`

 

 

Dokumenty PDF

 

Dokumenty DOC

icon-pdf

Karta zgłoszenia dziecka

icon-doc

Karta zgłoszenia dziecka

icon-pdf

Deklaracja – godziny pobytu dziecka w przedszkolu

icon-doc

Deklaracja – godziny pobytu dziecka w przedszkolu

icon-pdf

Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola

icon-doc

Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola

icon-pdf

Informacja o moim dziecku – Ankieta dla rodziców

icon-doc

Informacja o moim dziecku – Ankieta dla rodziców 

Umowa o świadczeniu usług edukacyjnych:

icon pdf Kielce, ul. Jurajska icon doc Kielce, ul. Jurajska

pdf icon big

Kielce, ul. Świętokrzyska

icon-doc

Kielce, ul. Świętokrzyska

pdf icon big Kielce, ul. Starodomaszowska icon-doc Kielce, ul. Starodomaszowska
pdf icon big

Końskie

icon-doc

Końskie

pdf icon big

Łopuszno 

icon-doc

Łopuszno

pdf icon big

Piekoszów

icon-doc

Piekoszów 

icon pdf Skarżysko icon doc Skarżysko

Statuty Placówek Mini College:

icon-pdf

Statut Przedszkola Mini College w Piekoszowie

icon-pdf

Statut Przedszkola Mini College w Łopusznie

icon-pdf

Statut Przedszkola Mini College w Kielcach

icon-pdf

Statut Przedszkola Mini College w Skarżysku-Kamiennej

icon-pdf

Statut Przedszkola Mini College w Końskich

Procedury postępowania obowiązujące w placówkach Mini College    

icon-pdf

Procedura kontaktów z rodzicami

icon-pdf

Procedura postępowania w przypadku dziecka chorego

icon-pdf

Procedura postępowania w przypadku dziecka przewlekle chorego

icon-pdf

Procedura przyprowadzania i odbierania dzicka

Umowa na wakacje:

icon-pdf

Umowa na wakacje – Piekoszów 

icon-doc

Umowa na wakacje – Piekoszów

icon-pdf

Umowa na wakacje – Łopusno 

icon-doc

Umowa na wakacje – Łopusno

icon-pdf

Umowa na wakacje – Kielce

icon-doc

Umowa na wakacje – Kielce

icon-pdf

Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON

Opłaty:

icon-pdf Cennik Mini College ul. Jurajska