Poprzez śpiewanie, grę na instrumentach, słuchanie muzyki; zajęcia mające na celu kształtowanie poczucia rytmu i estetycznego poruszania się oraz poznawanie podstawowych pojęć muzycznych oraz nazw instrumentów.