Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne Mini College w Jędrzejowie znajduje
się przy ul. dr Jana Karczewskiego 10, na rogu Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 
i ul. Feliksa Przypkowskiego.

DSC 3039male1156

Zapewniamy profesjonalną edukację i opiekę przedszkolną od 7.00 do 17.00.
Zapraszamy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

Wykwalifikowana, kreatywna kadra zadba o wszechstronny rozwój naszych wychowanków. Zapewniamy wsparcie logopedy, psychologa i innych specjalistów. Współpracujemy z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną „Świętokrzyska”.

Nowoczesna placówka z przestronnymi salami, gabinetem zajęć indywidualnych i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt salą Integracji Sensorycznej zaprasza również dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Jako placówka integracyjna zapewniamy opiekę, wychowanie i edukację w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Najważniejsze dla nas jest dobre samopoczucie dziecka, indywidualne, podmiotowe podejście, pełne szacunku i troski.

Celem wychowawczym jest kształtowanie empatii, odpowiedzialności za siebie i innych.

Czas spędzony w przedszkolu Mini College to wspaniała przygoda, zapewniająca wszechstronny rozwój i świetną zabawę każdego dnia. Nasz sztandarowy program „Naukowe Przedszkole”, realizowany pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej pozwala przedszkolakom na odkrywanie tajemnic otaczającego nas świata poprzez doświadczenia i eksperymenty. Cykliczne zajęcia naukowe pozwolą dzieciom poznać podstawowe narzędzia badawcze, takie jak miarka, pipetka, mikroskop, lupa i wiele innych, tym samym rozbudzając wyobraźnię młodych odkrywców.

W cenie czesnego gwarantujemy zajęcia naukowe, sportowe, rytmikę, dogoterapię oraz naukę j. angielskiego. Dodatkowym atutem Przedszkola jest jego lokalizacja – położenie w pobliżu miasteczka ruchu drogowego oraz parku. Posiadamy również własny plac zabaw.

U nas dzieci są radosne i bezpieczne. Możecie nam zaufać!

 

Wpisy do ewidencji placówek oświatowych:

Oferta:

 • zajęcia wynikające z podstawy programowej
 • angielski
 • zajęcia naukowe
 • karate
 • rytmika / akrobatyka
 • dogoterapia
 • logopedia grupowa
 • na terenie placówki sala Integracji Sensorycznej

Zajęcia karate – zajęcia mają na celu wszechstronny rozwój cech motorycznych i psychicznych dziecka wykorzystując przy tym ćwiczenia gimnastyczne oraz różne zabawy. Ma to na celu naukę postaw, bloków, uderzeń oraz kopnięć. Karate to nie tylko sztuka walki, karate to dyscyplina, sprawność ciała i ducha, kształtowanie charakteru, przyjaźnie, karate to droga, którą raz obraną chcemy iść do końca życia. To także nauka samodyscypliny, koncentracji oraz doskonalenia swojego charakteru. Karate uczy dojrzałości i skupienia, to ćwiczenia ogólnorozwojowe, nauka etykiety, a także zabawy ruchowe. Pozwalają one dzieciom na harmonijny rozwój psychofizyczny i wspólną zabawę z rówieśnikami.

