Nasze zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej wychodzą naprzeciw naturalnej potrzebie ruchu, biorąc pod uwagę zasady wszechstronności i zmienności pracy mięśniowej.

Zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej rozwijają u dziecka zdolności psychomotoryczne, do których zalicza się: orientację w przestrzeni, zręczność, refleks, spostrzegawczość, koordynację ruchową. Poprawiają kondycję fizyczną dziecka, ale także wpływają na jego ogólny rozwój, wzmacniając przy tym organizm oraz kształtując prawidłową postawę ciała.

Zajęcia prowadzone są w atrakcyjny sposób, z wykorzystaniem gier i zabaw ruchowych oraz elementów Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne i metod energetyzujących Paula Dennisona.

Na zajęciach wykorzystywane są najprostsze elementy biegu, rzutu, skoku, pełzania, czworakowania i ćwiczeń równowagi. Podczas gimnastyki dzieci korzystają z woreczków, obręczy, szarf, piłek, skakanek, materacy, tunelu.

W naszym przedszkolu nie tylko kształtujemy motorykę dzieci, uczymy nowych umiejętności, ćwiczeń i zabaw, ale przede wszystkim rozwijamy właściwe nawyki i pozytywną postawę dziecka wobec aktywności ruchowej.