowości dzieci, uwrażliwiają i kształtują postawy otwarte na wiedzę i twórcze poszukiwanie. Każdy oddział Przedszkola Mini College posiada w swojej ofercie edukacyjnej sztandarowy program „Naukowe przedszkole”, realizowany pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Polega on na prowadzeniu cyklicznych zajęć naukowych dla dzieci w wieku przedszkolnym. Podczas zajęć dzieci będą mogły wykonać mnóstwo eksperymentów i doświadczeń. Przedszkolaki będą mogły poznać podstawowe narzędzia badawcze takie jak: miarka, pipetka, lupa, mikroskop i wiele innych, które z pewnością rozbudzą wyobraźnię najmłodszych.

Przedszkole Mini College jest placówką integracyjną, otwartą na dzieci z różnymi stopniami niepełnosprawności i orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, którym zapewni wszechstronną, specjalistyczną pomoc, możliwość integracji z dziećmi zdrowymi, wyposaży w „klucz” do zdobywania wiedzy i optymalnego rozwoju.

Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci od 2,5 lat do 6 lat. W przedszkolu dzieci realizują Roczne Obowiązkowe Przygotowanie Przedszkolne. Obiekt jest przestrzenny, bezpieczny i przyjazny również dla osób niepełnosprawnych.

Placówka składa się z czterech dużych i przestronnych sal, które pomieszczą 80 dzieci. Posiada gabinet do zajęć Integracji Sensorycznej wyposażony w specjalistyczny sprzęt. Przewidziano także miejsce na prowadzenie zajęć indywidualnych, specjalistycznych przez wykwalifikowaną kadrę. Dzieciom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zapewnimy wszechstronną pomoc wielu specjalistów w tym logopedy, psychologa, terapeuty SI, czy rehabilitanta.

Przedszkole Mini College proponuje szereg zajęć dodatkowych. Dzieci w przedszkolu mogą uczestniczyć w zajęciach z języka angielskiego, karate, zajęć z rytmiki, dogoterapii. Wszystkie te zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę.

Nie zwlekaj, zapisz swoje dziecko już dziś!

Ilość miejsc ograniczona.

Czesne 400 zł

 

Wpisy do ewidencji placówek oświatowych:

Oferta Przedszkola:

 • Zajęcia wynikające z realizacji podstawy programowej;
 • Zajęcia naukowe;
 • Język angielski;
 • Karate;
 • Rytmika,
 • Dogoterapia;
 • Logopedia grupowa;
 • Zajęcia Karate

Zajęcia mają na celu wszechstronny rozwój cech motorycznych i psychicznych dziecka wykorzystując przy tym ćwiczenia gimnastyczne oraz różne zabawy. Ma to na celu naukę postaw, bloków, uderzeń oraz kopnięć. Karate to nie tylko sztuka walki, Karate to dyscyplina, sprawność ciała i ducha, kształtowanie charakteru, przyjaźnie, Karate to droga, którą raz obraną chcemy iść do końca życia.

Karate – zajęcia mają na celu wszechstronny rozwój cech motorycznych i psychicznych dziecka wykorzystując przy tym ćwiczenia gimnastyczne oraz różne zabawy. Ma to na celu naukę postaw, bloków, uderzeń oraz kopnięć. Karate to nie tylko sztuka walki, karate to dyscyplina, sprawność ciała i ducha, kształtowanie charakteru, przyjaźnie, karate to droga, którą raz obraną chcemy iść do końca życia. To także nauka samodyscypliny, koncentracji oraz doskonalenia swojego charakteru. Karate uczy dojrzałości i skupienia, to ćwiczenia ogólnorozwojowe, nauka etykiety, a także zabawy ruchowe. Pozwalają one dzieciom na harmonijny rozwój psychofizyczny i wspólną zabawę z rówieśnikami.