Czesne: 290 zł

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 • 07:00 – 08:00 schodzenie się dzieci, zabawy dowolne – indywidualne i zespołowe służące realizacji pomysłów dzieci, zgodne z zainteresowaniami, w wybranych kącikach tematycznych, rysowanie, zabawy ruchowe, zabawy w kole i przy muzyce;
 • 08:00 – 08:30 praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, wychowawczym i wyrównawczym; praca z dzieckiem zdolnym; indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka, indywidualne zajęcia z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; gry dydaktyczne, zabawy integracyjne;
 • 08:30 – 09:00 czynności porządkowe w sali, ćwiczenia poranne, elementy integracji sensorycznej; zabiegi higieniczne;
 • 09:00 – 09:30 śniadanie; wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków; mycie zębów
 • 09:30 –11:45 zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową: realizacja zadań edukacyjnych, w różnych sferach aktywności dziecka, dostosowanych do jego możliwości (praca grupowa, zespołowa, indywidualna); działania inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, plastycznej, muzycznej, językowej, matematycznej; inspirowanie dziecka do podejmowania zabaw tematycznych, badawczych i ruchowych; zajęcia rewalidacji indywidualnej; zabawy zorganizowane i swobodne w sali przedszkolnej lub ogrodzie przedszkolnym oraz spacery i wycieczki;
 • 11:45 – 12:00 czynności porządkowo – higieniczne, przygotowanie do obiadu;
 • 12:00 – 12:30 obiad;
 • 12:30 – 14:00 relaksacja przy muzyce: dzieci młodsze: odpoczynek poobiedni, leżakowanie połączone ze słuchaniem bajek; dzieci starsze: zabawy relaksacyjne, słuchowiska słowno-muzyczne; zajęcia dodatkowe: język angielski, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne, artystyczne, taneczne, karate; zindywidualizowana praca reedukacyjna;
 • 14:00 – 14:15 podwieczorek; kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych;
 • 14:15 – 17:00 kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy dydaktyczne, czytanie literatury dziecięcej; aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe, układanki, gry, zajęcia w małych zespołach; zabawy integracyjne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym; kontakty indywidualne z rodzicami (w miarę potrzeb i oczekiwań); czynności porządkowo – gospodarcze w sali.

 

Doradca metodyczny: mgr Barbara Luścińska

Pedagog, terapeuta, nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem pracy. Absolwentka studiów magisterskich w zakresie Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz podyplomowych, w zakresie Zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, a także Terapii pedagogicznej, Kreatywności w pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym i przedszkolnym, deficytami rozwojowymi oraz Zarządzania oświatą i Zarządzania zasobami ludzkimi. Dodatkowo ukończone kierunki to Oligofrenopedagogika oraz Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Jako doradca metodyczny pomaga tworzyć optymalne warunki dla rozwoju i nauki dzieci, wspierając merytorycznie i metodycznie wiedzę nauczycieli i ich umiejętności w kontekście realizacji celów i zadań jakie stoją przed placówkami Mini College. Jako dyrektor placówki w Kielcach organizuje i wdraża programy i procesy edukacyjne. Dba o to, by zarówno w edukacji, jak również w wychowaniu pozostawić dziecku przestrzeń dla jego własnych odkryć. Współtworzy przyjazne miejsce, w którym dzieci rozpoczynają swoją pierwszą edukację i gdzie pod serdeczną opieką wykwalifikowanej kadry z radością poznają świat, zdobywają nowe umiejętności. Życzliwa, otwarta i kreatywna dba o podnoszenie jakości pracy przedszkola w obszarze kształcenia, wychowania, opieki i organizacji. Współtworzy miejsca, w których dzieci czują się bezpieczne i szczęśliwe, gdzie panuje atmosfera szacunku i akceptacji, gdzie każdy czuje się potrzebny.


Dyrektor: mgr Urszula Chaj

Pedagog, terapeuta, nauczyciel z wieloletnim stażem pracy. Absolwentka studiów magisterskich z Filologii polskiej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz podyplomowych, w zakresie Zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, Terapii pedagogicznej i rewalidacja oraz Oligofrenopedagogiki. W myśl zasady Janusz Korczaka „Gdy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”, dba oto, żeby uśmiech nie znikał z twarzy dzieci. Wspomaga nauczycieli pracujących z dziećmi objętymi kształceniem specjalnym i wczesnym wspomaganiem rozwoju. Dba o wszechstronny rozwój dzieci, ponieważ praca z nimi daje jej wiele satysfakcji. Przywiązuje dużą dużą uwagę do innowacyjnych metod pracy oraz indywidualnego podejścia do wychowanka.

Dba oto, aby każdy w przedszkolu czuł się dobrze i chętnie do niego wracał.


Nauczyciel wychowania przedszkolnego: mgr Sylwia Sędek

Sylwia Sdek4

Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym o kierunku: Psychopedagogika Opiekuńczo – Terapeutyczna. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunkach: Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z terapią pedagogiczną oraz Logopedia Ogólna.

