Indywidulane numery rachunków.

Szanowni Państwo,

informujemy, iż uległ zmianie numer konta, na który uiszczali Państwo opłaty za przedszkole. Obecnie, każdy z Państwa ma nadany indywidualny numer rachunku. 

W związku z powyższym prosimy o dokonywanie opłat za przedszkole na nowy rachunek, którego numer widnieje na fakturze. 

Dziękujemy.