Czesne: 400 zł

RAMOWY ROZKŁAD DNIA:

 • 7:00 – 8:00  schodzenie się dzieci, zabawy dowolne – indywidualne i zespołowe służące realizacji pomysłów dzieci, zgodne z zainteresowaniami, w wybranych kącikach tematycznych, rysowanie, zabawy ruchowe, zabawy w kole i przy muzyce;
 • 08:00 – 08:30 praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, wychowawczym i wyrównawczym; praca z dzieckiem zdolnym; indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka, indywidualne zajęcia z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; gry dydaktyczne, zabawy integracyjne;
 • 08:30 – 09:00 czynności porządkowe w sali, ćwiczenia poranne, elementy integracji sensorycznej; zabiegi higieniczne;
 • 09:00 – 09:30 śniadanie; wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków; mycie zębów
 • 09:30 –11:45 zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową: realizacja zadań edukacyjnych, w różnych sferach aktywności dziecka, dostosowanych do jego możliwości (praca grupowa, zespołowa, indywidualna); działania inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, plastycznej, muzycznej, językowej, matematycznej; inspirowanie dziecka do podejmowania zabaw tematycznych, badawczych i ruchowych; zajęcia rewalidacji indywidualnej; zabawy zorganizowane i swobodne w sali przedszkolnej lub ogrodzie przedszkolnym oraz spacery i wycieczki;
 • 11:45 – 12:00 czynności porządkowo – higieniczne, przygotowanie do obiadu;
 • 12:00 – 12:30 obiad;
 • 12:30 – 14:00 relaksacja przy muzyce: dzieci młodsze: odpoczynek poobiedni, leżakowanie połączone ze słuchaniem bajek; dzieci starsze: zabawy relaksacyjne, słuchowiska słowno-muzyczne; zajęcia dodatkowe: język angielski, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne, artystyczne, teatralne, taneczne, karate, judo; zindywidualizowana praca reedukacyjna;
 • 14:00 – 14:15 podwieczorek; kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych;
 • 14:15 – 17:00 kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy dydaktyczne, czytanie literatury dziecięcej; aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe, układanki, gry, zajęcia w małych zespołach; zabawy integracyjne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym; kontakty indywidualne z rodzicami (w miarę potrzeb i oczekiwań); czynności porządkowo – gospodarcze w sali.

Dyrektor, Doradca metodyczny mgr Barbara Luścińska

Pedagog, terapeuta, nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem pracy. Absolwentka studiów magisterskich w zakresie Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz podyplomowych, w zakresie Zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, a także Terapii pedagogicznej, Kreatywności w pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym i przedszkolnym, deficytami rozwojowymi oraz Zarządzania oświatą i Zarządzania zasobami ludzkimi. Dodatkowo ukończone kierunki to Oligofrenopedagogika oraz Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Jako doradca metodyczny pomaga tworzyć optymalne warunki dla rozwoju i nauki dzieci, wspierając merytorycznie i metodycznie wiedzę nauczycieli i ich umiejętności w kontekście realizacji celów i zadań jakie stoją przed placówkami Mini College. Jako dyrektor placówki w Kielcach organizuje i wdraża programy i procesy edukacyjne. Dba o to, by zarówno w edukacji, jak również w wychowaniu pozostawić dziecku przestrzeń dla jego własnych odkryć. Współtworzy przyjazne miejsce, w którym dzieci rozpoczynają swoją pierwszą edukację i gdzie pod serdeczną opieką wykwalifikowanej kadry z radością poznają świat, zdobywają nowe umiejętności. Życzliwa, otwarta i kreatywna dba o podnoszenie jakości pracy przedszkola w obszarze kształcenia, wychowania, opieki i organizacji. Współtworzy miejsca, w których dzieci czują się bezpieczne i szczęśliwe, gdzie panuje atmosfera szacunku i akceptacji, gdzie każdy czuje się potrzebny.