Od zawsze chciała pracować z dziećmi. Uważa to za najpiękniejszy zawód na świecie. Doświadczenie zawodowe zaczęła zdobywać już na studiach, pracując z dziećmi z chorobami nowotworowymi w Fundacji Spełnionych Marzeń, działającej na Oddziale Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach.
W pracy stawia na wzajemny szacunek, zrozumienie, indywidualne podejście oraz wychowanie dzieci na dobrych, empatycznych i pełnych pasji ludzi, nie bojących się odkrywać świat. Jest zdania, że największą nagrodą za pracę jest radość, uśmiech i wdzięczność dzieci. Prywatnie interesuje się psychoonkologią oraz kinem hiszpańskim. Uwielbia góry i piesze wędrówki.

 


Nauczyciel wychowania przedszkolnego: mgr Katarzyna Michalska

Absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Wydziału Pedagogiki i Psychologii w Kielcach na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z rewalidacją oraz Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną. Doświadczenie zaczęła zdobywać podczas studiów jako wolontariusz w Ośrodku Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczym, a także pracując w przedszkolu specjalnym m.in. z dziećmi z Autyzmem. Ukończyła kurs:

 • przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • Animatora przyjęć dla dzieci;
 • Metody Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne – poziom I;
 • Multidyscyplinarnej Diagnozy i Terapii Autyzmu;
 • Wczesnej diagnozy i terapii zaburzeń autystycznych.

Od kiedy pamięta zawsze chciała pracować z dziećmi. Uważa, że każde dziecko jest wyjątkowe, dlatego do każdego z nich podchodzi indywidualnie. Piorytetem jest wszechstronne poznanie dziecka, zaspokojenie jego potrzeb oraz stworzenie warunków zapewniających mu poczucie bezpieczeństwa oraz zaufania. Praca w przedszkolu sprawie jej wiele radości oraz satysfakcji. Każdego dnia stara się, aby atmosfera w grupie była przyjemna, radosna oraz pełna ciepła i szacunku. Prywatnie jest mamą 3 letniego chłopca. W wolnych chwilach lubi podróżować, oglądać filmy i czytać książki.


Nauczyciel wychowania przedszkolnego: mgr Roksana Więckowska

Absolwentka studiów magisterskich o specjalności Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią Roksana Wickowska4 pedagogiczną na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W swojej pracy wykorzystuje wiedzę i umiejętności zdobyte podczas szkoleń oraz warsztatów m.in.: Umuzykalnianie dzieci metodą Carla Orffa, Aktywne słuchanie muzyki metodą Batii Strauss, Integracja sensoryczna w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Diagnoza w terapii integracji sensorycznej, Animator z zakresu Pedagogiki Zabawy.

Pragnie poszerzać swoją wiedzę, by móc wszechstronnie dbać o rozwój swoich podopiecznych. Obecnie jest studentką studiów podyplomowych na kierunku Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Praca z dziećmi jest dla niej pasją, a przede wszystkim, jak sama wspomina, spełnieniem dziecięcych marzeń. Już jako mała dziewczynka wiedziała, że swoją przyszłość chce związać z zawodem nauczyciela. Najważniejsze jest dla niej, by dzieci czuły się bezpiecznie i komfortowo w jej towarzystwie. By mogła być nie tylko ich nauczycielem-wychowawcą, ale też przyjacielem, który pomoże i przytuli. Do działań napędza ją satysfakcja i duma płynąca z obserwacji codziennych postępów jej podopiecznych w różnych obszarach funkcjonowania.


Nauczyciel wychowania przedszkolnego: Kamila Fijałkowska

Absolwentka studiów licencjackich na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach o specjalności Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z terapią pedagogiczną. Obecnie studentka studiów magisterskich na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Od zawsze jej życiowym celem była praca z dziećmi . To właśnie dzięki niej czerpie dużo radości i czuje się spełniona zawodowo. W kontaktach z podopiecznymi opiera się na zbudowaniu poczucia bezpieczeństwa i atmosfery pełnej zaufania. Chciałaby, żeby poprzez jej zaangażowanie dzieci lepiej rozumiały otaczający je świat i miały wiarę we własne siły.

Jest osobą pogodną , szybko nawiązującą kontakty z ludźmi . Prywatnie mama 10 letniej dziewczynki. W wolnych chwilach lubi czytać książki