Indywidulane numery rachunków.

Szanowni Państwo, informujemy, iż uległ zmianie numer konta, na który uiszczali Państwo opłaty za przedszkole. Obecnie, każdy z Państwa ma nadany indywidualny numer rachunku.  W związku z powyższym prosimy o dokonywanie opłat za przedszkole na nowy rachunek, którego numer widnieje …