DYREKTOR Niepublicznego Naukowego Przedszkola Integracyjnego Mini College,
ul. Hetmana Karola Chodkiewicza 5A/1, 5B/U1B

mgr Ala Stradomska – Matczak

Pedagog, arteterapeutka, nauczyciel mianowany z dwudziestoletnim stażem pracy, Dyrektor Niepublicznego Żłobka Mini College, Koordynator do spraw kształcenia specjalnego.  Studia stacjonarne magisterskie na kierunku  pedagogika wczesnoszkolna z arteterapią ukończyła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Pedagogiczno – Artystyczny w Kaliszu.

Swoje umiejętności pedagogiczne dodatkowo kształciła na studiach podyplomowych w zakresie: pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, a także wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, sztuki w zakresie plastyki i muzyki, edukacji dla bezpieczeństwa, zarządzania kulturą w Wojsku Polskim oraz zarządzania oświatą.

Swoje doświadczenie zawodowe kształtowała również w instytucjach wojskowych, pełniąc funkcję starszego instruktora w Klubie Wojskowym Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach a następnie w Sekcji Komunikacji Społecznej 10 Świętokrzyskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Od 2019 jest czynnym wykładowcą w Instytucie Studiów Podyplomowych Andrago – Cenrum.
Jej osobiste doświadczenia wpłynęły na zgłębianie wiedzy dotyczącej wsparcia rodzin i dzieci weteranów poszkodowanych. Jako ekspert uczestniczyła w konferencji „Udział kobiet w misjach zagranicznych”, którą zorganizowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Powierzenie jej misji organizacji Niepublicznego Naukowego Przedszkola Mini College w Kielcach ul. Hetmana Jana Karola Chodkiewicza było spełnieniem jej pedagogicznych marzeń. Jako dyrektor tej placówki wdraża programy i procesy edukacyjne ukierunkowane na rozwój najmłodszych członków naszego społeczeństwa. Dba o to, by zarówno w edukacji i wychowaniu pozostawić dziecku przestrzeń dla jego własnych odkryć. W placówce tej nie brakuje również nowatorskich programów i zajęć edukacyjnych w istotny sposób podnoszących atrakcyjność i skuteczność tej formy kształcenia.

Niepubliczne Naukowe Przedszkole Mini College to przyjazne miejsce, w którym dzieci rozpoczynają swoją pierwszą edukację i gdzie pod serdeczną opieką wykwalifikowanej kadry z radością poznają świat i zdobywają nowe umiejętności.

 


PRZEDSZKOLE

NAUCZYCIEL mgr Małgorzata Karyś

Absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Ukończyła również studia podyplomowe z Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Swoją przygodę w pracy z dziećmi zaczęła w liceum jako wolontariusz w świetlicy środowiskowej oraz wychowawca kolonijny.  Doświadczenie zawodowe zdobywała również jako animatorka czasu wolnego dla dzieci. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, aby praca z dziećmi była jak najbardziej efektywna. Stara się tworzyć przyjazną i ciepłą atmosferę, aby każde dziecko czuło się w przedszkolu szczęśliwe i bezpieczne.

 

 


NAUCZYCIEL – LOGOPEDA mgr Patrycja Brudzińska

Jestem absolwentką studiów magisterskich na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, a także studiów licencjackich o specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z rewalidacją dzieci z niepełnosprawnością umysłową na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończyłam również studia podyplomowe na kierunku logopedia ogólna. Posiadam również kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki oraz kurs doskonalący nt. Metody Ruchu Rozwijającego wg. Weroniki Sherborne.
Jako nauczyciel staram się zaszczepić w dzieciach potrzeby doświadczania i poznawania. Chciałabym, żeby dzięki mnie dzieci lepiej rozumiały otaczający je świat, by same odkrywały odpowiedzi na pytania, które je nurtują, by były samodzielne i miały wiarę we własne możliwości.
Jestem osobą pogodną, która z uśmiechem idzie przez życie – staram się nim obdarzać i zarażać. Uśmiech towarzyszy mi także każdego dnia w pracy z dziećmi – uważam bowiem, że “śmiech to najmniejszy dystans między dwojgiem ludzi”.


NAUCZYCIEL mgr Justyna Saletra

Jestem absolwentką studiów magisterskich na kierunku Pedagogika o specjalności Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z Rewalidacją dzieci z niepełnosprawnością umysłową, a także studiów licencjackich o specjalności Rewalidacja z terapią pedagogiczną na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończyłam również studia podyplomowe na kierunku Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem, Zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju. Posiadam certyfikat z zakresu Terapii Ręki – wspomaganie pisania i umiejętności motorycznych. Ukończyłam kurs uprawniający do prowadzenia zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne oraz kurs Treningu Umiejętności Społecznych. Jestem doświadczonym nauczycielem z 10 – letnim stażem pracy. W swojej pracy kieruję się wskazówkami współczesnego pedagoga i terapeuty rodzinnego Jespera Juula, dla którego „DZIECI SĄ WAŻNE”.

 


NAUCZYCIEL mgr Katarzyna Stachera

Jestem absolwentką Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Pracę z dziećmi rozpoczęłam kilka lat temu jako animator gier i zabaw. Swój warsztat pracy nieustannie doskonalę poprzez udział w licznych warsztatach i szkoleniach. Jestem osobą pogodną, życzliwą. Praca z dziećmi jest moją pasją, istotne są dla mnie dobre relacje z przedszkolakami, które opieram na ogromnym szacunku i zaufaniu. Do każdego dziecka podchodzę w indywidualny sposób, starając się być dla niego nie tylko nauczycielem, ale także przyjacielem, który wysłucha, pomoże i wesprze w trudnych chwilach.

 

 

 


NAUCZYCIEL mgr Sara Wiraszka

Absolwentka studiów licencjackich na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna
z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas prowadzenia gromady zuchowej w Związku Harcerstwa Polskiego oraz w trakcie praktyk studenckich w szkołach podstawowych i przedszkolach. Zaznajomiłam się również z pracą opiekuńczo – wychowawczą w żłobku. Jestem w trakcie doskonalenia zawodowego. Bardzo lubię prace z dziećmi, sprawia mi ogromną radość i daje wielkie możliwości rozwoju.

 

 


NAUCZYCIEL – TERAPEUTA SI mgr Marzena Kałuża

Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Specjalność pierwszego stopnia to Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego. Studia magisterskie ukończyła na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z terapią pedagogiczną. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Integracja Sensoryczna oraz Pedagogika Specjalna – Edukacja i Wspomaganie Osób z Autyzmem i Zespołem Aspergera.

Rozpoczęcie pracy w zawodzie nastąpiło w grudniu 2016 roku.

Atutami charakteru jest cierpliwość, dokładność i wyrozumiałość. W pracy podąża za spontanicznością dzieci i ich entuzjazmem co sprawia, że praca z dziećmi jest nie tylko jej zawodem ale także ogromną pasją. Prywatnie mama 8-letniego Kornelka i 2-letniej Darii co sprawia, że rozumie potrzeby dzieci w różnym wieku i kieruje się indywidualnym podejściem do dziecka.

 

 


POMOC NAUCZYCIELA Marta Krawiec

Studiuję  Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną w Staropolskiej Szkole Wyższej. Posiadam kwalifikacje z zakresu opieki nad dziećmi oraz ukończyłam kurs „Intendentka w placówce oświatowej z elementami dietetyki”.

Bardzo lubię dzieci, wspólną zabawę i naukę z nimi, a to wszystko zawdzięczam mojemu doświadczeniu, które nabyłam przy wychowaniu swojej wspaniałej dwójki dzieci.

Odznaczam się silną empatią i obowiązkowością. Zawsze staram się pomagać innym. W pracy jestem sumienna i staranna.